ועדה רפואית במשרד הביטחון | תביעה נגד משרד הביטחון | נכות

ועדה הרפואית במשרד הביטחון: איך מתנהלת הוועדה הרפואית

הוועדה הרפואית במשרד הביטחון תקבע את גובה הנכות שלכם ולכן ישנה חשיבות מכרעת בהתנהלות מול הוועדה הרפואית, וזאת כדי לקבל אחוזי נכות גבוהיים.
ככל שאחוז הנכות יהיה גבוה, כך ההטבות, התגמולים והפיצויים יהיו גבוהים. הוועדה הרפואית נקבעה על פי חוק ולכן חשוב מאוד להכיר את סמכויות הוועדה, צורת התנהלותה ואת הדרכים להתמודד עם החלטות שגויות שלה וכל זה כדי לשמצו את הזכויות שלכם במשרד הביטחון
ועדה רפואית במשרד הביטחון

תוכן עניינים

ועדה רפואית במשרד הביטחון

הוועדה הרפואית במשרד הביטחון היא החלק האחרון של התביעה. התביעה הוגשה, הוכח הקשר הסיבתי – משרד הביטחון לקח אחריות על הנזק (נכות) ועכשיו נותר לקבוע את גבוה אחוז נכות שיש לנכה.
ככל שהוועדה הרפואית תקבע אחוז נכות גבוה יותר כך גם ההטבות, התגמולים, הטיפולים יהיו גבוהים יותר (למידע על ההטבות והפיצוי או הגמלה).
הוועדה הרפואית של משרד הביטחון יכולה לקבוע נכות לצמיתות ויכולה גם לקבוע נכות לתקופה זמנית. 
חשוב מאוד להגיע לשלב הזה מוכנים בכדי שתמצו את הזכויות שלכם ותקבלו את ההטבות המקסימליות.

סרטונים בנושא ועדה רפואית במשרד הביטחון

מה חשוב לשים לב בהחלטת הוועדה הרפואית

ערעור על אחוזי הנכות במשרד הביטחון

ממה להיזהר בוועדה הרפואית

לוחם משותק שהוועדה קיפחה אותו

אחוזי נכות על פריקת כתף

מה חשוב להגיד בוועדה הרפואית

ועדה רפואית להחמרת מצב

למה ועדה במשרד הביטחון מלחיצה

לפני הוועדה הרפואית

לאחר שקצין התגמולים קיבל החלטה לעניין הקשר הסיבתי, יעבור תיקו של התובע לידי הוועדות הרפואיות, שם יו"ר הוועדה יבדוק את התביעה ויחליט באיזו תחומים הוועדה תדוון (אורתופדיה, ניורולוגיה, פסיכיאטריה וכו) ואח"כ יקבע יו"ר הוועדות את הרכב / שמות הרופאים שיבצעו את הוועדה לאותה התביעה. רק לאחר מכן ישובצ התובע בפני הוועדה המתאימה ויקבל זימון.
הוועדה הרפואיות החדשות יתנהלו בבתי החולים שיבא ולוינשטיין, והוועדות להחמרת מצב יתנהלו במחוזות השונים.
למאמר מורחב בנושא: יתרונות וחסרונות של הוועדות הרפואיות החדשות בבתי החולים – לחצו כאן

מה עושים אחרי פציעה בצבא

הליך הוועדה הרפואית מורכב ממספר שלבים:

לוועדה הרפואית במשרד הביטחון ניתן להכניס מלווה או עורך דין מייצג.

הצגת טיעוני התובע

בשלב הראשון של הוועדה, תבקש הוועדה הרפואית לשמוע את הטיעון שלכם לעניין הנכויות, הוועדה תרצה להבין ממה אתם סובלים, במה זה בא לידי ביטוי, איזה טיפולים אתם עוברים, מה אתם עתידים לעבור ואיזו בדיקות רפואיות ביצעת. 

כאשר יש עורך דין מייצג, עורך הדין יטען בפני הוועדה לעניין גובה הנכות, יציג את הפגימות המתאימות עם מסמכים רפואים מתאימים, יבקש באופן פרטני מהוועדה לבצע בדיקות ספציפיות ולקבוע אחוז נכות ספציפי בהתאם לתקנות הנכים. כמו-כן יכול התובע לצרף מסמך רפואי עם הערכת נכות מרופא חיצוני.
בסיום חלק זה תידרש, לאחר עיון בפרוטוקול הוועדה, לאשר בחתימתך כי אלו כל הטיעונים שהוצגו על ידך בפני הוועדה.

בדיקה רפואית גופנית/נפשית

כחלק מהליך הוועדה הרפואית, מתבצעת בדיקה רפואית גופנית/נפשית. בשלב זה כל נבדק רשאי לבקש הימצאות של מלווה מטעמו בעת הבדיקה, פרט למקרים חריגים, בהם הוועדה מונעת זו משיקולים מקצועיים. כמו כן, הוועדה תעיין במסמכים הרפואיים ובבדיקות עזר שהונחו בפניה.

דיון חברי הוועדה הרפואית

לאחר הבדיקה הקלינית יצא התובע ועורך דינו מהחדר והרכב הוועדה ויתקיים דיון של חברי הוועדה, אשר מבוסס על החומר הרפואי אשר עמד בפניה ועל יסוד הבדיקה. דיון הוועדה יתועד בצורה ברורה בפרוטוקול הוועדה וכן התייחסות הוועדה לכל הממצאים הרפואיים שהוצגו בפניה – חוות דעת, בדיקות רפואיות, בדיקות הדמיה וכדומה.

הוועדה הרפואית מוסמכת לקבוע את דרגת הנכות רק בקשר לפציעה, או למחלה, שקצין התגמולים הכיר בה כי נגרמה, או הוחמרה, בזמן ועקב השירות הצבאי / הביטחוני .

ועדה רפואית במשרד הביטחון - שירותים רפואיים

החלטת הוועדה הוועדה הרפואית

החלטת הוועדה תתקבל על סמך שיקולים רפואיים מקצועיים ובלתי תלויים. נימוקי הוועדה יתועדו בפרוטוקול הוועדה וכן ירשמו בטבלת סעיפי המבחן. טבלת סעיפי המבחן תכלול את כל הפגימות שנדונו בוועדה. כל זאת בהתאמה לסעיפי המבחן שבספר התקנות ואחוזי הנכות שלצידם. כמו כן יירשם תוקף הנכות (זמנית או צמיתה).

  • אופן חישוב דרגת הנכות – דרגת הנכות הכוללת בגין כלל הפגימות תחושב בשיטת השקלול, המבוססת על העיקרון שהבריאות השלמה מוגדרת כ-100% ודרגת הנכות מבטאת את האחוזים שהופחתו מהבריאות השלמה.
  • חתימת הפרוטוקול – פרוטוקול הוועדה ייחתם על ידי כל חברי הוועדה.
  • בקרה ואשרור – לאחר חתימת הפרוטוקול, הפרוטוקול מועבר ליושב ראש הוועדה לצורך בקרה ואשרור ההחלטה.
  • החלטה רישמתי של קצין התגמולים – לאחר חתימה היו"ר התיק יוחזר לקצין התגמולים, שם התיק יבדק בשנית ולאחר מכן תצא החלטה רישמתי ממשרד הביטחון.

הערות לגבי הליך הוועדה הרפואית

במקרים מסוימים, דיון הוועדה לא מסתיים במושב ראשון ויתכנו מקרים בהם נדרשת הוועדה לבדיקות עזר נוספות ו/או לקבלת מידע נוסף. במקרים אלו ולאחר שיתקבל המידע הנדרש, תתכנס הוועדה לדיון נוסף לצורך סיכום וקבלת החלטה. אם יבחר הנבדק שלא להופיע בפני הוועדה, רשאית הוועדה לסכם החלטתה ללא נוכחותו.

[ערעור על החלטת הוועדה המחוזית - רווחה - שיקום סוציאלי - שיקום תעסוקתי 

הכנה לוועדה הרפואית במשרד הביטחון

תפקידה של הוועדה הרפואית במשרד הביטחון הוא לקבוע את אחוז נכות בגין הפגימה שהוכרה ע"י משרד הביטחון – קצין התגמולים. הוועדה הרפואית מקבלת את כל המסמכים הרפואיים שבתביעה, היא מעיינת בהם, מבצעת תשאול של הנכה לגבי המגבלות מהם הוא סובל ומבצעת בדיקה קלינית.

פרק הזמן שיש לוועדה לעיין בחומר ולבדוק את הנכה הוא קצר ולכן חשוב מאוד להגיע מוכנים לוועדה הרפואית, להביא מסמכים רפואיים עדכניים ולהגיע עם רשימה של תלונות מהם אתם סובלים עקב הנכות. 
הגעה לוועדה הרפואית מבלי להמציא מסמכים רפואיים עדכניים לוועדה ו/או לטעון טיעונים עניינים לעניין המגבלות – יובילו את רופאי הוועדה הרפואית לקבוע אחוז נכות נמוך או אחוזי נכות זמניים.

מטרתו של הנכה התובע לקבל את אחוז הנכות הנכון, המקסימלי והמתאים למצבו ולכן חשוב להגיע מוכנים לוועדה הרפואית.

* למאמר המורחב בנושא האופן שבוא נקבעים אחוזי נכות במשרד הביטחון – לחצו כאן.

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית במשרד הביטחון

לאחר קבל ההחלטה מקצין התגמולים בצירוף הפרוטוקול וההחלטה, ניתן  להגיש ערעור על הוועדה המחוזית ולהופיע בפני הוועדה העליונה של משרד הביטחון.  הוועדה העליונה יכולה להפחית את גובה הנכות רק לאחר שתתריע על כך ותאפשר משיכה של הערעור. למאמר המורחב בנושא ערעור לוועדה העליונה  – לחצו כאן 

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

Search

עו"ד ידידיה בלומהוף

תביעות משרד הביטחון, ידידיה בלומהוף, עו"ד

מאמרים אחרונים

נחבלת או חלית במהלך השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן