שיקום תעסוקתי לנכי צה"ל | תביעות משרד הביטחון | עורך דין משרד הביטחון

שיקום תעסוקתי

שיקום תעסוקתי הנו תהליך שמטרתו לשלב את הזכאי במעגל העבודה. כל זאת, תוך ניצול מקסימלי של כישוריו ויכולותיו ובכפוף למגבלותיו. עובד התעסוקה במחוז ילווה את הזכאי בתהליך ויסייע לו ברכישת כלים ומיומנויות לצורך מציאה והשתלבות בעבודה.

ערעור על החלטת הוועדה המחוזית - רווחה - שיקום סוציאלי - שיקום תעסוקתי

שיקום תעסוקתי

תכנית שיקום תעסוקתי

הזכאות לסיוע בחיפוש עבודה נבחנת במחוז על ידי עובד/ת השיקום ועובד/ת התעסוקה ובמסגרת
וועדה מחוזית:

 • זכאי חדש, שכחלק מתהליך שיקום תעסוקתי ובשיתוף הגורמים המטפלים במחוז, נקבע כי זה מסלול השיקום שלו.
 • זכאי שסיים לימודים ואחוזי נכותו מעל %40 נכות.
 • זכאי שפוטר מעבודתו, פנה לקבלת סיוע במניעת פיטוריו וניסיון זה לא צלח.
 • נכה שמצבו הרפואי הנובע מנכותו הוחמר ובגינו אינו מסוגל להמשיך בעבודה שבה עבד עד כה.

תהליך ההשמה

בשלב ראשון תתקיים פגישה משותפת, לצורך הכרות תיאום ציפיות ותחילת בניית תהליך ההשמה.
תכנית ההשמה נבנית בהסתמך על כישורים ונטיות כפי שעלו באבחון, בראיון תעסוקתי והיסטוריה
תעסוקתית. כמו כן, לוקחת בחשבון את המגבלות הרפואיות הנובעות מנכותו המוכרת.
בהמשך יינתנו לזכאי כלים בהתאם לצורך:

 • כתיבת קורות חיים.
 • דרכים לחיפוש עבודה.
 • הכנה לראיון עבודה ועוד.

עובד/ת התעסוקה ימשיך ללוות את הזכאי לאחר השתלבותו בעבודה בהתאם לצורך.
שילוב סטודנטים בתעסוקה במקצועות רבים קיים מחסור גדול בעובדים מקצועיים ובעלי ניסיון. לכן, ארגונים רבים מנסים לאתר את העובדים ואת הטאלנטים הבאים שלהם בקרב הסטודנטים שנמצאים לקראת סיום לימודיהם.

מעסיקים, הגמישים בהיקפי המשרות במהלך שנת הלימודים ובתקופות המבחנים, זוכים לקלוט לשורותיהם עובדים איכותיים. באופן זה מגדילים את הסיכוי לשמר בארגון את הסטודנטים הללו בתום לימודיהם ובכך מרוויחים עובדים במשרה מלאה. הסטודנטים בתורם, מכירים את התרבות הארגונית ואת מאפייני העבודה המקצועית.

מצד הסטודנט, הדבר מאפשר הכרות והעמקה עם תחומי עיסוק מגוונים וצבירת ניסיון מקצועי, הנחשב כניסיון לקראת היציאה לשוק העבודה. בנוסף, מאפשר השתכרות כבר בשלב זה של לימודים לתואר.

אגף השיקום אימץ מגמה זו ועובדי התעסוקה פונים באופן יזום לזכאי האגף, לקראת השנה האחרונה בלימודי התואר. בפנייה, הם מציעים להם סיוע בליווי בתהליך מציאת מקום עבודה.
זכאים הלומדים בשנת הלימודים האחרונה לתואר מוזמנים לפנות אף הם לעובד התעסוקה במחוז, בכל בקשה לסיוע בתחום.

סיוע במניעת פיטורין

זכאי שמקבל זימון לשימוע או שנמצא בשלב כלשהו בהליך לקראת פיטורים, מוזמן לפנות לעובד/ת התעסוקה במחוז.
לאחר פגישת היכרות עם הזכאי יוסכם על אופן הטיפול של עובד/ת התעסוקה מול המעסיק, בניסיון למנוע את פיטוריו.
במידה ובסופו של התהליך פוטר הזכאי, יש באפשרותו לפנות בבקשה לקבלת סיוע במציאת עבודה.

אביזרים לצורכי עבודה ולימודים

זכאי יכול לפנות לעובד/ת התעסוקה בבקשה למימון אביזרים ועזרים, הדרושים לו בגין נכותו המוכרת במשרד הביטחון, לצורכי עבודה או לימודים. הזכאות היא לנכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-%20 בגין הפגימה אשר בגינה הוא זקוק לציוד העזר.
לצורך הגשת בקשה, יש להגיש את המסמכים הבאים:

 • אישור רופא מומחה מקצועי בתחום, כי האביזר הוא הציוד הנדרש לצורך הלימודים/עבודה.
 • תיאור מפורט ואפיון של האביזר המומלץ על ידי הרופא המומחה.
 • אישור הרופא המוסמך המחוזי, המתייחס לחוות הדעת המקצועית והקובע, כי הציוד נדרש בגין נכותו המוכרת במשרד הביטחון.
 • לפחות 2 הצעות מחיר.
 • במקרה של אביזר לצורך עבודה – נדרש גם אישור ממקום העבודה שאכן האביזר/עזר נחוץ לנכה לצרכי העבודה בגין נכותו.

הזכאות לסיוע וגובה הסיוע ייבחנו בהתאם לקריטריונים בהוראה.

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

פנייה למעסיקים

אגף השיקום במשרד הביטחון, הנו גוף ממלכתי האמון על שיקומם של נכי צה"ל- נפגעי מערכת הביטחון, המבטא יחס של כבוד, הוקרה ומחויבות של המדינה לנכים.
שיקום תעסוקתי הנו מרכיב חשוב בשיקומם של נכי צה"ל. השיקום נועד לכוון, להכשיר, ולשלבם בעולם התעסוקה בהתאם לכישוריהם, השכלתם, מגבלותיהם ודרישות המעסיק. מטרה נוספת, היא לאפשר את יכולת ההתפרנסות שלהם ולעודד אותם להשתתפות מלאה בחברה.

שרותי ההשמה מהווים נדבך חשוב בתהליך השיקום, אשר במסגרתו הנכים עוברים תהליך של אבחון והכנה לעולם העבודה. לכל נכה המועמד לעבודה, נבנה פרופיל ייחודי על פי כישוריו, נטיותיו ומגבלותיו הרפואיות.

הם מלווים את תהליך היקלטותו של הנכה במקום העבודה ומהווים כתובת נאמנה, הן לעובד והן למעסיק, לכל אורך הדרך. פעילות זו מובילה להעצמה ובניית עצמאות תעסוקתית המהווה חלק חשוב בשיקומו של הנכה.

בידי אגף השיקום אמצעים ויכולת לסייע למעסיק בהתאמת סביבת העבודה למגבלת הנכה. על כן, חשוב כי התאמת עמדת העבודה למגבלות המועמד לא תהווה שיקול בתהליך המיון וההחלטה בקבלתו, אלא תושפע רק מהתאמתו המקצועית.

פנייה לאגף השיקום

אנו מזמינים אתכם המעסיקים, לקחת חלק בשילובם של נכי צה"ל בשוק העבודה ולפרסם באתר משרות פנויות, המיועדות להשמתם. המשרות יפורסמו באזור המוגבל לכניסת זכאי האגף בלבד. ניתן לפנות אלינו באמצעות מייל: il.gov.mod@jobs_shikum

השמה מוצלחת מתקיימת, כאשר המועמד משתלב בעבודה לאורך זמן, לשביעות רצונו ולשביעות רצון המעסיק.

המצב המשפטי

התשתית החוקית – בתחום נכי צה"ל חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט- 1959 -מסדיר את נושא התגמולים והטיפול הרפואי.
ישנם 3 מסלולי שיקום תעסוקתי מרכזיים –

 1. לימודים- מעוגן בתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) לימודים לרכישת מקצוע- תשמ"ח 1987.
 2. סיוע להקמת /ביסוס עסק עצמאי- מעוגן בסעיף 22 לחוק הנכים (הלוואות) ובהוראות האגף.
 3. השמה בעבודה שכירה- מעוגן בתקנות העסקת נכי מלחמה, תשי"א- 1951 מכוח חוק חיילים
  משוחררים – (החזרה לעבודה) תש"ט 1949 וכן בהוראות האגף, כגון : תמריצים למעסיקים וכו'.
 

שחיקה כללית בתחום התעסוקה

חוק יסוד: חופש העיסוק

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח 1988 -איסור אפליה של מועמדים לעבודה או של עובדים מחמת גיל, מין, נטייה מינית, מעמד אישי, דת, לאום, גזע וכו'. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות , תשנ"ח-1988 -קובע את עקרון איסור האפליה של אדם מחמת מוגבלותו, בכל עניין הנוגע לתעסוקה. זאת לרבות: קבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום בעבודה, השתלמויות ופיטורין. חובה לבצע התאמות במקום העבודה.
קובע את עקרון הייצוג ההולם- הן ביחס לקבלה לעבודה והן ביחס לפיטורין- " העדפה מתקנת".
תקנות העסקת נכי מלחמה ,תשי"א 1951 שיטת מכסות- תקנה 4% -5 מהעובדים צריכים להיות נכי צה"ל או בני משפחה שכולה.
הוצאת צו תעסוקה למעסיק – בסמכות הרשות המוסמכת- "נשק יום הדין". הוצאת צו תעסוקה למעסיק בדבר חובתו להעסיק נכה מסוים ובדבר סוג העבודה בה יועסק הנכה.
פיטורי נכה מלחמה שהוצא לגביו צו תעסוקה נדרש אישור מראש של הרשות המוסמכת.
תקנה 8 קובעת את המקרים בהם יינתן היתר לפיטורי הנכה:
הנכה אינה בגדר אפשרות מעשית.

 • הנכה נמצא אשם בהתנהגות רעה חמורה הפוגעת במפעל או במעסיק.
 • הנכה הפסיק מרצונו הטוב את עבודתו במפעל. אפשרות מעשית להעסקה – (תקנה 9:)
 • תמורות יסודיות במפעל מחמת שינויים מהותיים בתהליכי הייצור או מחמת צמצום ניכר (לא עונתי ולא ארעי שחל בהיקף העבודה.
 • הנכה הפך לבלתי כשיר רפואית להמשיך ולעבוד במקום העבודה.
Search

עו"ד ידידיה בלומהוף

תביעות משרד הביטחון, ידידיה בלומהוף, עו"ד

מאמרים אחרונים

נחבלת או חלית במהלך השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן