עור | אחוזי נכות במשרד הביטחון | עורך דין משרד הביטחון | תביעות משרד הביטחון

עור – אחוזי נכות במשרד הביטחון

תקנות הנכים דרגות-נכות , פרק תשיעי – צלקות, מחלות ופגימות בעור

הערה: בקביעת דרגת הנכות במקרים גבוליים מומלץ להיעזר בטבלה שבסוף פרק זה.

75. צלקות

(א) צלקות בגוף ובגפיים

   (1) צלקות מכל סוג שהוא שאינן בשטחי גוף חשופים או שאינו בולטות לעין ובלא רגישות יתר, אינן מצדיקות קביעת דרגת נכות.

   (2) צלקות בשטחי גוף חשופים ובולטים לעין, כולל צלקות ניתוחיות, בלא הפרעה תפקודית 1%

   (3) צלקות המלוות בגירוד או רגישות יתר או מעובות בלא הפרעה תפקודית 5%

   (4) צלקות מרובות, מעובות ומכאיבות בחלקי גוף שונים עם הפרעה תפקודית 10%

   (5) צלקות מרובות על שטח רחב לאחר כוויה או השתלת עור או שחזורים לפי הגבוה מבין אלה:

      (א) 20%

      (ב) על פי שיטת התשיעיות (The Rule of Nines) ייקבע שטח הצלקות ביחס לשטח הכולל של הגוף. לדוגמה: צלקות על כל שטח של ירך שמאל ומחצית שטח חזה קדמי מקנות 27% (18%+9%="27%). הערה: צלקות מחוברות לרקמות או לאיברים, וגורמות להפרעה בתפקוד האיבר, תיקבע הנכות על פי חומרת הפגיעה באותו איבר ובהתאם לתקנות המתייחסות לאותו איבר, וזאת נוסף על דרגת הנכות בגין הצלקת.

(ב) צלקות בראש בפנים ובצוואר

   (1) צלקות שטחיות בודדות שאינן בולטות לעין ובלא רגישות 1%

   (2) צלקות מרובות, בולטות לעין ובלא שינוי צורת הפנים 5%

   (3) צלקות הגורמות לשינוי צורת העפעפיים, האף, השפתיים או האוזניים, כולם או חלקם 10%

   (4) צלקות נרחבות ובולטות לעיין לאחר השתלות ושחורים ניתוחיים 20%

   (5) צלקות נרחבות הגורמות לשינויים בולטים בצורת הפנים, למראה פנים מעוות והפרעה לתפקוד 30%

הערות:

(1) בצלקות מחוברות לרקמות או לאיברים, וגורמות להפרעה בתפקוד האיבר, תיקבע הנכות על פי חומרת הפגיעה באותו איבר ובהתאם לתקנות המתייחסות לאותו איבר, וזאת נוסף על דרגת הנכות בגין הצלקת.

2) על חוסר אפרכסת יחול פרט 72ד.

76. שינויים בצבע בחלקי גוף גלויים

שינויים בצבע בחלקי גוף גלויים – דינם כדין צלקות ודרגת הנכות תיקבע בהתאם לפרט 75 א (1) עד (3) ו-ב (1) עד (2); לא תיקבע נכות נוספת לשינוי צבע בתוך הצלקת.

77. אובדן שיער

(א) Alopecia Universalisאובדן מלא, מרטת 20%

(ב) אובדן חלקי באזור קרקפת או זקן מגודל (לא נוסף על הצלקת באותו מקום) 5%

(ג) ,Alopecia Areataעד 3 מוקדים 1%

(ד) ,Alopecia Areataמעל 3 מוקדים 5%

(ה) Tellogem Effluvium 1%.

78. כיבים כרוניים Chronic Ulcers (trophic, decubitus, exogenous)

(א) כיב בודד עד 2 ס"מ רבועים 1%

(ב) בשטח כולל מעל 2 עד 10 ס"מ רבועים 5%

(ג) בשטח כולל מעל 10 עד 18 ס"מ רבועים 15%

(ד) לגבי שטח כולל העולה על 18 ס"מ רבועים תיקבע דרגת נכות לפי פרט 75(א)(4).

79. חטטת (Acne)

(א) בצורה קלה 1%

(ב) בצורה בינונית 10%

(ג) בצורה קשה 20%

הערה: על Keloid Acneתיקבע הנכות לפי פרט 75.

80. Eczema, Contact Dermatitis, Chronic Urtiearia

(א) בצורה מזערית 1%

(ב) בצורה קלה 10%

(ג) בצורה בינונית 20%

(ד) בצורה ניכרת 25%

(ה) בצורה קשה 30%

81. Discoid Lupus Erythematosus

(א) בצורה מזערית 1%

(ב) בצורה קלה 5%

(ג) בצורה בינונית 10%

(ד) בצורה ניכרת 20%

(ה) בצורה קשה 30%

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

82. Callositas, Keratodermis, Verrucae Plantares

(א) בצורה קלה 1%

(ב) בצורה בינונית, דרוש טיפול חוזר, בלא הפרעה בהליכה 5%

(ג) בצורה קשה עם הפרעה בהליכה 10%

83. Dermatitis Actinica

(א) בצורה קלה בלא סימנים של ממאירות 5%

(ב) בצורה בינונית, עם נגעים טרום-סרטניים חוזרים

(precancerous state, Bowens disease) פעמים חוזרות 10%

(ג) בצורה קשה או היווצרות נגעי ממאירות חוזרים 20%

84. מלנומה ממאירה (Malignant Melanoma)

(א) שלוש שנים ראשונות לאחר כריתה בלא עדות לגרורות 20%

(ב) מעל שלוש שנים אחרי הכריתה, בלא עדות לגרורות – דרגת הנכות תיקבע לפי פרט 75.

(ג) מצב שלא מאפשר כריתה שלמה או עדות לגרורות 100%

85. Squamous Cell Carcinoma, Basal Cell Carcinoma

   (1) מצב אחרי כריתה – דרגת הנכות תיקבע לפי פרט 75.

   (2) יש עדות לגרורות – ראה פרט 21.

86. לישמניאזיס (Leishmaniasis Cutis)

(א) שלב פעיל, מוקד אחד 5%

(ב) שלב פעיל, מוקדים בודדים 10%

(ג) שלב פעיל, מוקדים מרובים 20%

(ד) שלב לא פעיל – דרגת הנכות תיקבע לפי פרט 75.

87. Chronic Fungal Infections

(א) פטרת גוף וגפיים (manum, corporis, cruris, pedis)Tinea

   (1) בצורה קלה 1%

   (2) בצורה בינונית 10%

   (3) בצורה קשה 20%

(ב) Tinea unguium 5%

(ג) Tinea faciale, Tinea capitis

   (1) בצורה קלה 5%

   (2) בצורה בינונית 10%

   (3) בצורה קשה 20%

הערות: פטרת כרונית רואים בזיהום הנמשך מעל 3 חודשים לאחר תחילת הטיפול. במקרה הצורך ניתן לקבוע פרטי משנה (א), (ב) ו-(ג), במקביל.

88. שושנה חוזרת (Recurrent Erysipelas) (יותר מפעם בשנה)

(א) בצורה קלה 10%

(ב) בצורה בינונית 20%

(ג) בצורה קשה 30%

89. ספחת (Psoriasis)

(א) בצורה מזערית או ברמיסיה 1%

(ב) בצורה קלה 5%

(ג) בצורה בינונית 20%

(ד) בצורה קשה 30%

הערה: לדלקת פרקים הנלווית לפסוריאזיס תיקבע דרגת נכות נפרדת לפי פרט 35(1).

טבלת עזר לקביעת חומרת הפגיעה

Search

עו"ד ידידיה בלומהוף

תביעות משרד הביטחון, ידידיה בלומהוף, עו"ד

מאמרים אחרונים

נחבלת או חלית במהלך השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

עקבו אחרינו בפייסבוק

 

 
חומרת ההפרעהמזעריתקלהבינוניתניכרתקשה
תגובה לטיפולאין צורךטובהחלקית לא טובה חסרה
שטחקטן מאודקטןבינונית די גדול גדול
מראהבלא שינוי משמעותיבלא שינוי משמעותילא אסתטי מכוער מכוער, דוחה
תפקוד יום יומיתקיןתקיןלקוי מוגבל מוגבל קשה
זיהום משניאיןאיןלפעמים לעיתים קרובות כרוני
גירוד, רגישותאיןאין או מעטמטריד מטריד מאוד בלתי נסבל

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן