פוסט טראומה אצל שוטרי מגב | אחוזי נכות והכרה כנכה

פוסט טראומה אצל שוטרי מגב – אחוזי נכות והכרה כנכי משרד הביטחון

שירות ביחידת מג"ב כרוך באתגרים גופניים וגם נפשיים רבים. אלו שמשרתים כשוטרי מג"ב לוקחים חלק בלוחמה בטרור, שמירה על ביטחון פנימה, לחימה בפשיעה מהסוג הקשה, שמירה על הגבול, ושירותים חשובים אחרים. למרבה הצער, התפקיד הזה מלווה בהתמודדות עם מצבים ומראות קשים במקרים רבים. עבור חלק משוטרי מג"ב, ישנם אירועים שמשפיעים עליהם באופן קשה במיוחד. פוסט טראומה אצל שוטרי מג"ב היא לא מצב שמדברים עליו רבות, אך חשוב להציף את הנושא הזה. אלו שמשרתים במג"ב יכולים להגיש תביעה נגד משרד הביטחון, ולקבל פיצויים על הבעיות שנגרמו להם. כאן נסקור את נושא הפוסט טראומה בכלליות, וכיצד שוטרי מג"ב יכולים להגיש תביעה בגין המצב.
פוסט טראומה אצל שוטרי מגב

תוכן עניינים

פוסט טראומה: הגדרה ותסמינים מרכזיים

פוסט טראומה (PTSD), הידועה גם כ"תסמונת בתר חבלתית" מוגדרת כהפרעה של הנפש. המצב הייחודי הזה, יחד עם תסמיניו, הוגדר בספר אבחוןDSM 5 (1)-Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, שבו משתמשים מומחים מכל רחבי העולם. לפי המקור הזה, ניתן לחלק את המאפיינים של פוסט טראומה לשלוש קטגוריות עיקריות:

הלם קרב בצבא
הלם קרב 

  1. חודרנות: מצב שבו האדם שחווה פוסט טראומה חווה זיכרונות ותחושת חזרה למקום האירוע. מצבים מסוימים עלולים להוות טריגר עבור אלו שסובלים מפוסט טראומה, ולגרום להם להרגיש שהם חוזרים לאירוע שצילק אותם.
  2. הימנעות: בגלל אופייה הבלתי צפוי והפתאומי של פוסט טראומה, אלו שסובלים ממנה נמנעים מדברים רבים. אנשים עם פוסט טראומה מנסים להימנע מהתחושות השליליות שנלוות למצב. לכן, הם יימנעו ממקומות, פעילויות ואפילו אנשים כדי למנוע גירויים וטריגרים מסוימים.
  3. מצבים של עוררות יתר: אנשים עם פוסט טראומה מפגינים התנהגות של עוררות יתר. בקטגוריה הזו נכללים קשיי הרדמות, מחשבות טורדניות, נטייה להרס עצמי, התנהגות תוקפנות, רגזנות מוגברת, ניכור מהסביבה, ועוד.

פוסט טראומה אצל שוטרי מג"ב: הגשת תביעה למשרד הביטחון

כאמור, שוטרי מג"ב עוברים לעתים אירועים לא פשוטים במהלך שירותם. מלבד חוויות אישיות קשות, פוסט טראומה עלולה להתפתח גם כתוצאה מחשיפה עקיפה לאירועים טראומתיים. כלומר, אם שוטרי מג"ב שומעים על מקרים קשים שאירעו לחבריהם, או מקבלים מידע על מקרים כאלו בהדרכות – גם זה עלול להוביל לפוסט טראומה.

למרות שפוסט טראומה מוגדרת כהפרעת נפש, מה שגורם לה הוא אירוע מסוים, בזמן מסוים. תחת ההגדרה הזו, פוסט טראומה נובעת מאירוע חבלתי, מה שמאפשר להגיש תביעה נגד משרד הביטחון.

אירועי חבלה הם אירועים שבגינם ניתן להגיש תביעה לקבלת אחוזי נכות ממשרד הביטחון. אירועים מהסוג הזה מתרחשים בזמן ומקום ספציפיים. לכן, תביעות על פוסט טראומה אפשריות מפני שהן נובעות מחבלה.

כדי שניתן יהיה להגיש תביעה פוסט טראומה אצל שוטרי משרד הגבול (מג"ב), יש לקבל תחילה אבחון מקצועי. פסיכיאטר מקצועי יכול לאבחן את המצב הנפשי, ולקבוע האם מדובר בפוסט טראומה, או בעיה נפשית אחרת. אם מתקבל אבחון מקצועי של תסמונת בתר חבלתית, ניתן יהיה להגיש תביעה למשרד הביטחון.

תהליך הגשת תביעה נגד משרד הביטחון לפוסט טראומה

הגשת תביעה בגין פוסט טראומה אצל שוטרי מג"ב, כמו תביעות אחרות למשרד הביטחון, מתחילה אצל קצין התגמולים. טרם הגשת התביעה, יש לקבל אבחנה רפואית של פסיכיאטר מקצועי שהתובע אכן סובל מפוסט טראומה.

בנוסף, חשוב למלא טפסי תביעה שמפרטים את נסיבות המקרה ואת פרטי התובע. כאשר יש את הסימוכין הרפואיים והמקצועיים, התביעה תוגש לקצין הביטחון. מהתחנה הזו, התביעה תעבור למומחים בתחום הפסיכיאטריה מטעם משרד הביטחון.

תפקידם של המומחים הוא בעצם לבחון את התביעה באופן מדוקדק. הם בודקים אם אכן אירע אירוע שגרם לפוסט טראומה, אם אכן האירוע יכול להוות גורם להתפרצות של הפרעה פוסט טראומתית. כלומר, המומחים בוחנים אם יש קשר נסיבתי בין הפוסט טראומה ובין השירות.

אם המומחים מוצאים שאכן ישנו קשר ישיר שכזה, התביעה תוחזר עם מסקנותיהם לקצין התגמולים. הקצין יבחן את התיק בשנית, ויעביר אותו לוועדה הרפואית במשרד הביטחון.

ועדה רפואית על פוסט טראומה במשרד הביטחון

כפי שמרביתנו יודעים, הוועדה הרפואית היא השלב שבו מחליטים על אחוזי הנכות שהתובע זכאי להם. חשוב להבהיר שרק במקרים של אחוזי נכות בגובה 10% ומעלה מזכים בפיצויים כספיים. בין 19%-10% התובע יקבל פיצוי חד-פעמי. אחוזי נכות גבוהים מ-20% יזכו בפיצויים חודשיים. אחוזים נמוכים מ-9% אינם מזכים בפיצויים כלל, אלא מהווים הכרה במצב מטעם משרד הביטחון.

ועדה רפואית במשרד הביטחון - שירותים רפואיים
ועדה רפואית

לכן, הוועדה הרפואית היא חשובה במיוחד. לפני השלב הזה וגם במהלכו חשוב שתהיה לכם תביעה עם ראיות וסימוכין שמוכחים כי אתם סובלים מפוסט טראומה עקב שירותכם. רק אז ניתן לקבל פיצויים ממשרד הביטחון, ולקבל סיוע כספי שמשוחררים רבים זקוקים לו בעקבות בעיות נפשיות או גופניות שפיתחו במהלך שירותם.

בוועדה הרפואית יושבים פסיכיאטרים אשר עורכים בדיקה לתובע, הוועדה יכוללה להימשך בין 10 דקות לשעה. בסיום הבדיקה, יפנו הפסיכיאטרים לתקנות הנכים ויחפשו את הסעיף הנכות המתאים ביותר עבור התבוע.

 

סובל ממחלה שאירעה לך עקב השירות ?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

אחוזי נכות בפוסט טראומה במשרד הביטחון

סעיף 34א לתקנות הנכות.

א. הפרעה נפשית מזערית, כושר תפקודי תקין 5%

ב. הפרעה נפשית עם הגבלה קלה בכושר התפקודי 10%

ג. הפרעה נפשית עם הגבלה בינונית בכושר התפקודי 20%

ד. הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים ניכרים, קיום צירוף הפרעות של סף גירוי נמוך, הפרעות בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את הכושר התפקודי באופן ניכר 30%

ה. הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים קשים בקיום קשרים בין- אישיים תקינים ובצירוף הפרעות של סף גירוי נמוך, הפרעה בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את הכושר התפקודי באופן קשה 50%

ו. הפרעה נפשית המלווה בהפרעה קשה בקיום יחסים בין- אישיים, בבחינת המציאות ובשיפוט, בצירוף סימנים אובייקטיביים קשים של ירידה בסף הגירוי, בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את הכושר התפקודי באופן קשה ביותר 70%

ז. מצב חמור ביותר עם אי יכולת מוחלטת לתפקד באופן עצמאי, צורך בסיוע מתמיד בחיי יום יום או באשפוז 100%.

האפשרות לאבחן הגבלה קלה, ניכרת, בינונית, קשה וכיוצ"ב יכולה להעשות רק ע"י פסיכיאטר מומחה

עורך דין משרד הביטחון מקצועי לתביעות של שוטרי משמר הגבול (מג"ב)

פוסט טראומה מהצבא
פוסט טראומה 

אם אתם מעוניינים להגיש תביעה בגין פוסט טראומה אצל שוטרי מג"ב, חשוב שהתיק שלכם יציג את הראיות והסימוכין שתומכים בטענותיכם. כל השלבים בדרך לוועדה הרפואית, החל מקבלת חוות דעת של פסיכיאטר ועד למילוי הטפסים, הם קריטיים.

כמו בתיקי תביעה אזרחית, כאשר התיק שלכם מציג ראיות כמו שצריך – הסיכוי שלכם לנצח יגדל. לשם כך אתם צריכים ליווי מקצועי של עורך דין משרד הביטחון. עורך דין שמתמחה בתחום באופן בלעדי ומכיר את כל ההליכים בדרך לקבל אחוזי נכות, ובאמצעות ליווי וייצוג מקצועי – יש סיכוי גדול יותר שתקבלו את הפיצויים שמגיעים לכם.

אם אתם מחפשים עו"ד משרד ביטחון מקצועי – אנחנו נשמח לעמוד לשירותכם. משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף מייצג תובעים בתיקים נגד משרד הביטחון, עם ליווי, ייעוץ ושירות מקצועי לאורך כל הדרך.

עורך דין בלומהוף חווה פציעה במהלך שירותו ביחידת שלדג. התביעה לקבלת הכרה בגין המצב לא הייתה פשוטה, אך הניבה תוצאות בסופו של דבר. כדי לספק לאלו שתובעים את משרד הביטחון תמיכה וליווי מקצועי, עו"ד בלומהוף החליט ללמוד משפטים, ולהתמחות בתחום הביטחון.

אם אתם משרתים או הייתם בעבר במשרד הגבול (מג"ב), ייתכן שאתם זכאיים לפיצויים. אלו שסובלים מפוסט טראומה עקב השירות במג"ב יכולים להגיש תביעה בגין המצב. עם הליווי של משרדנו, אתם תוכלו להיות מוכנים לוועדה הרפואית באופן מיטבי. בנוסף, אנו מלווים את לקוחותינו משלב איסוף הראיות, עד להגשת התביעה וגם בערעורים. פנו אלינו בכל עת, ונשמח לייצג אתכם על מנת שתוכלו לממש את זכויותיכם.

סובל ממחלה שאירעה לך עקב השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

משרד עו"ד ידידיה בלומהוף - תביעות נגד משרד הביטחון

עורך דין תביעות משרד הביטחון ידידיה בלומהוף הינו הבעלים של משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף אשר מתמחה באופן בלעדי בתביעות משרד הביטחון. המשרד שלנו זכה להיות המשרד המוביל אשר מייצג את הלוחמים של היחידות המיוחדות.
משרדנו גאה לייצג בכבוד את אותם חיילים / אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו כתוצאה משירותם על הגנת המולדת.

עורך דין משרד הביטחון ידידיה בלומהוף

סובל ממחלה שאירעה לך עקב השירות ?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם
חיפוש

סובל ממחלה שאירעה לך עקב השירות ?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן