תביעה למשרד הביטחון לשוטרים | הכרה כנכה וקבלת פיצויים | עו"ד

תביעה למשרד הביטחון לשוטרים: הכרה כנכה משרד הביטחון

במשך שנים רבות, אלו ששירתו בכוחות הביטחון יכלו להגיש תביעה בגין חבלות ומחלות, ולקבל פיצויים ממשרד הביטחון בשני המקרים. בעקבות ועדת גורן, שהוקמה בשנת 2009, חלו תיקונים בחוק הנכים; עקב כך, חלו שינויים בהגדרות של פגיעות שמזכות בפיצויים בקרב שוטרים בשירות קבע. אם אתם שוקלים להגיש תביעה למשרד הביטחון לשוטרים, חשוב שתדעו באילו מצבים אפשר לעשות זאת, וכיצד ניתן לממש את זכויותיכם.
תביעה למשרד הביטחון לשוטרים

תוכן עניינים

תביעה למשרד הביטחון לשוטרים: מי יכול להגיש תביעה?

באופן כללי, שוטרים שנמצאים בשירות קבע וגם שוטרים בשירות חובה צבאי, זכאיים להגיש תביעה נגד משרד הביטחון. אולם, שוטרים שנמצאים בשירות קבע יכולים להגיש תביעה רק במצבים מסוימים. ועדת גורן סייגה את המקרים שבהם שוטרים בקבע יכולים להגיש תביעה למשרד הביטחון למקרים הבאים:

 1. שוטרים שחוו "חבלת שירות": משנת 2017 נקבע כי שוטרים בשירות קבע יכולים להגיש תביעה למשרד הביטחון רק במקרים שחוו חבלת שירות, לפי ההגדרות האלו:
 • חבלה שנגרמה בפעילות מבצעית, או
 • חבלה באימון לפעילות מבצעית , או
 • חבלה באירוע אחר שאופיו מהותו ונסיבותיו ייחודיים לשירות

  פעילות מבצעית
  פעילות מבצעית

 

 1. שוטרים שחוו "מחלת שירות": שוטרים שחוו מחלות בעקבות השירות אינם יכולים להגיש תביעה למשרד הביטחון. לפי החוק, אלו המקרים היחידים שבהם ניתן להגיש תביעה על מחלה:
 • מחלות שנגרמות כתוצאה מחשיפה לחומרים מסוכנים – כפי שנקבעו על ידי שר הביטחון, וכן חשיפה לקרינה אינפרה-אדומה/קרינה מייננת.
 • הדבקות במחלות כתוצאה מחשיפה לנוזלי גוף ומוצרי דם, כתוצאה מטיפול רפואי בתנאי שדה.
 • פגיעה באיברי השמיעה שנגרמת מחשיפה לרעש או אירועי רעש – בתנאי שמקור הרעש הוא באמצעי לחימה.
 • מחלות אחרות שמוגדרות ונקבעות לפי משרד הביטחון (בהסכמת שר האוצר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת).

ישנם מקרים שבהם פגיעה גופנית שנחשבת כמחלה נופלת בהגדרה של חבלה: מחלות שהתפתחו בעקבות פעילות מבצעית או אימונים. למשל, אם טייס טס במהירות גבוהה, ובטיסה מסוימת נגרם לו נזק לצוואר או לאיברים אחרים, הדבר ייחשב כחבלה, ויזכה בפיצויים ממשרד הביטחון. כאן מדובר באירוע נקודתי שהוביל לבעיות גופניות מתמשכות, כאשר ניתן להצביע על אותה טיסה מדוברת כמחוללת הבעיה. במקרים שבהם ניתן להוכיח שאירוע נקודתי, בזמן ומקום ספציפיים הוביל להתפתחות של מחלה, ניתן לקבל פיצויים ממשרד הביטחון.

בנוסף, אם חליתם במחלה בעקבות השירות לפני שנת 2014 (לפני תחילת התקנות החדשות), אתם יכולים להגיש תביעה בגין מחלה במידה ותוכיחו כי המחלה נגרמה בעקבות השירות במשטרה, ולזכות בפיצויים והטבות.

 1. שוטרים שחווים הפרעות בתר חבלתיות (תסמונת פוסט-טראומתית): שוטרים בקבע שחווים פוסט טראומה במהלך מילוי תפקידם או במהלך אימונים יכולים להגיש תביעה בגין חבלה. המצב הזה הוא חבלה, ולכן ניתן להגיש תביעה נגד משרד הביטחון בגין התופעה הזו. במקרים האלו צריך להוכיח שמדובר בחבלת שירות. כלומר, להוכיח שהפוסט טראומה אירועה בעקבות פעילות מבצעית, או אימונים לפעילות מבצעית.

 *למאמר מורחב בנושא שינויי המדיניות בהגשת תביעות למשרד הביטחון לאנשי קבע לחצו על הלינק

הגשת תביעה למשרד הביטחון: מהלך העניינים

אם אתם שוטרים שמשרתים בקבע, וחוויתם חבלה על פי החוק, ניתן להגיש תביעה נגד משרד הביטחון. הגשת תביעות מהסוג הזה היא סדורה מאוד, וצריך לעבור מספר שלבים שנקבעו על פי החוק כדי לזכות בפיצויים:

לוגו אגף שיקום נכים
אגף שיקום נכים

הגשת התביעה ומסמכים תומכים

בשלב הראשון יש להגיש כתב תביעה ליחידת התביעה של משרד הביטחון, אגף שיקום נכים. את התביעה יש להגיש לקצין התגמולים, בצירוף של מסמכים רפואיים שתומכים בתביעה. כלומר, שוטרים בקבע שמעוניינים להגיש פיצויים צריכים להגיש הוכחות ראשוניות לכך שהחבלה/מחלה שלהם אירעה כתוצאה משירותם.

בשלב הזה קצין התגמולים מעביר את כתב התביעה ואת המסמכים למומחים מטעם משרד הביטחון. הם בתורם בוחנים את המקרה, ובודקים האם אכן יש קשר בין השירות של התובע/ת ובין פגיעתו. אם נמצא שאכן יש קשר סיבתי שכזה, התביעה תעבור הלאה. אם לא – התביעה תידחה.

אם החבלה מוכרת על ידי המומחים מטעם משרד הביטחון ועל ידי קצין התגמולים, התיק יעבור לידי הוועדה הרפואית של משרד הביטחון.

ועדה רפואית במשרד הביטחון

תפקידה של הוועדה הרפואית הוא לבחון את התביעה, ולקבוע אחוזי נכות בהתאם להיקף הפגיעה/מחלה, והשפעתה על חייו של התובע. ככל שאחוזי הנכות יהיו גבוהים יותר. כאשר מקבלים אחוזי נכות של 9%-0% – הם לא ילוו בפיצוי כספי. אחוזי נכות של 19%-10% מזכים בפיצויים חד פעמיים, ואחוזי נכות של 20% ומעלה מזכים בפיצויים חודשיים.

*לפרטים מדוייקים לגבי גובה הפיצוי במשרד הביטחון – לחצו על הלינק

הכנה לקראת תביעה נגד משרד הביטחון

ועדה רפואית במשרד הביטחון - שירותים רפואיים
ועדה רפואית

כל אחד מהשלבים שתוארו מעלה הוא קריטי, ועלול להשפיע על תוצאות התביעה. במקרים של פיתוח מחלה בעקבות השירות, זה קשה להוכיח שמדובר בחבלה שאירעה בגלל אירוע ספציפי, בזמן ספציפי.

הגשת תביעה למשרד הביטחון לשוטרים היא סבוכה, מפני שישנם שטחים אפורים רבים בתביעות מהסוג הזה. כדי לקבל פיצויים הולמים עבור חבלה – יש להוכיח באופן חותך שיש קשר בין השירות ובין החבלה המדוברת.

חשוב גם להגיש את כל הטפסים בזמן הנכון, עם פרטים מדויקים ולהצטייד בסימוכין רפואיים. בשלב הראשון חשוב שיהיו לכם מסמכים רפואיים שמעידים על חבלה/מחלה שלא הייתה קיימת לפני שירות הקבע, על מנת שהתיק שלכם יוכל לעבור לשלב הבא.

במעמד הוועדה הרפואית חשוב שיהיה לכם ייצוג הולם, על מנת שתוכלו לקבל את אחוזי הנכות ממשרד הביטחון המגיעים לכם. הוכחה של פגיעה של שוטרים היא מאתגרת יותר מהוכחת פגיעה של חיילים בסדיר או בקבע, ולכן זה חיוני שיהיה לכם ייצוג משפטי מקצועי.

 

נפצת במהלך שירותך במשטרה?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

הגשת ערעורים על החלטות משרד הביטחון

במקרים שבהם תיק התביעה נדחה על ידי קצין התגמולים – ניתן להגיש ערעור על קצין התגמולים לבית המשפט. במידה שהוועדה הרפואית קבעה אחוזי נכות נמוכים – ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית המחוזית של משרד הביטחון. במקרים האלו ניתן לעבור בדיקה על ידי ועדה רפואית עליונה, ולקבל אחוזי נכות מוגדלים. גם במקרים של הגשת ערעור למשרד הביטחון חשוב שיהיה לכם ייצוג משפטי מקצועי, שכן הוועדה הרפואית יכולה להוריד אחוזי נכות שנקבעו בתביעה הראשונית.

ייצוג משפטי בתביעות שוטרים נגד משרד הביטחון

כאמור, ישנם תחומים אפורים רבים בכל הנוגע לתביעות של שוטרים נגד משרד הביטחון. הגשה עצמאית של תביעות מהסוג הזה עלולה לגרום לדחיית התביעות, או לקבלת אחוזי נכות נמוכים מדי. כדי שתוכלו למצות את זכויותיכם, חשוב שיהיה לכם ייצוג משפטי מקצועי, של עורך דין משרד הביטחון, שמתמחה בתחום.

משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף מעניק שירות מקצועי לנפגעי משרד הביטחון, לרבות שוטרים שנפגעו במהלך מילוי תפקידם. המשרד הוקם לאחר ניסיון אישי של עו"ד בלומהוף עם תביעה נגד משרד הביטחון; במהלך שירותו ביחידת שלדג, עו"ד בלומהוף נפגע, ונאבק במשך זמן רב לקבלת הכרה. הפגיעה הובילה אותו להקים משרד שייעודו לסייע לנפגעי משרד הביטחון. אם חוויתם פגיעה במהלך תפקידכם – אנו נסייע לכם. המשרד שלנו מתמחה באופן בלעדי בתביעות נגד משרד הביטחון, כך שכל מי שמגיע אלינו מקבל שירות מקצועי ללא פשרות.

החל משלב איסוף המסמכים הרפואיים, ועד מעמד הוועדה הרפואית – אנו כאן עבורכם. כדי לקבל פיצויים, חשוב שיהיה לכם סיוע משפטי מקצועי, ועם משרד עו"ד ידידיה בלומהוף תקבלו ייצוג אישי ומסור בכל שלב ושלב.

 

סובלים מנכות שנגרמה בשירות במשטרה?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

משרד עו"ד ידידיה בלומהוף - תביעות נגד משרד הביטחון

עורך דין תביעות משרד הביטחון ידידיה בלומהוף הינו הבעלים של משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף אשר מתמחה באופן בלעדי בתביעות משרד הביטחון. המשרד שלנו זכה להיות המשרד המוביל אשר מייצג את הלוחמים של היחידות המיוחדות.
משרדנו גאה לייצג בכבוד את אותם חיילים / אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו כתוצאה משירותם על הגנת המולדת.

עורך דין משרד הביטחון ידידיה בלומהוף

נפצעת בעקבות השירות במשטרה?

השארו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
חיפוש

מעוניינים לתבוע את משרד הביטחון על נכות שנגרמה לכם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בקרוב

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן