ועדה רפואית משרד הביטחון | סמכות הוועדה הרפואית | עורך דין משרד הביטחון

ועדה רפואית משרד הביטחון

ועדה רפואית במשרד הביטחון תקבע את גובה הנכות הרפואית של התובע, בהתאם לכך יקבל התובע את הזכויות וההטבות לפי גובה אחוז הנכות שיקבע. לוועדה הרפואית יש השלכות כבדות משקל ולכן כדאי לעשות זאת בדרך הנכונה.

מאמר זה עוסק בסמכויות הוועדה הרפואית של משרד הביטחון בקביעת אחוז נכות ויענה על כל השאלות החשובות בנושא הוועדות הרפואיות שבמשרד הביטחון

פגיעת ראש - החמרת מצב - ועדה רפואית במשרד הביטחון - הפרעה נפשית

תוכן עניינים

ועדה רפואית משרד הביטחון – ועדה מחוזית, ועדה עליונה 

לאחר שמשרד הביטחון לקח אחריות והכיר בקשר הסיבתי בין החבלה / מחלה לשירות הצבאי או הביטחוני, יזומן התובע לוועדה רפואית אשר תקבע את אחוז הנכות. לוועדה הרפואית יש כללים והנהלים שהם צריכים לעבוד לפיהן. הרופא שיבדוק את התובע בוועדה חייב להיות רופא שתחום התמחותו רלוונטי לסוג הנכות.

התובע יקבל הודעת זימון בדואר ובסמס, במכתב הזימון משרד הביטחון יציין את מועד הוועדה, מקום הוועדה ומה נדרש התובע להביא איתו לבדיקה.

כיוון שאחוז הנכות הוא זה שיקבע את גובה הפיצוי וההטבות שתקבלו, חשוב שהוועדה תעשה על הצד הטוב היותר והרופאים יצליחו בפרק זמן הקצר של הוועדה להבין היטב את המצב הרפואי והמגבלות עקב כך. לכן, כמה ימים לפני הוועדה הרפואית חשוב מאוד להכין את המסמכים הרפואיים, להכין את צילומי ההדמיה, המלצות מרופאים, דוח טיפולים, ולהכין רשימה של דברים שמפריעים לכם ביומיום עקב הנכות כדי שתגידו אותם בוועדה.

התובע יכול להגיע לבד לוועדה הרפואית והוא יכול להיות מיוצג ע"י עורך דין אשר יכנס איתו יחד לחדר הוועדה.

סרטונים בנושא ועדה רפואית משרד הביטחון

מה חשוב לשים לב בהחלטת הוועדה הרפואית

מה לא אומרים בוועדה הרפואית של משרד הביטחון

ערעור על אחוזי נכות של הוועדה המחוזית

תהליך ההכרה כנכי צה"ל

ערעור לבית המשפט על הוועדה העליונה

למה ועדה רפואית מלחיצה

החשיבות של הגשת תביעה

ייצוג של עו"ד מומחה לתביעות נכי צה"ל

ועדה רפואית 

סמכותה של הועדה הרפואית המחוזית

 • לקבוע את דרגת הנכות למי שקצין התגמולים הכיר בתביעתו להכרה כנכה כוחות הביטחון וביקש לבדקם בוועדה הרפואית.
 • לבחון מחדש בקשות של זכאים, אשר טוענים שנכותם המוכרת הוחמרה ומבקשים לקבוע מחדש את דרגת נכותם המוכרת. בתנאי, שעברו 6 חודשים לפחות מהוועדה הרפואית שדנה בעניינם בנושא זה. בקשה לבחינה מחדש עקב החמרה יש להגיש באמצעות טופס בקשה לבדיקה מחדש (החמרת מצב).
 • לדון מחדש בפגימות שנקבעה להם נכות זמנית (פג תוקף).
 • לדון בבקשות של זכאים, אשר טוענים כי התפתחה אצלם נכות חדשה, הנובעת מנכות מוכרת.

נקודות חשובות שיש לשים לב אליהם

 1. בקשר רפואי ישיר (בלתי אמצעי – תקנה 9 ) ניתן להגיש בקשה פעם אחת בלבד באותו נושא.
 2. בקשה לדון שנית באותו נושא תתאפשר רק אם היא מתבססת על "ראיה חדשה". 
 3. בקשה לדון בנכות חדשה הנובעת מנכות מוכרת יש להגיש באמצעות טופס בקשה לבדיקה לפי תקנה 9.
 4. ניתן לערער על החלטת ועדה רפואית מחוזית תוך 45 יום מקבלת הודעת קצין התגמולים על החלטת הוועדה. ערעור על החלטת ועדה רפואית מחוזית
 5. יש להגיש באמצעות טופס ערעור לוועדה רפואית עליונה.
*למאמר בנושא שינוי המדיניות והפניה לוועדות מחוזיות בבתי חולים לוינשטיין ושיבא – יתרונות וחסרונות – לחצו כאן

עורכי דין מומלצים בתביעות נגד משרד הביטחון

ועדה רפואית משרד הביטחון – ועדה עליונה

הוועדה הרפואית העליונה מהווה ערכאה לערעור על החלטת הוועדה הרפואית המחוזית.

סמכויות הוועדה העליונה

 1. במידה ונבדק מרגיש כי החלטת הוועדה הרפואית המחוזית אינה משקפת נכונה את מצבו הרפואי – יוכל לבקש להיבדק שנית על ידי וועדה רפואית עליונה.
 2. את הערעור על הוועדה המחוזית יש להגיש בתוך תקופת הזמן הנקובה בחוק ובתקנות – תוך 45 יום מקבלת הודעת קצין התגמולים על החלטת הוועדה המחוזית. ניתן לקבל אורכה להגשת נימוקים לתקופה של 60 יום נוספים. מסיבות מיוחדות, שיאושרו על ידי יושב ראש הוועדה, תינתן תוספת של 30 יום.
 3. בסמכות הוועדה הרפואית העליונה לדון בערעורים המוגשים על החלטות הוועדות הרפואיות המחוזיות.
 4. הוועדה מוסמכת לאשר את החלטות הוועדות הרפואיות המחוזיות, לבטלן, או לשנות אותן.
 5. החלטות הועדות הרפואיות נקבעות על פי אמות מידה מקצועיות. לא ניתן להתערב בשיקוליהן ולכן ניתן לערער על החלטתן במסלול הערעור הקבוע בחוק ובתקנות הנכים.
 6. ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית העליונה בפני בית המשפט המחוזי, בשאלה משפטית בלבד.
 
מאמר מיוחד העוסק ב"איך נקבעים אחוזי הנכות במשרד הביטחון" ניתן ללחוץ כאן.
למאמר מקיף נוסף בנושא ועדה רפואית במשרד הביטחון – לחצו כאן
 

אחוזי נכות פוסט טראומה

איך עוברים בהצלחה את הוועדה הרפואית של משרד הביטחון?

גובה אחוז הנכות שיקבע בוועדה הרפואית, יקבע את גודל הפיצוי וההטבות. לכן, שלב זה בתביעה הוא שלב קריטי וחשוב. הגעה בצורה מרושלת לוועדה הרפואית במשרד הביטחון תוביל לקביעת אחוז נכות נכון – דבר שיוביל לאובדן זכויות.

חשוב להגיע לוועדה הרפואית עם הבנה מדויקת של המצב הרפואי, הבנה שמתבססת על בירור מעמיק של הנזקים (נכויות) שנגרמו עקב החבלה או המחלה, תלונות נכונות והגיוניות לסוג הנכות, מסמכים רפואיים עדכניים של רופאים מומחים.

משך הוועדה הרפואית הוא קצר, לכן הצגת הטיעונים צריכה להיות באופן תמציתי, נכון ומדויקת. כמו כן חשוב להציג מסמכים רפואיים עדכניים אשר מלמדים על המצב העדכני. רק כך הוועדה הרפואית של משרד הביטחון תקבע אחוז נכות באופן המקסימלי.

ליווי של עורך דין בוועדה רפואית של משרד הביטחון

עורך דין שמתמחה בתביעות נגד משרד הביטחון ידע להכין את התובע לוועדה הרפואית בצורה האופטימלית. עורך-דין ידע להפנות את התובע לבדיקות הרפואיות הנכונות ובזמנים הנכונים, והכל בכדי שהוועדה הרפואית של משרד הביטחון תתרשם בצורה המיטבית ביותר לעניין מצבו הרפואי. צריך להבין, הוועדה הרפואית היא זו שתוביל את הנכה התובע לקבל או לא לקבל פיצוי כספי.  כמו כן הוועדה תקבע כמה התובע יקבל פיצוי/ גמלה והטבות בכך שתקבע את גובה אחוז הנכות. לווי נכון ומקצועי, ימנע ערעורים לערכאות נוספות ויוביל למיצוי זכויות. עורך דין משרד הביטחון מכיר היטב את הוועדות הרפואיות, יודע להשרות ביטחון בפני הלקוח בשלבים המקדימים לוועדה, בוועדה הרפואית עצמה, בקבלת החלטת הוועדה ובערעור עליה במידת הצורך.

שאלות ותשובות - ועדות רפואיות 

כל התשובות לשאלות הרלוונטיות לוועדה רפואית בצבא

מה היא ועדה רפואית במשרד הביטחון?

מטרת הועדה הרפואית במשרד הביטחון היא לקבוע את אחוז הנכות של התובע. בהתאם לגובה אחוז הנכות שיקבע, כך יקבל התובע/ הנכה את התגמול המגיע לו.

מתי מזומנים לוועדה רפואית במשרד הביטחון?

זימון לוועדה רפואית במשרד הביטחון יתבצע רק לאחר שמשרד הביטחון יכיר בקשר הסיבתי. כלומר, רק לאחר שמשרד הביטחון משוכנע שהנזק הרפואי (נכות) נגרמה בעקבות השירות הצבאי הוא יזומן לוועדה.

איך הוועדה הרפואית מתנהלת?

בשלב הראשון יהיה על התובע להציג תעודה מזהה ולהגיש מסמכים רפואיים עדכניים שלא הוגשו. בשלב השני יתבקש עורך הדין המייצג לטעון טיעונים משפטיים ורפואיים לעניין גובה הנכות, לאחר מכן התובע יציג את מצבו הרפואי /תלונותיו בעקבות הנכות. בשלב השלישי התובע יופנה לבדיקה הרפואית הקלינית. לאחר הבדיקה הקלינית הוועדה הרפואית תסתיים והתובע יצא מחדר הוועדה.

מי הם הרופאים שבוועדה הרפואית?

רופאי הוועדה הרפואית הינם רופאים אשר תחום התמחותם רלוונטי לסוג הנכות. כלומר, פגיעה אורתופדית תיבדק ע"י אורתופד, פגיעה לבבית תיבדק ע"י קרדיולוג או פנימאי וכיוצ"ב.

כמה אנשים יש בוועדה הרפואית?

בוועדה מחוזית יהיה רופא אחד לכל הפחות ומזכיר/ת וועדה. כמו-כן רשאי התובע לצרף אליו לוועדה את עורך הדינו או מי מטעמו.

בוועדה מחוזית יהיו לכל הפחות שלושה רופאים. מזכיר/ת הוועדה מטרתם לדאוג לניהול התקין של הוועדה וכתיבת הנאמר בוועדה בפרוטוקול.

היכן מתקיימות הוועדות הרפואיות של משרד הביטחון?
הוועדות הרפואיות החדשות מתקיימות בבית חולים שיבא ובבית חולים לונשטיין- בהתאם למספר הסידורי שלכם במשרד הביטחון.
ועדות עליונות או וועדות חוזרת לצורך החמרת מצב או נכויות מוסבותמתקיימת בהתאם למחוז המגורים אליו משויך התובע/ הנכה. אזור הדרום – ועדה מחוזית בבאר שבע וועדה עליונה באגף שיקום פתח-תקווה. מחוז חיפה וטבריה – בביה"ח רמב"ם ובאגף השיקום חיפה. מחוז ירושלים – באגף שיקום ירושלים. מחוז מרכז ותל-אביב – באגף שיקום פתח תקווה.קצבת נכות במשרד הביטחון  
כמה זמן אורכת הוועדה הרפואית?

משך הוועדה הרפואית נקבע בהתאם לסוג הוועדה ולערכאה. לרוב, משך ועדה רפואית מחוזית תהיה סביב 10 ד' (ועדת נפש – 30 ד'). משך ועדה עליונה תהיה סביב 25 ד' (ועדת נפש 40 ד').

אחרי כמה זמן מקבלים את תשובת הוועדה הרפואית?

לאחר הוועדה הרפואית תשלח החלטת ליו"ר העדה לצורך חתימתו – לפרק זה יש 30 ימים.

עם חתימת היו"ר, תשלח ההחלטה לקצין התגמולים במטה אגף השיקום – לפרק זמן זה יש 45 ימי עסקים.

בחישוב גס, מיום הוועדה הרפואית עד לקבלת ההחלטה ממשרד הביטחון יחלפו 3 חודשים.

האם ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית?

על הוועדה הרפואית המחוזית ניתן לערער בפני הוועדה הרפואית העליונה. הערעור יוגש ליו"ר הוועדה הרפואית.  והוא יוגש תוך 45 ימים מיום קבלת מכתב ההחלטה.

על החלטת הוועדה הרפואית העליונה ניתן לערער רק בשאלה משפטית בפני בית המשפט המחוזי

מה חשוב להגיד בוועדה הרפואית?

לוועדה הרפואית חשוב מאוד להגיע מוכן מבחינה רפואית עם מסמכים רפואיים עדכניים, בדיקות הדמיה וכל מסמך אחר שמסביר את המצב הרפואי. חשוב להציג באופן מדויק את תלונות הנכה ולהתנהג בהתאם בבדיקה הקלינית.

מתי כדאי להגיש ערעור על הוועדה המחוזית?

בסמכות הוועדה הרפואית העליונה להעלות את אחוז הנכות, שהשאיר אותה כפי שהיא, ואף להפחית מהנכות. עם זאת לאחרונה ובהתאם לפסיקת בית המשפט המחוזי, כאשר הוועדה תרצה להפחית מהנכות, יהיה עליה לאפשר לנכה לבטל את בקשת הערעור ובכך תמנע הפחתה בנכות.

ערעור על הוועדה המחוזית צריך להיות עם סיבה רפואית ומשפטית נכונה. חשוב מאוד להכיר היטב את הוועדות של משרד הביטחון ואת התקנות הנכות, זאת בכדי לדעת לטעון ולערער בצורה מדויקת

זומנת לוועדה רפואית משרד הביטחון?

כדאי שתהיה מיוצג על ידי עורך דין משרד הביטחון בכדי שתמצא את זכויותיך בצורה הטובה ביותר. לוועדה הרפואית יש החלטה מכרעת לעניין הזכאות שלך במשרד הביטחון.

ועדה רפואית במשרד הביטחון – סיכום

הוועדה הרפואית במשרד הביטחון הוא שלב מאוד משמעותי ביותר בתביעה. שלב שיקבע את גבוה המחויבות של אגף השיקום במשרד הביטחון  לטיפול הרפואי, לשיקום, להטבות, לגמלאות וכיוצ"ב. הוועדה הרפואית מתנהלת וקובעת את אחוז הנכות על-פי התקנות והפסיקה המשפטית. ככל שהוועדה הרפואית תתרשם שמצבו של התובע קשה יותר, כך גם סעיף הליקוי שיקבע עבורו יהיה גבוה יותר. הוועדה הרפואית אורכת זמן קצר מאוד ולכן חשוב להגיע מוכנים ומצוידים במסמכים ובטיעונים הרלוונטיים, רק כך רופאי הוועדה יכלו לקבל את תמונת המצב האמיתית ולקבוע אחוז נכות מתאים. במידה ונפל פגם בהליך או שהועדה הרפואית התרשמה באופן שגוי במצבו של התובע, ניתן להגיש ערעור בפני הוועדה העליונה.

עורך דין משרד הביטחון – עו"ד ידידיה בלומהוף

עורך דין תביעות משרד הביטחון ידידיה בלומהוף הינו הבעלים של משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף אשר מתמחה באופן בלעדי בתביעות משרד הביטחון. למשרד יש ניסיון רב בייצוג חיילים/אנשי שירות ביטחון בפני משרד הביטחון-אגף שיקום נכים והוא נמצא בקשר רציף עם המומחים הרפואיים הטובים ביותר בתחום. כבר בפגישה הראשונה עו"ד ידידיה יוכל להציג את סיכויי ההצלחה בתביעה וימליץ על פעולות מסוימות, אשר בכוחן יהא לקדם את ההליך. משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף זכה להיות המשרד המייצג והמוביל של לוחמים ביחידות מיוחדות  בשירות הצבאי ובשרות הביטחוני.

עורך דין משרד הביטחון ידידיה בלומהוף
חיפוש

עו"ד ידידיה בלומהוף

תביעות משרד הביטחון, ידידיה בלומהוף, עו"ד

מאמרים אחרונים

נחבלת או חלית במהלך השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן