אחוזי נכות ירידה בשמיעה במשרד הביטחון | חרבות ברזל | נכי צהל

אחוזי נכות ירידה בשמיעה במשרד הביטחון

קביעת אחוזי נכות עבור ירידה בשמיעה במשרד הביטחון יהיו בהתאם להחלטת קצין התגמולים ולתקנות הנכים. ירידה בשמיעה בעקבות חשיפה לרעש תהיה לרוב מזערית בתדרי הדיבור ולכן אחוז הנכות שיקבע יהיה קטן, עם זאת, כאשר קיים טנטון קבוע או ירידה בשמיעה בעקבות פגיעות הדף למשל – אחוזי הנכות במשרד הביטחון יהיו גבוהים יותר.
אחוזי נכות ירידה בשמיעה במשרד הביטחון

תוכן עניינים

ירידה בשמיעה בצבא

השירות הצבאי ושירות בכוחות הביטחון חושף אותנו לרעשים מזיקים, ירי, פיצוצים, מטוסים וכו', על אחד כמה וכמה כאשר אנחנו משתתפים במלחמת חרבות ברזל אשר שם החשיפה של הלוחמים לרעש, פיצוצים והדף הוא גבוה במיוחד. אנשים אשר יחשפו לרעש מזיק יסבלו מירידה בשמיעה לאחר תקופה, אנשים אשר יחשפו לרעש חזק במיוחד יוכלו באותו הרגע לסבול מירידה בשמיעה. כמו-כן פגיעות הדף יכולות גם הן לפגוע בשמיעה.

במצבים מסויימים, פגיעת רעש/הדף יכולים לגרום גם לטינטון באוזניים (צפצוף באוזניים) טינטון הוא דבר טורדני במיוחד ובמיוחד כאשר הוא נמצא באופן קבוע.

*למאמר מורחב בנושא ירידה בשמיעה מהצבא

סרטונים בנושא אחוזי נכות ירידה בשמיעה בצבא

ירידה בשמיעה וטינטון מהצבא

אחוזי נכות על טינטון ירידה בשמיעה

פציעה בחרבות ברזל

הגשת תביעה על כל הנכויות

איך מחשבים מספר נכויות במשרד הביטחון

ממתי אנחנו מוכרים כנכי צהל

ערעור על החלטה הוועדה הרפואית

איך מעלים אחוזי נכות

חשיבות של הגשת תביעה למשרד הביטחון

תביעה למשרד הביטחון

במידה ואתם סובלים מירידה בשמיעה בעיקבות השירות הצבאי, חשוב להגיש תביעה למשרד הביטחון. חיילים בסדיר ובמילואים יוכלו להגיש באופן אוטומטי למשרד הביטחון. אנשי קבע, משטרה וכוחות הביטחון יצטרכו להוכיח שהירידה בשמיעה נגרמה בעקבות חשיפה לירי או פיצוצים שבפעילות/ אימון מבצעי – תקנות גורן.

הגשה של תביעה למשרד הביטחון עבור ירידה בשמיעה חשובה לצורך לקיחת האחריות של משרד הביטחון על המצב הרפואי הפגוע שנגרם בעקבות השירות. לקיחת אחריות, הכוונה קביעה של אחוזי נכות ומתן זכויות בהתאם לגובה הנכות שנקבעה.

עם זאת חשוב לדעת, החמרה של המצב השמיעתי לאחר קביעת הנכות ולאחר השחרור לרוב לא תאפשר העלאה של אחוזי נכות במסגרת "החמרת מצב", לפי הספרות הרפואית סיום החשיפה לרעש עוצר את המשך הירידה בשמיעה, ולכן ירידה בשמיעה לאחר מכן לא תהיה בעקבות הנכות שכבר הוכרה.

אחוזי נכות בעקבות ירידה בשמיעה בצבא/ חרבות ברזל

אחוזי הנכות עבור ירידה בשמיעה יעשו בהתאם לבדיקת השמיעה (אודיוגרמה) לבין טבלת הנכות שבתקנות הנכים.

אחוזי נכות ירידה בשמיעה במשרד הביטחון
אחוזי נכות ירידה בשמיעה במשרד הביטחון

מרבית אחוזי הנכות עבור השמיעה היו עבור פגיעה בתדרי הדיבור ובשתי האוזניים (0-2000).

לרוב, חשיפה לרעש מזיק בשירות הצבאי פוגע בתדרים הגבוהים ולא בתדרי הדיבור, לכן אחוזי הנכות עבור ירידה בשמיעה שבעקבות חשיפה לרעש יהיו נמוכים.

בפגיעות הדף ניתן לראות ירידה בשמיעה משמעותית יותר בתדרי הדיבור ולכן לעיתים אחוזי הנכות יהיו גבוהיים יותר.

אודיוגרמה - ירידה בשמיעה משרד הביטחון
אודיוגרמה – ירידה בשמיעה משרד הביטחון

חישוב אחוזי הנכות עבור הירידה בשמיעה יתבצע כך:

 1. ניקח את הבידקת השמיעה העדכנית (האודיוגרמה).
 2. נבצע ממוצע של אוזן ימין רק בדציבלים 500,1000,2000
 3. נבצע ממוצע של אוזן שמאל רק בדציבלים 500,1000,2000
 4. נעבור לטבלת הנכות שבתקנות הנכים – (מצורפת למעלה) לצורך הצלבה.
 5. המספר שיהיה בטבלה לאחר ההצלבה קובע את אחוז הנכות עבור הירידה בשמיעה.

לדוגמא: באודיוגרמה שהועלת לדוגמא,

   • אוזן אחת:  30,55,60 = ממוצע של 48,33
   • אוזן שניה: 10,20,20 = ממוצע של 16,666
   • אחוז הנכות שנקבע לאותו חייל עבור הירידה בשמיעה בלבד הוא 5%

אחוזי נכות עובר טינטון בחרבות ברזל / צבא

אחוזי הנכות עבור טינטון במשרד הביטחון יהיו בתאם לדיווחים על הטנטון במוסדות הרפואיית ובהתאם להחלטת קצין התגמולים. יש הבדל משמעותי אם מדובר בתביעה שהוכרה עם טנטון קבוע ובין תביעה שהוכרה עם טנטון לעיתים/ לסירוגים/לא קובע.

טינטון קבוע הוא טנטון שנמצא תמיד, הוא נשמע בעיקר כשיש שקט. המדד הוא באטימת האוזניים, אם בכל פעם שאתם אוטמים את האוזניים אתם שומעים את הטינטון כנראה שמדובר בטינטון קבוע.

אין בדיקה אובייקטיבית שמוכיחה אם אתם סובלים מטינטון ולכן החוק קבע שאחוזי נכות עבור טינטון במשרד הביטחון יהיו במידה וקיימת ירידה מסויימת בשמיעה ויש תלונות על טנטון.

אחוזי נכות עבור הטינטון יקבעו רק כאשר ישנה ירידה בשמיעה בשמיעה בתדרים שבין 2,000 – 4,000 של מעל 25 דציבל.

 • אם קיים דיווח תמידי על טנטון קבוע שהתחיל לא יותר מחצי שנה לאחר החבלה ולא מאוחר יותר מיום ההפסקה לחשיפה לרעש – תקנות הנכים מעניקים 10% נכות
 • טנטון לסירוגים – תקנות הנכים מעניקים 1% נכות.

אחוז נכות עבור טינטון יהיו בנוסף לירידה בשמיעה ככל שקיימת.

סובל ממחלה שאירעה לך עקב השירות ?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

ועדה רפואית במשרד הביטחון

ועדה רפואית במשרד הביטחון בנושא שמיעה אורכת מספר דקות, לעיתים הוועדה תתקיים בוועדה המסודרות של משרד הביטחון ולעיתים תופנו למרפאה של רופא א.א.ג פרטי אשר יבצע את הוועדה במרפאתו. לרוב הוועדה מקבלת כבר מקצין התגמולים את ההכרה שלכם, והאם האתם מוכרים על ירידה בתדרי הדיבור, ירידה בתדרים הגבוהים, מוכרים על טינטון או טינטון קבוע.

ככל שיש הכרה בטינטון, הוועדה תשאל שאלות לגבי הטינטון, איך הוא נשמע, מתי הוא מופיע וכיוצ"ב ואז הוועדה תסכם את החלטתה (כשאתם כבר מחוץ לדלת). הוועדה תעביר את מסקנותיה ליו"ר הוועדות ולאחר מכן לקצינת התגמולים.

מלחמת חרבות ברזל
מלחמת חרבות ברזל

פיצוי ותגמולים עבור ירידה בשמיעה בצבא

 • אחוזי נכות הקטנים מ10% לא יזכו בפיצוי כספי.
 • אחוזי נכות שבין 10% – 19% נכות יזכו בפיצוי כספי שבין 59,000 – 220,000.
 • מ 20% נכות תקבלו גימלה חודשים ממשרד הביטחון שעומדת כיום עם 55 ש"ח לחודש עבור כל אחוז נכות אחד.

טבלת התגמולים העדכנית שלנכי צהל

סובל ממחלה שאירעה לך עקב השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

משרד עו"ד ידידיה בלומהוף - תביעות נגד משרד הביטחון

עורך דין תביעות משרד הביטחון ידידיה בלומהוף הינו הבעלים של משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף אשר מתמחה באופן בלעדי בתביעות משרד הביטחון. המשרד שלנו זכה להיות המשרד המוביל אשר מייצג את הלוחמים של היחידות המיוחדות.
משרדנו גאה לייצג בכבוד את אותם חיילים / אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו כתוצאה משירותם על הגנת המולדת.

עורך דין משרד הביטחון ידידיה בלומהוף

סובל ממחלה שאירעה לך עקב השירות ?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם
Search

סובל ממחלה שאירעה לך עקב השירות ?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן