אחוזי נכות פוסט טראומה | איך נקבעים האחוזים? | משרד הביטחון

אחוזי נכות פוסט טראומה – משרד הביטחון

אחוזי הנכות לפוסט טראומה יהיו בהתאם לפגיעה התפקודית של הנכה. לאחר שמשרד הביטחון יקח אחריות על הפוסט טראומה (קשר סיבתי), משרד הביטחון יעביר את תיקו של התובע לוועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי נכות. הנכה יידרש להופיע בפני ועדה רפואית פסיכיאטרית במשרד הביטחון, הוועדה תעיין במסמכים הנפשיים, החלטת קצין התגמולים והערות יו"ר הוועדות ולאחר מכן תבצע בדיקה פסיכיאוטרית. לאחר מכן הוועדה תצטרך לקבוע את אחוז הנכות עבור הפוסט טראומה לפי התקנות ותדרש לקבוע את משך הזמן של הנכות, האם היא נכות זמנית או נכות קבועה. הגעה מסודרת לוועדה, עם ליווי נכון וידיעה איך הוועדה קובעת את הנכות תגדיל את הסיכויים של התובע לקבל אחוזי נכות גובהים יותר.
אחוזי נכות פוסט טראומה

תוכן עניינים

אחוזי נכות פוסט טראומה בצבא ואנשי הביטחון

לאחר שמשרד הביטחון הכיר בפוסט טראומה כהפרעה שנגרמה בעקבות הצבא או השירות הביטחוני, הנכה התובע יועבר לוועדה רפואית לצורך קביעת גובה אחוזי הנכות.

יו"ר הוועדות הרפואיות יקבלת את התיק של התובע הסובל מפוסט טראומה לידיו וישבץ ועדה נפשית, הרכב הוועדה יהיה עם פיסכיאטר אחד לכל הפחות, פסיכיאטר שיקבל הנחיות מיו"ר הוועדות לצורך קביעת נכות בגין פוסט טראומה שהוכרה ע"י קצין התגמולים במשרד הביטחון.

הועדה הרפואית במשרד הביטחון תבדוק את התובע ותקבע עבורו את גובה אחוז נכות עבור הפוסט טראומה. ככל שמצב הפוסט טראומה קשה יותר, וככל שפוסט טראומה פוגעת ביותר מרכיבים כך אחוז הנכות שיקבע יהיה גבוה יותר – כך גם הזכאות לפיצויים, הטבות ותגמולים תהיה גבוהה. כמו-כן ככל שאחוז הנכות בגין המצב הנפשי (פוסט טראומה) יהיה גבוה כך גם הסיכויים לקבל ימי מחלה ונכה נצרך תגדל  (נכה אשר טוען כי הנכות מונעת ממנו לעבוד). לכן, התנהלות נכונה לאורך כל התביעה ופירוט מדויק בפני הוועדה הרפואית – תגדיל את הזכויות שלכם בתביעה במשרד הביטחון.

פוסט טראומה מהצבא
אחוזי נכות פוסט טראומה מהצבא

לעיתים הזכאויות הכספיות בגין פוסט טראומה שהוכרה ע"י משרד הביטחון תהיה גבוהה יותר מגובה הגמלה המשולמת בגין אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה.

 

לדוגמא: נכה פוסט טראומתי שמקבל ימי מחלה בעקבות המצבו הנפשי, יקבל תגמול גבוה באופן משמעותי ממה שקיבל עבור גובה הנכות בלבד. קביעה של אחוז נכות גבוה עבור פוסט טראומה הוא חשוב במיוחד, שהרי מלבד הגמלה החודשית עבור הנכות יוכל הנכה לקבל תגמולים נוספים בהתאם לחומרת הנכות, ולכן ככל שאחוזי הנכות בגין הפוסט טראומה יהיו גובהים יותר כך לרופא המחוזי יהיה קל יותר לאשר תגמולים נוספים בעתיד.

סרטונים בנושא אחוזי נכות פוסט טראומה ותביעה למשרד הביטחון

אחוזי נכות פוסט טראומה

מה חשוב להגיד בוועדה הרפואית

חשיבות של הגשת תביעה למשרד הביטחון

איך מתכוננים נכון לועדה של פוסט טראומה

מה לא אומרים בוועדה הרפואית לאחוזי נכות

החשיבות של עורך דין לתביעה להכרה כנכי צה"ל

הסיבה שבחר עו"ר בלומהוף לייצג נכי צה"ל

הדרך הקצרה להיות מוכרים על פוסט טרואמה

ישנם מצבים שהמצב הנפשי בגין הפוסט טראומה הוא כלכך קשה שכתוצאה מכך התפתח גם דיכאון מז'ור,  במצב הזה יהיה על הפסיכיאטר בוועדה לאבחן ולקבוע כי מדובר גם בדיכאון שנגרם בעקבות המצב הנפשי הקיים (פוסט טראומה) ואז יצטרך הפסיכיאטר בוועדה הרפואית לקבוע נכות (סעיף ליקוי אחד)  שיכלול גם את המצב הפוסט טראומתי וגם את הדיכאון. לרוב נכות שכזו תהיה גבוה מנכות רק בגין פוסט טראומה.

 

איך נמדדים אחוזי נכות לפוסט טראומה במשרד הביטחון?

אחוזי נכות על פוסט טראומה יקבעו על ידי הוועדה ובתאם לתקנות הנכות, תקנות הנכות בפוסט טראומה קובעות איך יקבע אחוז הנכות לנכה. מי שיקרא את סעיף 34 לתקנות, יראה שסעיפי הנכות יקבעו לפי דרגת החומרה של ההפרעה. פוסט טראומה בדרגה קלה – 10% נכות,  פוסט טראומה בדרגה בינונית 20% נכות, פוסט טראומה בדרגה ניכרת 30% נכות, פוסט טראומה בדרגה קשה 50% אחוזי נכות, פוסט טראומה בחומרה קשה ביותר 70% נכות  וכו'.

כל נכה שינסה להבין לפי התקנות את אחוז הנכות שמגיע לו, ייצא מאוכזב מאוד מהחלטת הוועדה הרפואית, ההבחנה בין סעיף לסעיף, בין חומרה לחומרה דורשת הבנה רחבה מאוד בתחום הפסיכיאטריה והמשפט. יש הבדלים מעותיים אשר יקבעו לנכה דרגת חומרה בינונית (20%) ולא ניכרת(30%). זה תלוי בהרבה מאוד מרכיבים. כיוון שפוסט טראומה היא הפרעה שפוגעת באופן קשה בחיים, רוב הנכים משוכנעים שהמצב שלהם הוא בין קשה לקשה ביותר (בין 50% ל 70%), ולכן אותם נכים יוצאים מאוכזבים וכועסים מאוד לאחר שקיבלו את אחוז הנכות על הפוסט טראומה מהוועדה.

ולכן, תלכו להתייעץ עם פסיכיאטרים ועורכי דין המומחים בתחום של פוסט טראומה במשרד הביטחון, כדי שיתנו לכם השתקפות של המצב שלכם וצפי למצב שלכם. עורכי דין בקיאים בנושא ידעו לקרוא את המסמכים הפסיכיאטרים בצורה רפואית ומשפטית, ידעו לשאול אתכם את השאלות הנכונות ובכך לתאם ציפיות לעניין אחוזי הנכות המתאימים לכם.

פוסט טראומה בצבא - תביעה למשרד הביטחון
פוסט טראומה בצבא – תביעה למשרד הביטחון

אחוזי נכות פוסט טראומה : כיצד נקבעים אחוזי הנכות?

הדבר הראשון שחשוב לדעת בכל הנוגע לפוסט טראומה הוא החשיבות של אבחון מקצועי. כאשר מגישים תביעה על פוסט טראומה, לא ניתן לעשות זאת על בסיס של אבחון עצמי; יש צורך בחוות דעת מקצועית של מומחה בתחום וכן מסמכים רפואיים שמגבים את חוות הדעת (לאו דווקא חוות דעת משפטית פרטית שעולה כסף, מספיק מסמך רפואי מאבחן).

ברגע שיש את המסמכים הללו, רק אז ניתן להגיש תביעה על פוסט טראומה בצבא. בשלב הראשון של התביעה, יש להגיש את הטפסים הנחוצים והמסמכים אצל קצין התגמולים במשרד הביטחון. כאשר יהיו לקצין התגמולים את כל החומרים הרלוונטיים, הוא יעבירם למומחים מטעם משרד הביטחון.

מצידם, המומחים (פסיכיאטרים) ינסו לבדוק האם אכן מדובר בפוסט טראומה או בתופעה נפשית אחרת. ישנם מקרים שבהם נקבע שחייל שתובע את משרד הביטחון על פוסט טראומה לא סובל מהתופעה אלא מבעיה אחרת, כמו דיכאון.

כדי לבדוק אם אכן יש קשר בין השירות הצבאי ובין הפוסט טראומה,  המומחה הפסיכיאטר יבצע מבדקים לתובע. במהלך בבדיקה הרפואית  המומחה ינסה לגלות על התסמינים שהתובע סובל מהם: האם הוא חווה הבזקים של מאורע טראומתי, האם הוא מפגין התנהגות אלימה, האם הוא נוטל תרופות פסיכיאטריות, ועוד.

בנוסף, המומחה יבצע בדיקה של עברו של התובע, לרבות עברו הנפשי. אם יימצא שהיו בעבר בעיות פסיכולוגיות אצל התובע, הדבר יוכל להשפיע על תוצאות התביעה.

*לועדה הרפואית הנפשית יש את הכלים שלה כדי להעריך את גובה הנכות – למאמר בנושא אחוזי נכות במשרד הביטחון על פוסט טראומה

כמה אחוזי נכות מקבלים על פוסט טראומה?

תביעות נגד משרד הביטחון
ועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות

כאמור, יש להגיש תחילה תביעה אצל קצין התגמולים על פוסט טראומה כדי לקבל אחוזי נכות במשרד הביטחון. אם המומחים מטעם משרד הביטחון קובעים שאכן יש מצב של הפרעת דחק פוסט טראומתית, התיק יעבור לידי ועדה רפואית במשרד הביטחון. הוועדה תקבע את אחוזי הנכות בהתאם לחומרת מצבו של התובע. לפי סעיף 34א' לתקנות הנכים, תש"ל 1969, אלו מדרגות הנכות עבור אלו שלוקים בפוסט טראומה:

 • 5% – הפרעה נפשית מזערית עם כושר תפקודי תקין
 • 10% – הפרעה נפשית המלווה בהגבלה קלה בכושר התפקוד
 • 20% – הפרעה נפשית המלווה בהגבלה בינונית בכושר התפקודי
 • 30% – הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים ניכרים, קיום צירוף הפרעות של סף גירוי נמוך, הפרעות בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את הכושר התפקודי באופן ניכר .
 • 50% – הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים קשים בקיום קשרים בין- אישיים תקינים ובצירוף הפרעות של סף גירוי נמוך, הפרעה בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את הכושר התפקודי באופן קשה.
 • 70% – הפרעה נפשית המלווה בהפרעה קשה בקיום יחסים בין- אישיים, בבחינת המציאות ובשיפוט, בצירוף סימנים אובייקטיביים קשים של ירידה בסף הגירוי, בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את הכושר התפקודי באופן קשה ביותר.
 • 100% – מצב חמור ביותר עם אי יכולת מוחלטת לתפקד באופן עצמאי, צורך בסיוע מתמיד בחיי יום יום או באשפוז.

אלו שהוועדה הרפואית קובעת להם אחוזי נכות של 20% ומעלה יקבלו תגמולים חודשיים, טיפול על חשבון משרד הביטחון, תגמול מחייתי כאשר הנכה אינו מסוגל לעבוד עקב הנכות וכו. ככל שאחוז הנכות בגין הפוסט טראומה יהיה גבוה יותר – ההטבות והתגמולים יהיו גבוהים יותר. מ10% -19% – הנכה יקבל מענק חד פעמי שמתחיל ב 57,000 עד 216,000ש"ח ל19% נכות.

מה היא פוסט טראומה ואיך מאבחנים?

על מנת שניתן יהיה לאבחן פוסט טראומה, נקבעו מספר קווים מנחים לבדיקת המצב. על פי הספר (DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), ישנם מספר מאפיינים שצריכים להתקיים על מנת שאדם יהיה מוגדר כלוקה בפוסט טראומה:

DSM 5 - ספר פסיכיאטריה - פוסט טראומה
DSM 5 – ספר פסיכיאטריה – פוסט טראומה
 • מצוקה פסיכולוגית: בחשיפה לאירועים או גירויים שמזכירים את האירוע הטראומתי, האדם יחווה תופעות פיזיולוגיות, כמו דופק מהיר, לחץ דם גבוה, הזעה, קוצר נשימה, ועוד.
 • תחושת חזרה לאירוע הטראומתי: הבזקים חוזרים ונשנים לאירוע שגרם לפוסט טראומה, סיוטים על האירוע, זיכרונות מהאירוע, ואף אשליות שהאירוע מתרחש מחדש.
 • חוסר יכולת להגיע לרגיעה: מצב של עוררות מתמדת שמונע רגיעה.
 • הימנעות: אדם שחווה פוסט טראומה ינסה להימנע מגירויים שמזכירים את האירוע הטראומתי.
 • קושי בוויסות רגשי ו/או תגובות רגשיות קיצוניות
 • חוסר מוטיבציה: חוסר רצון לבצע פעולות שגרתיות והימנעות מקשרים חברתיים.
 • קהות חושים: מצב של ניתוק רגשי ממה שקורה סביב.

התסמינים האלו הם הבולטים ביותר בכל הנוגע לפוסט טראומה. אולם, הגרסה המחודשת של הספר DSM כוללת בתוכה תסמינים נוספים לתופעה הפסיכולוגית הזו. כדי לקבוע האם אדם אכן חווה פוסט טראומה, התסמינים צריכים להתקיים במשך חודש לפחות. בנוסף, צריך אבחון פסיכיאטרי ממומחה בתחום שמאבחן כי המתלונן אכן שורה במצב של הפרעת דחק פוסט טראומתית.

*למאמר מקיף בנושא הגשת תביעה בגין פוסט טראומה בצבא – לחצו על הלינק

 

סובל/ת מפוסט טראומה בעקבות הצבא ?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

מה גורם לפוסט טראומה ואיך מוכיחים את התביעה?

למרות שנהוג לחשוב שפוסט טראומה נגרמת כתוצאה מחשיפה ישירה לאירוע טראומתי, זה לא תמיד כך. ישנן מספר הגדרות לאירועים שמובילים לפוסט טראומה והן:

 • חשיפה ישירה לאירוע טראומתי – רווח במיוחד בקרב חיילים קרביים שנחשפים למאורעות ומראות קשים במהלך שירותם הצבאי.
 • עדות לטראומה – חוויה עקיפה של האירוע הטראומתי, כמו צפייה בחבלה או מוות של אדם אחר.
 • חשיפה לטראומה של אחרים – מצב שנוצר עקב סיפור על טראומה של חבר או קרוב משפחה קרוב.
 • חשיפה עקיפה לפרטי מאורע טראומתי – מצב שבו האדם שלוקה בפוסט טראומה סובל מהמצב עקב למידה על אירועים טראומתיים אחרים. למשל, כאשר למדים על אירועים טראומתיים במהלך אימונים או קורסים במסגרת הצבא.

הבעייתיות עם הגשת תביעה על פוסט טראומה

אגף שיקום נכים בפתח תקווה
אגף שיקום נכים פתח תקווה

למרות שלתביעות על פוסט טראומה אין חוק התיישנות, הן עדיין בעייתיות במקרים רבים. ראשית, יש בעיה להוכיח שאכן קיימת פוסט טראומה בשל הייחוד של המצב הזה. שנית, ישנו קושי להוכיח את הקשר בין השירות ובין המצב הנפשי של אדם הסובל מפוסט טראומה.

בשנים האחרונות עלתה המודעות לנושא של חומרת מצבם הנפשי של חיילים משוחררים רבים. כתוצאה מכך וממספר אירועים מכוננים בנושא, ישנה נטייה ליצור הקלות על תביעות פוסט טראומה בקרב חיילים קרביים. 

כאשר חייל קרבי מסופח ליחידה כזו או אחרת, זה נעשה לאחר מבדקים מטעם הצבא. כלומר, אם הצבא קבע שחייל כזה או אחר כשיר לשירות קרבי – כנראה שהחייל לא סבל מפגיעה פסיכולוגית לפני כן.

במקרים שבהם נמצא שאכן היו בעיות פסיכולוגיות טרם השירות, לא מדובר בפסילה על הסף של תביעות פוסט טראומה. במקרים הללו משרד הביטחון ייקח בחשבון את עברו הפסיכולוגי של התובע ויאזן אותו עם מצב הפוסט טראומה כאשר ינסה להגיע להחלטה על אחוזי נכות.

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית של משרד הביטחון

לאחר קבלת ההחלטה והפרוטוקול, ניתן לערער על הוועדה הרפואית המחוזית בפני הוועדה העליונה. כאשר לרוב, הנכה מקבל את ההחלטה ועורך הדין המייצג מקבל גם את ההחלטה וגם את הפרוטוקול.

הוועדה הרפואית העליונה מוסמכת להעלות את אחוז הנכות, להשאיר את הנכות כפי שהיא, ולהפחית אחוז נכות – במידה שהוועדה הרפואית תרצה להפחית, הוועדה תידרש להודיע להנכה כי בכוונתה להפחית את הנכות והנכה יהיה רשאי למשוך את הערעור (בהתאם לפסיקה חדשה של בית המשפט המחוזי).

על הוועדה הרפואית העליונה לא ניתן לערער בשאלה רפואית; אם זאת, כאשר ישנה סוגיה משפטית שהוועדה הרפואית שגתה, ניתן יהיה לפנות לבית המשפט המחוזי.

טבלת הפיצויים של נכה צה"ל – לחצו על הלינק.

בית משפט - ערעור נכי משרד הביטחון
בית משפט – ערעור נכי משרד הביטחון

 

במשרד עורכי דין ידידיה בלומהוף תוכלו לקבל ליווי משפטי מקצועי בתביעות פוסט טראומה ובכל תביעה אחרת נגד משרד הביטחון. עו"ד ידידיה בלומהוף מכיר מקרוב את רזי מערכת הצדק הביטחונית לאחר שחווה פציעה בעת שירותו בשלדג. התביעה הובילה לקבלת אחוזי נכות, אך לא בקלות. עקב המאורע, עו"ד בלומהוף החליט לסייע לכל מי שזקוק לליווי משפטי במהלך תביעות נגד הצבא. כדי להגדיל את סיכוייכם לקבל אחוזי נכות עקב פוסט טראומה או לערער על החלטות הוועדה, אנו זמינים לכם בכל עת, עד שתזכו לפיצויים שמגיעים לכם.

סובלים ממחלה שאירעה לך עקב השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

משרד עו"ד ידידיה בלומהוף - תביעות נגד משרד הביטחון

עורך דין תביעות משרד הביטחון ידידיה בלומהוף הינו הבעלים של משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף אשר מתמחה באופן בלעדי בתביעות משרד הביטחון. המשרד שלנו זכה להיות המשרד המוביל אשר מייצג את הלוחמים של היחידות המיוחדות.
משרדנו גאה לייצג בכבוד את אותם חיילים / אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו כתוצאה משירותם על הגנת המולדת.

עורך דין משרד הביטחון ידידיה בלומהוף

סובל/ת מפוסט טראומה בעקבות הצבא?

השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן