כיצד מתנהל וועדה רפואית במשרד הביטחון?

ועדה רפואית במשרד הביטחון: איך היא מתנהלת ואיך ניתן לעבור אותה בהצלחה

ועדה רפואית במשרד הביטחון אשר דנה באחוזי הנכות של התובע יש השלכות ומשמעויות רבות. ישנה חשיבות עליונה להכיר היטב את ההליך עצמו כדי להגיע בצורה הטובה ביותר, כשאתם מוכנים לוועדה והכל לצורך מיצוי הזכויות. מאמר זה יעסוק באופן התנהלות הוועדה הרפואית במשרד הביטחון, איך היא למעשה קובעת את אחוז הנכות ואיך עושים את זאת בצורה הטובה ביותר.
ועדה רפואית במשרד הביטחון

תוכן עניינים

ועדה הרפואית במשרד הביטחון : איך מתנהלת הוועדה

שלב א: הצגת טיעוני הנבדק

בחלק זה תינתן לך האפשרות להציג את כל טיעונך בהרחבה (בעצמך או על ידי בא כוחך או מי מטעמך שעשוי לתרום לדיון בוועדה). כמו כן באפשרותך להגיש לעיון הוועדה כל מסמך רפואי או חוות דעת, אשר יתועדו בפרוטוקול הוועדה.
בסיום חלק זה תידרש, לאחר עיון בפרוטוקול הוועדה, לאשר בחתימתך כי אלו כל הטיעונים שהוצגו על ידך בפני הוועדה.

שלב ב: בדיקה רפואית גופנית/נפשית

כחלק מהליך ועדה רפואית במשרד הביטחון, מתבצעת בדיקה רפואית גופנית/נפשית. בשלב זה כל נבדק רשאי לבקש הימצאות של מלווה מטעמו בעת הבדיקה, פרט למקרים חריגים, בהם הוועדה מונעת זו משיקולים מקצועיים. כמו כן, הוועדה תעיין במסמכים הרפואיים ובבדיקות עזר שהונחו בפניה.

שלב ג: דיון

בשלב זה יתקיים דיון של חברי הוועדה, אשר מבוסס על החומר הרפואי אשר עמד בפניה ועל יסוד בדיקתך. הדיון יתקיים ללא נוכחותך. דיון הוועדה יתועד בצורה ברורה בפרוטוקול הוועדה וכן התייחסות הוועדה לכל הממצאים הרפואיים שהוצגו בפניה. זאת לרבות חוות דעת, בדיקות רפואיות, בדיקות הדמיה וכדומה.
הוועדה הרפואית מוסמכת לקבוע את דרגת נכותך רק בקשר לפציעה, או למחלה, שקצין התגמולים הכיר בה כי נגרמה או הוחמרה בזמן ועקב השירות הצבאי .

שלב ד: החלטת הוועדה

החלטת הוועדה תתקבל על סמך שיקולים רפואיים מקצועיים ובלתי תלויים. נימוקי הוועדה יתועדו בפרוטוקול הוועדה וכן ירשמו בטבלת סעיפי המבחן. טבלת סעיפי המבחן תכלול את כל הפגימות שנדונו בוועדה בהתאמה לסעיפי המבחן שבספר התקנות ואחוזי הנכות שלצידם. כמו כן יירשם תוקף הנכות (זמנית או צמיתה).

אופן חישוב דרגת הנכות – דרגת הנכות הכוללת בגין כלל הפגימות תחושב בשיטת השקלול, המבוססת על העיקרון שהבריאות השלמה מוגדרת כ-100% ודרגת הנכות מבטאת את האחוזים שהופחתו מהבריאות השלמה. לטבלת חישוב אחוזי הנכות לחצו כאן.

חתימת הפרוטוקול – פרוטוקול הוועדה ייחתם על ידי כל חברי הוועדה.

בקרה ואשרור – לאחר חתימת הפרוטוקול, הפרוטוקול מועבר ליושב ראש הוועדה לצורך בקרה ואשרור ההחלטה.

כחלק מתהליך שיפור השירות, בצאתך מהוועדה תתבקש למלא משוב אנונימי, אודות הליך הוועדה.

שלב ה: הוצאת החלטה ע"י קצין התגמולים

עם סיום הליך הוועדה, מועבר הפרוטוקול לקצין התגמולים לצורך הוצאת החלטה לנבדק. הודעה על העברת התיק לקצין התגמולים תשלח לנבדק באמצעות מסרון.

במקרים מסוימים דיון הוועדה לא מסתיים במושב ראשון ויתכנו מקרים בהם נדרשת הוועדה לבדיקות עזר נוספות ו/או לקבלת מידע נוסף. במקרים אלו ולאחר שיתקבל המידע הנדרש, תתכנס הוועדה לדיון נוסף לצורך סיכום וקבלת החלטה. אם יבחר הנבדק שלא להופיע בפני הוועדה, רשאית הוועדה לסכם החלטתה ללא נוכחותו.

ערעור על הוועדה הרפואית במשרד הביטחון

כאשר הנכה סבור שגובה הנכות שנקבעה לו בוועדה הרפואית אינה משקפת באופן נכון את מצבו הרפואי, באפשרותו להגיש ערעור בפני הוועדה הרפואית העליונה. בסמכות הוועדה הרפואית עליונה לקבל את הערעור ולעלות את גובה הנכות, לדחות את הערעור ולהשאיר את הנכות כפי שנקבע בוועדה המחוזית, ואפילו לקבוע אחוז נכות נכון יותר במידה והיא תתרשם שטעתה הוועדה המחוזית והמצב הרפואי טוב יותר מכפי שחשבו.

 

על החלטת הוועדה העליונה לא ניתן לערער, אלא רק בפני בית המשפט המחוזי ורק על סוגיה משפטית. ניתן לקרוא בהרחבה נושא זה בליינק: ערעור על החלטת הוועדה הרפואית במשרד הביטחון 

סובל/ת מפציעה או ממחלה שאירעה לך עקב השירות ?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

יש לכם ועדה רפואית במשרד הביטחון?

אתם מוזמנים להשאיר הודעה ועורך דין לתביעות משרד הביטחון ייצור איתכם קשר בהקדם

משרד עו"ד ידידיה בלומהוף - תביעות נגד משרד הביטחון

עורך דין תביעות משרד הביטחון ידידיה בלומהוף הינו הבעלים של משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף אשר מתמחה באופן בלעדי בתביעות משרד הביטחון. המשרד שלנו זכה להיות המשרד המוביל אשר מייצג את הלוחמים של היחידות המיוחדות.
משרדנו גאה לייצג בכבוד את אותם חיילים / אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו כתוצאה משירותם על הגנת המולדת.

עורך דין משרד הביטחון ידידיה בלומהוף

מעוניין/ת בייצוג בפני הוועדה הרפואית של משרד הביטחון?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם
חיפוש

סובל ממחלה שאירעה לך עקב השירות ?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן