הגשת תביעה נגד משרד הביטחון לאנשי קבע ואנשי כוחות הביטחון - ועדת גורן | עו"ד משרד הביטחון

הגשת תביעה נגד משרד הביטחון לאנשי קבע ואנשי כוחות הביטחון – ועדת גורן

עד לא מזמן אנשי הקבע ואנשי כוחות הביטחון היו מגישים את תביעתם לאגף שיקום נכים במשרד הביטחון, לאחר שחלו או נפצעו עקב השירות הצבאי או הביטחוני. ועדת גורן שהמלצותיה התקבלו, שינו את כללי המשחק ופגעו קשות באנשי הקבע ואנשי כוחות הביטחון באפשרותם להיות מוכרים כנכה צה"ל. מאמר זה יסקור את הדרכים שנותרו לאנשי הקבע להיות מוכרים כנכה צה"ל עקב פציעה או מחלה שנגרמה בשירות.
הגשת תביעה נגד משרד הביטחון לאנשי קבע ואנשי כוחות הביטחון

תוכן עניינים

ועדת גורן – רקע כללי

בשנת 2009  הקומה ועדת גורן לבחינת תקציב אגף השיקום במשרד הביטחון. תפקיד הוועדה הציבורית היה לבחון את הכספים הרבים שמשלמת המדינה עבור אגף השיקום ואת האפשרות בצמצום ההוצאות והטיפול של אגף השיקום.

בשנת 2017 התקבלו המלצות ועדת גורן, אשר חלקן עוסקות בזכאות להגשת תביעה נגד משרד הביטחון. מי בעצם יכול לתבוע את משרד הביטחון ולקבל אחוזי נכות?

הועדה חילקה את האפשרות להגיש תביעה למשרד הביטחון לשתיים:

חלק הראשון: חיילים בסדיר, אנשי המילואים ואנשי קבע בחצי השנה הראשונה לשירות הקבע שלהם.

החלק השני: כלל אנשי הקבע שלא נכללו בחלק הראשון.

בעניין תביעות של החלק הראשון, אין שינוי מהותי בחוק וניתן עדין להגיש תביעה למשרד הביטחון ולהיות מוכרים כנכה צה"ל כפי שהיה עד אז. כלומר, אם נפצעתם או חליתם במחלה בעקבות השירות הצבאי – תוכלו להגיש תביעה למשרד הביטחון ולהיות מוכרים כנכה צה"ל.

בתביעות של החלק השני נוצר השינוי המשמעותי. רוב התביעות בגין מחלות וחבלות שנגרמו בזמן השירות ועקב השירות הצבאי, לא יוכלו להיות מוגשות למשרד הביטחון ואנשי הקבע לא יוכלו להיות מוכרים כנכי צה״ל.

 

חריגים להגשת תביעה נגד משרד הביטחון לפי גורן

החריג הראשון עוסק בחבלות שאירעו בשירות בקבע ושיהיה ניתן עדין להגיש בגינן תביעה למשרד הביטחון והחריג השני עוסק במחלות שנגרמו בעקבות השירות הצבאי או הביטחוני.

חבלות – חריג להגשת תביעה למשרד הביטחון:

בכדי לדון באיזה חבלות ניתן יהיה עדין להגיש תביעה למשרד הביטחון ולהיות מוכרים כנכה צה"ל אנו נדרשים להבין קודם את הגדרת המונח "חבלה" על פי החוק. החוק קובע כך:  "חבלה היא נזק אנטומי לגוף שנגרם במישרין מגורם פיזי חיצוני באירוע מסוים".

יהיה ניתן להגיש תביעה למשרד הביטחון בגין חבלה של איש קבע, רק כאשר החבלה נגרמה במהלך פעילות מבצעית, או אימון מבצעי או אירוע אחר שאופיו, מהותו ונסיבותיו ייחודיים לשירות הצבאי.

כל פגיעה אחרת כגון: תאונת דרכים בדרך מהבסיס ואל הבסיס, פציעה בבסיס או דבר אחר שאינו עומד בחריג, התביעה תוגש לביטוח לאומי לאגף נפגעי עבודה ולא למשרד הביטחון.

 

כמו כן, מועד תחילת תוקפן של התקנות לעניין חבלות הוא מתאריך 27.4.2017. כך שאם החבלה אירעה לפני תאריך תחילתו, יהיה ניתן להגיש את התביעה למשרד הביטחון גם כאשר החבלה לא עומדת בחריג (משחק כדורגל בבסיס, אימון ריצה בבסיס וכיוצ"ב).

איש קבע ומעוניין לתבוע את משרד הביטחון ?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

מחלות – חריג להגשת תביעה למשרד הביטחון

החל מה-1.1.2014 כל תביעה בגין מחלה של איש קבע שנגרמה בעקבות השירות הצבאי או איש כוחות הביטחון , תוגש אך ורק לביטוח הלאומי ולא למשרד הביטחון.

בנושא המחלות ישנם מספר חריגים שנכתבו בחוק:

  1. מחלה שנגרמה כתוצאה מרעש שהוא ייחודי לשירות הצבאי.
  2. מחלה כתוצאה משימוש במוצרי דם בטיפול בשטח.
  3. מחלה כתוצאה מחשיפה לחומרים מסוכנים.
  4. בסמכות שר הביטחון להגדיר מחלות מסוימות לעניין תביעה למשרד הביטחון.

כל מחלה לאחר התאריך 1.1.14, שנגרמה עקב השירות הצבאי, לא יהיה ניתן להגיש בגינה תביעה למשרד הביטחון ולהיות מוכרים כנכה צה"ל

*צריך לדעת שהפרעה פוסט טראומטית מוגדרת תחת תחום חבלות ולא תחת מחלות.

 

ההבדל בין להיות מוכר כנכה צה"ל לבין להיות מוכר כנכה בביטוח לאומי

ההבדל בין להיות מוכר כנכה צה"ל ונכי ענף לנפגעי עבודה בביטוח הלאומי הוא הבדל משמעותי שכדאי להכיר.

הפיצוי שמשרד הביטחון נותן על אחוזי נכות הוא מה שנקרא פיקס פרייס והוא קבוע בתקנות. בין אם אתה רמטכ״ל או בין אם היית טירון, התגמול יהיה זהה.  אם נקבעו לך 10% נכות, שניהם יקבלו את אותו הפיצוי שהיום עומד על 50 אלף ש״ח. לטבלת התגמולים במשרד הביטחון העדכנית ניתן ללחוץ כאן.

לעומת זאת הפיצוי בתביעות הביטוח לאומי מחושבות לפי השכר המדווח לך בסמוך לחבלה/מחלה ולמי שביניכם הוא איש קבע עם שכר גבוה, סביר להניח שהפיצוי שתקבלו בגין אחוזי הנכות שיקבעו לכם הוא יהיה גבוה יותר מהפיצוי שהיה ניתן לכם מתביעת משרד הביטחון.

עם זאת, סל השירות וההטבות שניתנות לנכי צה"ל הוא משמעותי גבוה יותר מהביטוח הלאומי.

 

תביעה נזיקית נגד מדינת ישראל עקב חבלה או מחלה

עם כניסתו לתוקף של המלצת ועדת גורן, נפתחה האפשרות להגיש תביעה נזיקית נגד המדינה, דבר שלא היה ניתן קודם לכן. כך שאם איש קבע סובל מנכות שנגרמה לו בעקבות השירות הצבאי, הוא יוכל להגיש תביעה לבית המשפט נגד מדינת ישראל ולקבל את המגיע לו במידה ותביעתו תתקבל.

 

הגשת תביעה נגד משרד הביטחון

תביעה במשרד הביטחון הינה תביעה שיכולה להימשך תקופה ארוכה ודורשת מסמכים רבים לצורך הוכחת התביעה. לאחר שתוגש התביעה למשרד הביטחון, משרד הביטחון יוציא את כל התיעוד הרפואי שקדם לשירות, יוודא עם הפיקוד הצבאי את הטענות שנטענו בתביעה וכיוצ"ב, ורק לאחר מכן ישלח התובע למומחה רפואי אשר יקבע את הקשר הסיבתי בין המחלה / פציעה לשירות הצבאי או הביטחוני (בהתאם לחריג גורן). לפרטים נוספים אודות התנהלות התביעה במשרד הביטחון ניתן לקרוא כאן.

סיכום: הגשת תביעה למשרד הביטחון אצל אנשי קבע וכוחות הביטחון

נושא של הגשת תביעה למשרד הביטחון לאיש קבע וכוחות הביטחון הינו סבוך ודורש מומחיות רבה, החוק שנכנס לתוקף לפני לא הרבה זמן השאיר הרבה מאוד שאלות משפטיות בנוגע לפרשנות החוק דברים שמתבררים ויתבררו בבתי המשפט.

חשוב מאוד להתייעץ עם עו״ד המיומן בתחום תביעות משרד הביטחון בכדי להבין את זכאותכם, לבחון את החלופות העומדות ברשותכם, והכל כדי שתצליחו למקסם את הפיצוי או הגמלה שתקבלו בתביעה שלכם.

 

 

סובל/ת ממחלה שאירעה לך עקב השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

משרד עו"ד ידידיה בלומהוף - תביעות נגד משרד הביטחון

עורך דין תביעות משרד הביטחון ידידיה בלומהוף הינו הבעלים של משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף אשר מתמחה באופן בלעדי בתביעות משרד הביטחון. המשרד שלנו זכה להיות המשרד המוביל אשר מייצג את הלוחמים של היחידות המיוחדות.
משרדנו גאה לייצג בכבוד את אותם חיילים / אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו כתוצאה משירותם על הגנת המולדת.

עורך דין משרד הביטחון ידידיה בלומהוף

מעוניין/ת להגיש תביעה נגד משרד הביטחון?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם
חיפוש

סובל/ת ממחלה שאירעה לך עקב השירות ?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן