מהי וועדה רפואית במשרד הביטחון ואיך היא מתנהלת

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב linkedin
וועדה רפואית במשרד הביטחון אשר דנה באחוזי הנכות של התובע יש השלכות ומשמעויות רבות. לכן ישנה חשיבות עליונה להכיר היטב את ההליך עצמו כדי להגיע בצורה הטובה ביותר וכשאתם מוכנים לוועדה והכל בכדי להפיק את המיטב.
וועדה רפואית במשרד הביטחון - שירותים רפואיים

וועדה רפואית במשרד הביטחון והתהליך אותו עוברים

הצגת טיעוני הנבדק

בחלק זה תינתן לך האפשרות להציג את כל טיעונך בהרחבה (בעצמך או על ידי בא כוחך או מי מטעמך שעשוי לתרום לדיון בוועדה). כמו כן באפשרותך להגיש לעיון הוועדה כל מסמך רפואי או חוות דעת, אשר יתועדו בפרוטוקול הוועדה.
בסיום חלק זה תידרש, לאחר עיון בפרוטוקול הוועדה, לאשר בחתימתך כי אלו כל הטיעונים שהוצגו על ידך בפני הוועדה.

בדיקה רפואית גופנית/נפשית

כחלק מהליך הוועדה, מתבצעת בדיקה רפואית גופנית/נפשית. בשלב זה כל נבדק רשאי לבקש הימצאות של מלווה מטעמו בעת הבדיקה, פרט למקרים חריגים, בהם הוועדה מונעת זו משיקולים מקצועיים. כמו כן, הוועדה תעיין במסמכים הרפואיים ובבדיקות עזר שהונחו בפניה.

דיון

בשלב זה יתקיים דיון של חברי הוועדה, אשר מבוסס על החומר הרפואי אשר עמד בפניה ועל יסוד בדיקתך. הדיון יתקיים ללא נוכחותך. דיון הוועדה יתועד בצורה ברורה בפרוטוקול הוועדה וכן התייחסות הוועדה לכל הממצאים הרפואיים שהוצגו בפניה. זאת לרבות חוות דעת, בדיקות רפואיות, בדיקות הדמיה וכדומה.
הוועדה הרפואית מוסמכת לקבוע את דרגת נכותך רק בקשר לפציעה, או למחלה, שקצין התגמולים הכיר בה כי נגרמה או הוחמרה בזמן ועקב השירות הצבאי .

החלטת הוועדה

החלטת הוועדה תתקבל על סמך שיקולים רפואיים מקצועיים ובלתי תלויים. נימוקי הוועדה יתועדו בפרוטוקול הוועדה וכן ירשמו בטבלת סעיפי המבחן. טבלת סעיפי המבחן תכלול את כל הפגימות שנדונו בוועדה בהתאמה לסעיפי המבחן שבספר התקנות ואחוזי הנכות שלצידם. כמו כן יירשם תוקף הנכות (זמנית או צמיתה).

אופן חישוב דרגת הנכות – דרגת הנכות הכוללת בגין כלל הפגימות תחושב בשיטת השקלול, המבוססת על העיקרון שהבריאות השלמה מוגדרת כ-100% ודרגת הנכות מבטאת את האחוזים שהופחתו מהבריאות השלמה. לטבלת חישוב אחוזי הנכות לחצו כאן.

חתימת הפרוטוקול – פרוטוקול הוועדה ייחתם על ידי כל חברי הוועדה.

בקרה ואשרור – לאחר חתימת הפרוטוקול, הפרוטוקול מועבר ליושב ראש הוועדה לצורך בקרה ואשרור ההחלטה.

כחלק מתהליך שיפור השירות, בצאתך מהוועדה תתבקש למלא משוב אנונימי, אודות הליך הוועדה.

סובל/ת מפציעה או ממחלה שאירעה לך עקב השירות ?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

וועדה רפואית במשרד הביטחון- סיכום

עם סיום הליך הוועדה, מועבר הפרוטוקול לקצין התגמולים לצורך הוצאת החלטה לנבדק. הודעה על העברת התיק לקצין התגמולים תשלח לנבדק באמצעות מסרון.

במקרים מסוימים דיון הוועדה לא מסתיים במושב ראשון ויתכנו מקרים בהם נדרשת הוועדה לבדיקות עזר נוספות ו/או לקבלת מידע נוסף. במקרים אלו ולאחר שיתקבל המידע הנדרש, תתכנס הוועדה לדיון נוסף לצורך סיכום וקבלת החלטה. אם יבחר הנבדק שלא להופיע בפני הוועדה, רשאית הוועדה לסכם החלטתה ללא נוכחותו.

סובל/ת מפציעה או ממחלה שאירעה לך עקב השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

משרד עו"ד ידידה בלומהוף - תביעות משרד הביטחון

עורך דין תביעות משרד הביטחון ידידיה בלומהוף הינו הבעלים של משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף אשר מתמחה באופן בלעדי בתביעות משרד הביטחון. המשרד שלנו זכה להיות המשרד המוביל אשר מייצג את הלוחמים של היחידות המיוחדות.
משרדנו גאה לייצג בכבוד את אותם חיילים / אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו כתוצאה משירותם על הגנת המולדת.

סובל/ת ממחלה או מחבלה שאירעה לך עקב השירות ?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

סובל ממחלה שאירעה לך עקב השירות ?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

דילוג לתוכן