צלקות | אחוזי נכות במשרד הביטחון | עורך דין משרד הביטחון | תביעות משרד הביטחון

צלקות – אחוזי נכות במשרד הביטחון

תיקון של משרד הביטחון לתקנות הנכים (קביעת דרגת נכות) לעניין תקנה 75 לתקנות העוסקת בצלקות

75.(א) צלקות בגוף ובגפיים

1. צלקות מכל סוג שהוא שאינן בשטחי גוף חשופים או שאינן בולטות לעין בלא רגישות יתר, אינן מצריכות קביעת דרגת נכות.

2. צלקות בשטחי גוף חשופים ובולטים לעין, כולל צלקות ניתוחיות , בלא הפרעה תפקודית 1%.

3. צלקות המלוות בגירוד או רגישות יתר או מעובות בלא הפרעה תפקודית 5%.

4. צלקות מרובות מעובות ומכאיבות בחלקי גוף שונים עם הפרעה תפקודית 10%.

5. צלקות מרובות על פני שטח רחב לאחר כוויה או לאחר השתלת עור או שיחזורים לפי הגבוה מבין אלה :

   (א) 20%

   (ב) על פי שיטת התשיעיות (The Rule of Nine) ייקבע שטח הצלקות ביחס לשטח הכולל של הגוף (בהתאם לציור), לדוגמא: צלקות על כל שטח ירך שמאל ומחצית שטח חזה קדמי מקנות 27% (9%+18%="27%).

הערה: צלקות המחוברות לרקמות או לאיברים, וגורמות להפרעה בתפקוד האיבר, תיקבע דרגת הנכות על פי חומרת הפגיעה באותו איבר. זאת בהתאם לתקנות המתייחסות לאותו איבר, וזאת בנוסף על דרגת הנכות בגין הצלקות.

(ב) צלקות בפנים, בצוואר ובראש

   1. צלקות שטחיות בודדות שאינן בולטות לעין ובלא רגישות 1%

   2. צלקות מרובות, בולטות לעין ובלא שינוי צורת פנים 5%

   3. צלקות הגורמות לשינוי צורת העפעפיים, האף, השפתיים, האוזניים, כולם או חלקם 10%

   4. צלקות נרחבות ובולטות לעין לאחר השתלות ושחזורים ניתוחיים 20%

   5. צלקות נרחבות הגורמות לשינויים בולטים בצורת הפנים, למראה פנים מעוות והפרעה לתפקוד 30%

הערות:

(1) צלקות המחוברות לרקמות או לאיברים, וגורמות להפרעה בתפקוד האיבר, תיקבע דרגת הנכות על פי חומרת הפגיעה באותו איבר בהתאם לתקנות המתייחסות לאותו איבר, וזאת בנוסף על דרגת הנכות בשל הצלקת.

(2) על חוסר אפרכסת יחול פרט חסר.

שינויים בצבע בחלקי גוף גלויים – דינם כדין צלקות ודרגת הנכות תיקבע בהתאם לפרט
75(א)(1) עד (3) ו-(ב)(1) עד (2)ף לא תיקבע נכות נוספת לשינוי צבע בתוך הצלקת.
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן