ועדה רפואית במשרד הביטחון | סמכות הוועדה הרפואית | עורך דין משרד הביטחון

ועדה רפואית במשרד הביטחון

ועדה רפואית במשרד הביטחון תאמוד את גובה הנכות הרפואית של התובע ובהתאם לכך יקבל התובע את הזכויות וההטבות לפי גובה אחוז הנכות שיקבע. לוועדה הרפואית יש השלכות כבדות משקל ולכן כדאי לעשות זאת בדרך הנכונה

פגיעת ראש - החמרת מצב - ועדה רפואית במשרד הביטחון - הפרעה נפשית

דרג ראשון של ועדה רפואית במשרד הביטחון – ועדה מחוזית.

מאמר מיוחד בנושא קביעת אחוזי הנכות של הוועדה הרפואית במשרד הביטחון ניתן ללחוץ כאן.

סמכותה של הועדה הרפואית המחוזית:

 • לקבוע את דרגת הנכות למי שקצין התגמולים הכיר בתביעתו להכרה כנכה כוחות הביטחון וביקש לבדקם בוועדה הרפואית.
 • לבחון מחדש בקשות של זכאים, אשר טוענים שנכותם המוכרת הוחמרה ומבקשים לקבוע מחדש את דרגת נכותם המוכרת. בתנאי, שעברו 6 חודשים לפחות מהוועדה הרפואית שדנה בעניינם בנושא זה. בקשה לבחינה מחדש עקב החמרה יש להגיש באמצעות טופס בקשה לבדיקה מחדש (החמרת מצב).
 • לדון מחדש בפגימות שנקבעה להם נכות זמנית (פג תוקף).
 • לדון בבקשות של זכאים, אשר טוענים כי התפתחה אצלם נכות חדשה, הנובעת מנכות מוכרת.

נקודות חשובות שיש לשים לב אליהם:

 1. בקשר רפואי ישיר (בלתי אמצעי – תקנה 9 ) ניתן להגיש בקשה פעם אחת בלבד באותו נושא.
 2. בקשה לדון שנית באותו נושא תתאפשר רק אם היא מתבססת על "ראיה חדשה". 
 3. בקשה לדון בנכות חדשה הנובעת מנכות מוכרת יש להגיש באמצעות טופס בקשה לבדיקה לפי תקנה 9.
 4. ניתן לערער על החלטת ועדה רפואית מחוזית תוך 45 יום מקבלת הודעת קצין התגמולים על החלטת הוועדה. ערעור על החלטת ועדה רפואית מחוזית
 5. יש להגיש באמצעות טופס ערעור לוועדה רפואית עליונה.

זומנת לוועדה רפואית במשרד הביטחון?

כדאי שתהיה מיוצג על ידי עורך דין משרד הביטחון בכדי שתמצא את זכויותיך בצורה הטובה ביותר. לוועדה הרפואית יש החלטה מכרעת לעניין הזכאות שלך במשרד הביטחון.

ועדה רפואית במשרד הביטחון – ועדה עליונה

הוועדה הרפואית העליונה מהווה ערכאה לערעור על החלטת הוועדה הרפואית המחוזית.

סמכויות הוועדה העליונה

 1. במידה ונבדק מרגיש כי החלטת הוועדה הרפואית המחוזית אינה משקפת נכונה את מצבו הרפואי – יוכל לבקש להיבדק שנית על ידי וועדה רפואית עליונה.
 2. את הערעור על הוועדה המחוזית יש להגיש בתוך תקופת הזמן הנקובה בחוק ובתקנות – תוך 45 יום מקבלת הודעת קצין התגמולים על החלטת הוועדה המחוזית. ניתן לקבל אורכה להגשת נימוקים לתקופה של 60 יום נוספים. מסיבות מיוחדות, שיאושרו על ידי יושב ראש הוועדה, תינתן תוספת של 30 יום.
 3. בסמכות הוועדה הרפואית העליונה לדון בערעורים המוגשים על החלטות הוועדות הרפואיות המחוזיות.
 4. הוועדה מוסמכת לאשר את החלטות הוועדות הרפואיות המחוזיות, לבטלן, או לשנות אותן.
 5. החלטות הועדות הרפואיות נקבעות על פי אמות מידה מקצועיות. לא ניתן להתערב בשיקוליהן ולכן ניתן לערער על החלטתן במסלול הערעור הקבוע בחוק ובתקנות הנכים.
 6. ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית העליונה בפני בית המשפט המחוזי, בשאלה משפטית בלבד.
 
 מאמר מיוחד העוסק ב"איך נקבעים אחוזי הנכות במשרד הביטחון" ניתן ללחוץ כאן.
למאמר מקיף נוסף בנושא ועדה רפואית במשרד הביטחון – לחצו כאן

עורך דין משרד הביטחון – עו"ד ידידיה בלומהוף

עורך דין תביעות משרד הביטחון ידידיה בלומהוף הינו הבעלים של משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף אשר מתמחה באופן בלעדי בתביעות משרד הביטחון. למשרד יש ניסיון רב בייצוג חיילים/אנשי שירות ביטחון בפני משרד הביטחון-אגף שיקום נכים והוא נמצא בקשר רציף עם המומחים הרפואיים הטובים ביותר בתחום. כבר בפגישה הראשונה עו"ד ידידיה יוכל להציג את סיכויי ההצלחה בתביעה וימליץ על פעולות מסוימות, אשר בכוחן יהא לקדם את ההליך. משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף זכה להיות המשרד המייצג והמוביל של לוחמים ביחידות מיוחדות  בשירות הצבאי ובשרות הביטחוני.

עורך דין משרד הביטחון ידידיה בלומהוף
דילוג לתוכן