אורו-גניטלית | אחוזי נכות במשרד הביטחון | עורך דין משרד הביטחון

אורו-גניטלית – אחוזי נכות במשרד הביטחון

מערכת אורו-גניטלית

22. כליות

(1) צניחת הכליות (Ptosisאו כליה נודדת Ren migrans)

   א. ללא הפרעות 1%

   ב. ישנן הפרעות – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.

(2) כליה בצורת פרסה(kidneyHorse shoe)

   א. ללא סיבוכים 1%

   ב. ישנם סיבוכים – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות

(3) כריתה חלקית של כליה אחת

   א. ללא הפרעות בפעולות החלק הנותר של הכליה והכליה השניה 10%

   ב. קיימים סיבוכים – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.

(4) כריתת כליה

   א. כריתת כליה אחת ללא הפרעות בפעולות הכליה השניה 30%

   ב. כריתת כליה אחת כשישנן הפרעות קלות בפעולת הכליה השניה 60%

   ג. כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות בפעולת הכליה השניה הגורמות להפרעות קשות בפעולות מערכת הדם והלב 100%

(5)כליה שאינה פועלת (Non fuctioning kidney)

   א. אין יתר לחץ דם, אין הפרעות בכליה השניה 30%

   ב. ישנם סיבוכים – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסיבוכים.

(6)הפרשת חלבון בשתן בצורה כרונית

   א. Orthostatic albuminuria 1%

   ב. מסיבה בלתי ידועה, ללא בצקת, בלי עליות לחץ הדם וללא הפרעה בתפקודי הכליות 10%

(7) דלקת כליות כרונית

   א. הפרשת חלבון קבועה בשתן, עם גלילים במשקע, בלי בצקת, בלי עליה של לחץ הדם, ללא Uremia 20%

   ב. כמתואר בסעיף קטן (א) עם בצקת, עם עליה קלה של לחץ הדם וללא Uremia 30%

   ג. תסמונת נפרוטית או עליה בינונית בלחץ הדם, פגיעה בתפקודי הכליה, אוראה (Urea) בדם עד 50 מג"ר אחוז 50%

   ד. תסמונת נפרוטית בולטת עם עליה ניכרת של לחץ הדם, אוראה (Urea) בין 50 ל80- מג"ר אחוז 80%

   ה. עם הפרעות קשות בצד הכליות ומחזור הדם, החולה איננו מסוגל לעבודה 100%

(8) Pyelonephritis chronica

   אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיף קטן (7).

(9) אבני הכליות

   א. אבנים בכליה אחת, התקפים נדירים, ללא הפרעות בתפקודי הכליות או ללא פגיעה במצב הכללי 10%

   ב. אבנים בכליה אחת, התקפים תכופים

עם זיהום, ללא פגיעה בתפקוד הכליה 20%

   ג. אבני יציקה בכליה אחת, עם זיהום כרוני, ללא הפרעה בכליה השניה 40%

   ד. אבני כליות דו-צדדיות, התקפים נדירים 20%

   ה. אבני כליות דו-צדדיות, התקפים תכופים עם או בלי זיהום או הפרעה הידרומכנית 40%

   ו. מצב אחרי ניתוח אבני כליה מצד אחד, לא נשארו אבנים, פעולת הכליה תקינה 1%

קיים זיהום כרוני או פגיעה בתפקודי הכליה, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיפים קטנים (7) או (10).

(10) Hydonephrosis

   א. אקטזיה של אגן הכליה ללא הפרעות 1%

   ב. בצורה קלה, התקפים נדירים ללא דלקת 10%

   ג. בצורה בינונית, התקפים תכופים עם או בלי דלקת 30%

   ד. עם זיהום או Pyonephrosis 50%

(11) Essential Haematuriaהמטוריה מיקרוסקופית, ללא גלילים בשתן, ההמטוריה מופיעה בקביעות, ללא כל הפרעות לא מבחינה קלינית ולא מבחינה תפקודית 10%

23. שלפוחית השתן ודרכי השתן

(1) אורטר אבנים באורטר והיצרות האורטר – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 22(10).

(2) שלפוחית השתן

   א. דלקת כרונית של שלפוחית השתן

      I. דלקת קלה ללא הפרעות 1%

      II. דלקת קלה, עם תאי-מוגלה בשתן עם תכיפות בהטלת שתן ביום ובלילה 10%

      III. דלקת בינונית עם תכיפות בהטלת השתן ביום ובלילה עם כאבים ועוויות 20%

      IV. דלקת קשה עם תכיפות בהטלת השתן פעם לשעה או יותר, כשהשלפוחית מצומקת 50%

      V. אי-שליטה או אי-עצירה של מתן השתן ומצב המצריך שימוש מתמיד במכשירים 70%

   ב. דלקת בדפנות השלפוחית עם כיבים

בתת-רירית (Hunner's Ulcer) 60%

   ג. אבן בשלפוחית עם סימני הפרעה בתפקוד – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן 2(א)

   ד. ניצור השלפוחית Fistula vesicae 50%

(3) שופכה

   א. היצרות השופכה (Uretra)

      I. בצורה קלה עד בינונית, אחרי הבראה,

המצריכה רק הרחבות בודדות (2-1 פעמים לשנה) 10%

      II. המצריכה הרחבות כל 3-2 חדשים 20%

      III. המצריכה הרחבות תכופות עם דלקת בשלפוחית 30%

   ב. ניצור בשופכה

      I. בצורה קלה עם הפרשה לסירוגין 20%

      II. בצורה בינונית; ניצור אחד עם הפרשה תמידית המצריכה שימוש במכשיר או שימוש תמידי בחומרי חבישה 40%

      III. בצורה קשה: ניצורים קשים ורבים, עם ניקוז מתמיד המצריך שימוש תמידי במכשירים או החלפות רבות של חומרי חבישה 70%

      VI. ניצורים רבים בPerineum- 100%

24. אשכים ואבר המין של הזכר

(1) Varicocoele

   א. חד או דו-צדדי, ללא הפרעות או עם הפרעות בלתי-ניכרות 1%

   ב. עם הפרעות ניכרות 10%

(2) Hydrocoeleחד או דו-צדדי 1%

(3)חוסר אשך אחד והשני תקין 20%

(4) אבדן שני האשכים

   א. אצל גבר עד גיל 45 מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות 50%

   ב אצל גבר מעל לגיל 45 עד 60 שנה מלווה בהפרעות נוירו-אנדקוריניות 40%

   ג. מעל לגיל 60 25%

(5) אבדן חלקי של הPenis- 30%

(6) אבדן של ה Penis- 60%

(7) אספרמיה חבלתית

   א. עד גיל 45 20%

   ב. מעל לגיל 45 10%

לעניין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילו של הנפגע ביום בו נוצרה הפגימה

(8) אינאונות והפרעות בזיקפה על רקע אורגני כתוצאה מפגיעה באברי המין ו/או רקמות סמוכות

   א. ישנם סימנים אוביקטיביים וסובייקטיביים להפרעה בזיקפה אך קיימת אפשרות לקיום יחסי מין מלאים (עם חדירה) 1%

   ב. ישנם סימנים אוביקטיביים וסובייקטיביים להפרעה בזיקפה אך קיימת אפשרות לקיום יחסי מין מוגבלים (עם חדירה) 10%

   ג. ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים להפרעה בזיקפה ולא קיימת אפשרות לקיום יחסי מין (עם חדירה) 30%

(9) אינאונות על רקע אורגני כתוצאה מפגיעה בכלי דם ו/או עצבים נכות זו תיקבע רק במקרים בהם הנכות בגלל הפגיעה הנוירולוגית או הוסקולרית המהווה סיבה לאינאונות לא מגיעה ל50%-

   א. כמו בסעיף 8(א) לעיל 1%

   ב. כמו בסעיף 8(ב) לעיל 10%

   ג. כמו בסעיף 8(ג) לעיל 30%

(10)אינאונות על רקע אורגני כתוצאה ממחלה סיסטמית כולל השפעה אטרוגנית של תרופות הקשורות לאותה המחלה נכות זו תיקבע רק במקרים בהם הנכות בגלל המחלה הסיסטמית לא מגיעה ל- 50%

   א. כמו בסעיף (8)א לעיל 1%

   ב. כמו בסעיף (8)ב לעיל 10%

   ג. כמו בסעיף (8)ג לעיל 30%

(11)אינאונות על רקע נפשי בחומרות המקבילות לסעיף (8) לעיל תיקבע לפי סעיפים 33א, 33ב או 33ד בתוספת

(12)בהפרעות נפשיות רגשיות חמורות המגבילות בהסתגלות החברתית משפחתית באופן בולט על רקע אינאונות אורגנית תיקבע נכות לפי סעיף 33 שבתוספת (בנוסף לאחד מסעיפי -24- (8), (9) או (10) – הערה: הנכות בגלל אינאונות על רקע אורגני כלולה בסעיפים קטנים (4), (5) ו-(6) ואין לדון בנפרד

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

25. אברי המין של האשה

(1) דלקת כרונית או מצב שלאחר דלקת שלאברי מין האשה

   א. ישנן הפרעות, המצב הכללי טוב 1%

   ב. ישנן הפרעות, ניכרות, המצב הכללי משביע רצון 10%

   ג. ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי ירוד ואין סיכויים להטבה 20%

(2) מצב לאחר כריתת שחלות

   א. כריתה של שחלה אחת, עם או בלי כריתה חלקית של השחלה השניה 10%

   ב. כריתה של שתי השחלות

      I. עד גיל 50 40%

      II. אחרי גיל 50 20%

(3) מצב לאחר כריתת הרחם

   א. עד גיל 50 40%

   ב. אחרי גיל 50 20%

(4) מצב לאחרPanhysterectomy

   א. עד גיל 50 50%

   ב. אחרי גיל 50 30%

(5) צניחת הנרתיק והרחם (vagiae et uteriSrolapsus) 30%

(6) ניצורים של אברי המין של האשה

   א. ניצור בין שלפוחית השתן ואברי המין (Fistula vesico-genit). 50%

   ב. ניצור בין החלחלה ואברי המין (Fistula recto-genit). 50%

לעניין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה.

26. שחפת אורוגניטלית

א. בתקופה החריפה והפעילה 100%

ב. שחפת כרונית עם שינויים רנטגניים ברורים, הפרשה של מתגי קוך לסירוגין 60%

ג. שחפת בלתי פעילה תוך תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות 30%

ד. שחפת בלתי פעילה בתום תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות 10%

27. עקרות

א. כשגורמיה אינם ברורים 30%

ב. כשגורמיה ברורים – אחוזי הנכות ייקבעו לפי אחוזי הנכות הגבוהים ביותר שנקבעו בשביל הפגימות שגרמו לעקרות ולא פחות מ30%-. לא יינתנו אחוזי נכות נפרדים בעד העקרות בנוסף לאחוזי הנכות לפי הפגימות שגרמו לעקרות.

28. מצב לאחר כריתת שד או שדיים

א. שד אחד

   I . עד לגיל 30 שנה 30%

   II . מעל גיל 30 ועד לגיל 45 שנה 25%

   III . מעל לגיל 45 שנה 15%

ב. שני שדיים

   I . עד גיל 30 שנה 50%

   II . מעל לגיל 30 ועד לגיל 45 שנה 40%

   III . מעל לגיל 45 שנה 30%

לעניין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה

 
Search

עו"ד ידידיה בלומהוף

תביעות משרד הביטחון, ידידיה בלומהוף, עו"ד

מאמרים אחרונים

נחבלת או חלית במהלך השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן