אורתופדיה | אחוזי נכות | תביעה נגד משרד הביטחון | עורך דין משרד הביטחון

אורתופדיה – אחוזי נכות במשרד הביטחון

35. אחוזי נכות מחלות העצמות והפרקים (סעיף כללי)

(1) ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר

     א. אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות 1%

     ב. קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות 10%

    ג. קיימת השפעה בינונית על כושר הפעולה 20%

    ד. ההשפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או קיימת הגבלה ניכרת בתנועות 30%

   ה. בצורה קשה, קיים קשיון בפרקים הקטנים בלבד 50%

   ו. בצורה קשה מאוד, קשיון בפרקים הגדולים, המצב הכללי ירוד 80%

   ז. בצורה חמורה, החולה רתוק לכסא גלגלים או הופיעו סיבוכים רציניים 100%

37. אחוזי נכות עמוד השדרה

(1) אחוזי נכות קיבוע עמוד השדרה

   א. קיבוע עמוד השדרה הצווארי (Cervical Ankylosis)

      I. בזווית נוחה 30%

      II. בזוית בלתי נוחה 50%

זווית נוחה – הקבוע הוא בגדר היציבה התקינה; זווית בלתי נוחה – היציבה הכוללת מופרעת,      קיימת סטיה בציר

   ב. קיבוע עמוד השדרה הגבי (Dorsal Ankylosis)

      I. בזווית נוחה 10%

      II. בזווית לא נוחה 30%

זווית נוחה – זווית שאינה עוברת את הקיפוזיס הנורמלית ואין אנגולציה צדדית או קדמית-אחורית חדה

   ג. קבוע עמוד השדרה המתני (Lumbar Ankylosis)

      I. במצב נוח 30%

      II. במצב בלתי נוח 40%

      III. במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ביציבה 50%

מצב נוח – שמירה על היציבה בגבולות הנורמה; מצב בלתי נוח – שינוי ניכר או גס ביציבה

   ד. קיבוע מוחלט של כל עמוד השדרה

      I. בזווית נוחה 60%

      II. בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות תנועות קלות של הצואר 100%

זווית העולה על לגבי הקו המאונך נחשבת לבלתי נוחה

(2) אחוזי נכות על הגבלת תנועות בעמוד השדרה צווארי

   א. אחוזי נכות על הגבלת התנועות בעמוד השדה הצווארי (Cervical Spine)

      I. כאבים כרוניים, מתועדים, ללא ממצא אורגני וללא הגבלת תנועות 1%

      II. הגבלה מזערית 5%

      III. הגבלה קלה 10%

      IV. הגבלה בינונית 20%

      V. הגבלה קשה 30%

      VI. אי-יציבות של עמוד השדרה הצווארי שהוכחה ע"י צילומי רנטגן בתנוחות שונות 30%

   ב. אחוזי נכות על הגבלת התנועות בעמוד השדרה הגבי (Dorsal Spine)

      I. כאבים כרוניים, מתועדים, ללא ממצא אורגני וללא הגבלת תנועות 1%

      II. הגבלה מזערית או קלה 5%

     III. הגבלה בינונית או קשה 10%

   ג. אחוזי נכות על הגבלת התנועות בעמוד השדרה המותני

(Lumbar Spine)

      I. כאבים כרוניים מתועדים, ללא ממצא אורגני וללא הגבלת תנועות 1%

      II. הגבלה מזערית 5%

      III. הגבלה קלה 10%

      IV. הגבלה בינונית 20%

      V. הגבלה קשה 30%

(3) אחוזי נכות על שברים בעמוד השדרה

   א. מצב אחרי שבר בגוף החוליה

      I. ללא תזוזה וללא שינוי צורה 1%

      II. עם תזוזה קלה 5%

      III. עם תזוזה ניכרת 10%

      IV. עם שינוי צורה ותזוזה קשים 20%

   ב. שבר של זיז החוליה (Processus)

      I. שבר לא מחובר של זיז רוחבי Processus Transversus 10%

      II. שבר לא מחובר של זיז קוצי Processus Spinosus 5%

   ג. שבר לא מחובר בעצם הזנב (Coccygeum) או עצם הסקרלי (Sacrum)

      I. ללא תזוזה 1%

      II. עם תזוזה 5%

בנוסף לשבר בעמודה השדרה, תיקבע נכות בגלל הגבלה בתנועות עמוד השדרה או הפרעות נוירולוגיות בהתאם למיקום האנטומי

   (4) – (10) (בוטלו)

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

38.אחוזי נכות על בית החזה

(1) שינויים בצורת בית החזה הנגרמים כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח

   א. השינויים הם בלתי ניכרים, אין הפרעות בנשימה ובפעולות הלב 1%

   ב. מצבים שאחרי כריתת צלעות או שברים בצלעות – אחוזי הנכות יקבעו בנוסף לליקוי תפקודי
       הריאות

      I. (בוטל)

      II. לאחר שבר בצלעות שלא התאחה מעל 3 חודשים 1%

      III. לאחר כריתת צלע אחת 1%

      IV. לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד 10%

      V. לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד 20%

      VI. לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד 30%

      VII. לאחר כריתת יותר מ6- צלעות מצד אחד 50%

(2) אחוזי נכות על פציעת שרירי בית החזה

   א. בצורה בינונית 10%

   ב. בצורה קשה 20%

39.אחוזי נכות על עצם הבריח ועצם השכם

(1) חיבור גרוע בלי התקצרות לאחר שבר של עצם הבריח או עצם השכם 1%

(2) אי-התאחות (Non union)בחלק האמצעי או הפנימי של עצם הבריח 10%

(3) נקע של עצם הבריח Acromio-claviculardialocation ללא הגבלה בתנועות 5%

(4) 5% Sterno-clavicular dialication (anterior)

(5) 20% Sterno-clavicular dislocation (posterior)

46.אחוזי נכות האגן

שינוי צורת האגן:

(1) אין השפעה על האברים הפנימיים שבאגן ואין הגבלה בתנועות 1%

(2) ישנה השפעה על האברים הפנימיים שבאגן וקיימת הגבלה בתנועות – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנגרמות לאברים הפנימיים של האגן בתוספת אחוזי הנכות עבור הגבלת התנועות, לפי תקנה 3

(3) Symphysiolysis או תזוזה של מחצית האגן עם נזק בפרקSacroiliacaוהפרעות סטטיות או הפרעות בהליכה 25%

40. אחוזי נכות עצמות הגפיים העליונים ימין שמאל

(1) חיבור גרוע של עצם הזרוע (Humerus), קיים קיצור ניכר או זווית ניכרת עם הגבלה בתנועות המרפק או בכתף

בצורה קלה או בינונית 20% 10%

(2) חיבור גרוע של עצם הזרוע עם השחתת; צורה קשה והגבלת התנועות במפרק המפרק או פרק הכתף בצורה

קשה 30% 20%

(3) אי-התאחות עצם הזרוע בלי התהוות פרק נד מדומה כגון20% 30% Fibrous union

(4) אי-התאחות עם הזרוע עם התהוות פרק נד מדומה 40% 50% False flail joint

(5) אי-התאחות שתי עצמות האמה, רדיוס ואולנה Radeus et ulnaעם התהוות פרק נד

מדומה 40% 35%

(6) אי-התאחות האולנה בחצי העליון או אי התאחות הרדיוס בחצי התחתון בלי

דפורמציה ניכרת 20% 15%

(7) כמו בסעיף קטן (6), קיימת דפורמציה ניכרת 30% 20%

(8) אי-התאחות האולנה בשליש התחתון 10% 10%

(9) אי-התאחות הרדיוס בשליש העליון 20% 15%

(10) חיבור גרוע של האולנה 5% 10% Ulna

(11) חיבור גרוע של הרדיוס 10% 10% Redius

(12) אחוזי נכות על אבדן כתף / יד

   א. בפרק הכתף 80% 70%

   ב. מעל מקום החיבור 65% 75% M. Deltoideus

   ג. מתחת למקום החיבור 60% 70% M. Deltoideus

(13) אחוזי נכות על אבדן האמה

   א. מעל מקום החיבור הרדיאלי של 55% 65% M. pronator teres

   ב. מתחת למקום החיבור הרדיאלי של 50% 60% M. pronator teres

(14) אחוזי נכות על אבדן היד בשורש 60% 50%

(15) אבדן כף היד בהישמר פרק שורש היד 55% 50%

41. אחוזי נכות כתף

(1) אחוזי נכות פריקת כתף – נקיעה חוזרת של הכתף (Recurrent Humero-scapular Dislocation) ימין שמאל

   א. נקיעות שכיחות והכרח להיזהר מתנועות מעל גובה השכם 20% 20%

   ב. נקיעות שכיחות המופיעות בכל תנועה 30% 20%

   ג. נקיעות שכיחות הניתנות להחזרת רק בעזרה רפואית 40% 30%

   ד. לאחר ניתוח – פעולת הזרוע טובה 5% 5%

(2) מפרק נד של הכתף40% 50% Flail Shoulder

(3) אחוזי נכות קשיון(Ankylosis) של פרק הכתף

   א. קשיון נוח 30% 25%

   ב. קשיון לא נוח 50% 40%

בקשיון נוח נמצאת הזרוע בריחוק של º50 -º 45 מהגוף בתנוחת-מה קדימה. בקשיון לא נוח נמצאת הזרוע בריחוק של º25 מהגוף או בריחוק מעבר ל- º60

(4) אחוזי נכות הגבלת התנועות בפרק הכתף

   א. מעל לגובה השכם 1% 1%

   ב. עד לגובה השכם 15% 15%

   ג. עד º45 מהגוף או הגבלה ניכרת בסיבוב כלפי חוץ או פנימה 25% 25%

   ד. עד º30 מהגוף 35% 35%

(5) אחוזי נכות מרפק

   א. מצב אחרי שבר או חבלה בפרק שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או הגבלות תפקודיות 1% 1%

   ב. מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא עם שינוי בזווית כגון Cubitus varusCubitus valgus; או הוצאת ראש הרדיוס, ללא הגבלת התנועות 10% 10%

(6) קשיון במרפק

   א. קשיון נוח 30% 20%

   ב. קשיון לא נוח 40% 30%

קשיון נוח משמע – תנוחת המרפק בזווית שבין º70 עד º90 (ראה ציור מס' 1) ובעמדה אמצעית של האמה; קשיון לא נוח – תנוחה מעבר לגבולות הנ"ל עם הגבלה בסיבובי האמה (Pro-supinatio)

(7) אחוזי נכות על הגבלת התנועות במרפק ימין שמאל

   א. הגבלות בכיפוף קיים יישור מלא של המרפק או שהוא מוגבל בלא יותר מ-º25 והכיפוף אפשרי:

      I. מ-º0 עד 35 מעלות 40% 30%

      II. מ-º0 עד 60 מעלות 30% 20%

      III. מ-º0 עד 90 מעלות 15% 10%

      IV. מ-º0 עד 150 מעלות 1% 1%

   ב. הגבלות ביישור קיים כיפוף מלא של המפרק או שהוא מוגבל מ-º150 עד ל-º90 והיישור אפשרי עד לתנוחה

      I. של 90 מעלות 40% 30%

      II. של 60 מעלות 15% 10%

      III. של 30 מעלות 10% 10%

      IV. מ-º0 ע ד 150 מעלות 1% 1%

(8) במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחדכשכל הגבלה כשלעצמה אינה מצדיקה קביעה של יותר מ- 0% נכות, ייקבעו 10% נכות. במקרים של הגבלות תנועה במרפק גם ביישור וגם בכיפוף יש לנהוג לפי תקנה 3, בלבד שאחוזי הנכות הכוללים לא יעלו על אחוזי הנכות בסעיף קשיון לא נוח של המפרק.

(9) מפרק נד של המפרק 30% 40% Flail Elbow
(10) שורש היד

   א. מצב אחרי חבלה בפרק כף היד הפרעות מזעריות בתנועות 1% 1%

   ב. קשיון נוח 20% 15%

   ג. קשיון לא נוח 40% 30%

   ד. קשיון בעמדה בינונית, בין נוח ובין לא נוח 30% 20%

קשיון נוח – כף היד נמצאת בכיפוף גבי של º25 – º15 ובאבדוקציה אולנרית או נויטראלית קשיון לא נוח – כף היד נמצאת בכיפוף פלמרי כלשהו או באבדוקציה רדיאלית

   ה. הגבלה בתנועות פרק שורש היד עם אפשרות כיפוף גבי של 15 מעלות 10% 5%

   ו. איבוד ה Pronatio- וה Supinatio-היד קבועה במצב של Supinatioאו 20% 30% Hyperpronatio

   ז. איבוד הSupinatio-וה Pronatio-או הגבלת תנועותיהם במצב נוח ובמצב של Pronatio בעמדה נויטרלית 20% 10%

הגבלות התנועות בפרק שורש היד כתוצאה מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון Pseudoarthrosis of carpal-scaphoid; Lunato-malacia etc אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 35

42. אחוזי נכות על שרירי הגפיים העליונים

(1) אחוזי נכות פציעת שרירי הכתף ימין שמאל

   א. Trapezius, Serratus magnus Levator scapulae

      I. בצורה בינונית 10% 10%

      II. בצורה ניכרת 20% 10%

      III. בצורה קשה 30% 20%

   ב. , Pectoralis major, Minor, Latissimus dorsi, Teres major

      I. בצורה בינונית 10% 10%

      II. בצורה ניכרת 20% 20%

      III. בצורה קשה 30% 30%

   ג. Deltoideus

      I. בצורה בינונית 20% 10%

      II. בצורה ניכרת 30% 20%

      III. בצורה קשה 40% 30%

   ד. Subscapularis Supraspinatus, Infraspinatus Coracobrachialis, minor, Teres

      I. בצורה בינונית 10% 10%

      II. בצורה ניכרת 20% 10%

      III. בצורה קשה 30% 20%

(2) פציעת שרירי המרפק

   א. BrachioradialisBiceps, Brachialis

      I. בצורה בינונית 10% 10%

      II. בצורה ניכרת 20% 20%

      III. בצורה קשה 30% 30%

   ב. Triceps, anconeus

      I. בצורה בינונית 10% 10%

      II. בצורה ניכרת 20% 20%

      III. בצורה קשה 30% 30%

   ג. Flexor carpi, digiti

      I. בצורה בינונית 10% 10%

      II. בצורה ניכרת 20% 10%

      III. בצורה קשה 30% 20%

   ד. Extensor carpi, digiti

      I. בצורה בינונית 10% 10%

      II. בצורה ניכרת 10% 10%

      III. בצורה קשה 20% 10%

43. אחוזי נכות על אצבעות הידיים ימין שמאל

(1) אחוזי נכות אגודל

   א. קטיעת אגודל עם עצם המסרק או חלק ממנה 25% 20%

   ב. קטיעת שני גלילים או גליל וחצי 20% 15%

   ג. קטיעת הגליל הסופי 15% 10%

   ד. קטיעת חצי הגליל הסופי 8% 8%

(2) אחוזי נכות אצבע 2

   א. קטיעת אצבע 2 עם עצם המסרק או חלק ממנה 15% 12%

   ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים 12% 10%

   ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים 10% 10%

   ד. קטיעת הגליל הסופי או חצי ממנו 5% 5%

(3) אחוזי נכות אצבע 3

   א. קטיעת אצבע 3 עם עצם המסרק או חלק ממנה 15% 12%

   ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים 12% 10%

   ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים 10% 10%

   ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו 5% 5%

(4) אחוזי נכות אצבע 4 או אצבע 5

   א. קטיעת אצבע 4 או 5 עם עצם המסרק או חלק ממנה 10% 10%

   ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים 10% 8%

   ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים 8% 5%

   ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו 5% 5%

44.אחוזי נכות קשיון אצבעות היד ימין שמאל

קשיון לא נוח של האצבעות – קשיון באחד או יותר מפרקי האצבעות אשר אינו מאשר תפיסה או פתיחת היד ומפריע לפעולת האצבעות הסמוכות; קשיון לא נוח של האגודל – תנוחה המונעת אחיזה; קשיון נוח – קשיון המאפשר תפיסה ובאגודל הוא מאפשר אחיזה (Pinch) –

(1) קשיון לא נוח של האצבעות – ייקבעו אחוזי הנכות כפי שנקבע לגבי קטיעה בלי ראש עצם המסרק

(2) קשיון נוח של האגודל 10% 10%

(3) קשיון נוח של האצבע 2 7% 7%

(4) קשיון נוח של אצבע 3 או 4 או 5 5% 5%

45. Mallet Finger

(1) של האגודל או של אצבע 2 7%

(2) של יתר האצבעות (פרט לאצבע 1 ואצבע 2) לכל אצבע 5%

בפגימות מרובות של אצבעות הידיים: קטיעות, קשיון בפרקי האצבעות או פגימות אחרות וכן בשילוב פגימות שונות, ייקבעו אחוזי הנכות לאחר סיכום אחוזי הנכות לכל פגימה ופגימה בהתאם לסעיפים 43, 44, 45 (החישוב ייעשה כאמור בתקנה 3).

47. אחוזי נכות עצמות הגפיים התחתונים

(1) אי-התאחות של עצם הFemur-

   א. הגוף נתמך בעזרת מכשיר אורטופדי 50%

   ב. מפרק נד מדומה ואין הגוף יכול להיתמך ברגל גם בעזרת מכשיר. 70%

(2) חיבור גרוע של עצם הירך או של השוקה Faultyunion ofFemur or Tibia

   א. ללא הגבלת התנועות במפרקים הסמוכים 10%

   ב. עם הגבלת התנועות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלה לענין זה, חיבור גרוע של אחת מהעצמות הנ"ל פירושו – סטיה של הציר מכיוונו התקין או מכיוונו המקורי עד להפרעה בסימטריה של הגפיים.

(3) אי-התאחות של הטיביה והפיבולה או הטיביה בלבד, ישנן תנועות רפות המחייבות שימוש במשענת 30%

(4) אי-התאחות עצמות הTarsus-או Metatarsusאו תוצאות אחרות של פציעות בכף הרגל המשפיעות על כושר התנועות

   א. בצורה קלה 1%

   ב. בצורה בינונית 10%

   ג. בצורה קשה 20%

   ד. בצורה קשה מאד 30%

(5)אחוזי נכות התקצרות של רגל אחת

   א. עד 2 סנטימטרים 1%

   ב. מעל ל2- ועד 3 סנטימטרים 5%

   ג. מעל ל3- ועד 5 סנטימטרים 10%

   ד. מעל ל5- ועד 7.5 סנטימטרים 20%

   ה. מעל ל7.5- סנטימטרים 40%

(6) אחוזי נכות קטיעת הגף התחתון

   א. בפרק הירך 80%

   ב. בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש 80%

   ג. באמצע הירך או בשליש התחתון, ישנה אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי 65%

(7) אחוזי נכות קטיעת השוק

   א. עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך לזה 55%

   ב. ביותר מ5- סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך כולל Syme's amputation 50%

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

48. אחוזי נכות הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים

(1) אחוזי נכות ירך

   א. מפרק נד 70%

   ב. קשיון לא נוח 50%

   ג. קשיון נוח 40%

לענין זה קשיון נוח – מצב בו הגוף נמצא בכיפוף מ- º20 עד º30, האבדוקציה היא מ- º0 עד º10; הרוטציה – נויטרלית

   ד. הגבלה במתיחה (extensio): הגף איבד התנועות בזווית מ- º0 עד 15 מעלות 15%

   ה. הגבלה בכיפוף המפריעה לישיבה 20%

   ו. הגבלה בהטייה (abductio), קירוב (adductio) או סיבוב (rotatio) של הגף 20%

   ז. הגבלה בינונית בכל התנועות 30%

(2) אחוזי נכות ברך

   א. אי-יציבות צדדית קשה (הברך מתעקמת תחת כובד משקל הגוף לצד אחד) 30%

   ב. אי-יציבות אחורית-קדמית עם התעמקות הברך תחת כובד משקל הגוף 20%

   ג. קשיון נוח 30%

   ד. קשיון לא נוח 50%

קשיון לא נוח – פירושו: עמדת הברך ביישור יתר של יותר מ-º10 (genu recurvatum) או כיפוף ביותר מ- º30 או סטיה צדדית (valgus varus) של יותר מ-º20

   ה. הגבלת תנועות הכיפוף

      I. הכיפוף אפשרי בזווית מ- º0 עד 90 מעלות 1%.

      II. הכיפוף אפשרי בזווית מ- º0 עד 70 מעלות 5%.

      III. הכיפוף אפשרי בזווית מ- º0 עד 45 מעלות 10%.

      IV. הכיפוף אפשרי בזווית מ- º0 עד 30 מעלות 20%.

      V. הכיפוף אפשרי בזווית מ- º0 עד 15 מעלות 30%.

   ו. הגבלה ביישור הברך

      I. יישור הברך אפשרי עד 5 מעלות 1%.

      II. יישור הברך אפשרי עד 10 מעלות 10%.

      III. יישור הברך אפשרי עד 15 מעלות 20%.

      IV. יישור הברך אפשרי עד עד 30 מעלות 40%.

      V. יישור הברך אפשרי עד עד 45 מעלות 50%.

   ז. אחוזי נכות במניסקוס

      I. נזק במניסקוס בצורה קלה 10%

      II. נזק במניסקוס עם Locking 20%

      III. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס ללא הפרעות תפקודיות 1%

      IV. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס קיימים שינויים ארטרוטיים קלים ודלדול קל של השרירים             10%

(3) אחוזי נכות קרסול

   א. הגבלה בתנועת פרק הקרסול

      I. בצורה קלה 5%

      II. בצורה בינונית 10%

      III. קשיון נח 20%

      IV. קשיון לא נח 30%

   ב. נקע בקרסול

קביעת דרגת הנכות תתבסס על בדיקה קלינית וצילום מתיחה השוואתי (stress roentgenogram)

      I. מצב אחרי נקע יותר מפעמיים ללא עדות לפגיעה ברצועות, וללא פתיחה משמעותית 1%

      II. אי-יציבות של הרצועות, בצורה קלה עד בינונית,פתיחת יתר (opening excess) מ על 5     
          מעלות ועד 10 מעלות 5%.

      III. אי-יציבות של הרצועות, בצורה ניכרת, פתיחת יתר מעל 10 מעלות ועד 15 מעלות 10%.

      IV. אי-יציבות של הרצועות בצורה קשה, פתיחת יתר מעל 15 מעלות 20%.

49. אחוזי נכות כף הרגל

(1) רגל שטוחהPes planus – Pes valgusחד או דו-צדדית

   א. בכל הדרגות, אך התנועות במפרקי כף הרגל חופשיות; אין כיווץ שרירים 1%

   ב. בצורה בינונית – ישנה הגבלה בתנועות במפרקי הטרסוס 10%

   ג. בצורה קשה – קיים כיווץ שרירים וCaIlositas-נרחבים 20%

(2) Pes cavus חד או דו-צדדית

   א. בצורה קלה, התנועות במפרקי כף הרגל חופשיות 1%

   ב. עם כיווץ קבוע (Clawing) של האצבעות והגבלה בתנועות מפרק כף הרגל 10%

   ג. הדפורמציה המתוארת בסעיף קטן ב בצורה יותר קשה ועם (Callositas) נרחבים 15%

   ד. בצורה קשה מאד 20%

   ה. Talipescavovarusקשה 30%

      ו. הגבלה בתנועות פרקי כף הרגל: subtalar jointאו tarsal joints-

      I. הגבלה קלה ללא דפורמציה 5%

      II. קשיון נח עם דפורמציה 10%

      III. קשיון לא נח 20%

(3) קשיון נוח של פרקי ה Tarsus-כגון אחרי 10% Triple arthrodesis

(4) Metatarsalgiaטראומתית אחרי דפורמציה של הקשת הרחבית 10%

(5)קטיעה לפי Lisfrancאו לפי Chopartעם נטיה לעמדת 30% Equinus

(6) קטיעה כמתוארת בסעיף קטן (5) לאחר ארטרודזיס בתנוחה נוחה 25%

(7) קטיעה25% Transmetatarsal

50. אחוזי נכות אצבעות הרגל

(1) קטיעת אצבעות:

   א. של כל האצבעות

      I. עם ראשי ה25% metatarsalia-

      II. בלי ראשי ה15% metatarsalia-

   ב. של אצבע 1

      I. עם ראש ה20% metatarsus-

      II. בלי ראש ה10% metatarsus-

   ג. של אצבע בודדת או שתי אצבעות פרט לבוהן

      I. עם ראש ה10% metatarsus-

      II. בלי ראש ה5% metatarsus-

   ד. של שלוש או ארבע אצבעות, פרט לבוהן

      I. עם ראש ה15% metatarsus-

      II. בלי ראש ה10% metatarsus-

(2) Hallux valgusחד-צדדית קשה 5%

(3) Hallux rigidusחד-צדדית קשה 10%

(4) אצבע פטיש

   א. אצבע בודדת 1%

   ב. בכל האצבעות, חד-צדדית ומבלי10% pes cavus

(5) המצב שלאחרי ניתוח של Hallux valgus כשהוא מלווה בהרחקת ראש ה10% metatarsus-

(6) מצב שלאחרי ניתוח Hallux valgus תוך כדי שמירת ראש ה5% metatarsus-

51. אחוזי נכות שרירי הגפיים התחתונים

(1) פציעת קבוצת השריריםPyriformis, Gamellus, Obturator, Quadratus fem .

   א. בצורה בינונית 10%

   ב. בצורה ניכרת 20%

   ג. בצורה קשה 30%

(2) Gluteus maximus, Medus, Minimus

   א. בצורה בינונית 20%

   ב. בצורה ניכרת 30%

   ג. בצורה קשה 50%

(3) Illio-psoas, pectineus

   א. בצורה בינונית 10%

   ב. בצורה ניכרת 20%

   ג. בצורה קשה 30%

(4) Adductor longus, Brevis, Magnus Gracilis

   א. בצורה בינונית 10%

   ב. בצורה ניכרת 20%

   ג. בצורה קשה 30%

(5) Sartorius, Rectus femoris, Vastus externus, intermedius-internus, tensorfasciae latae

   א. בצורה בינונית 10%

   ב. בצורה ניכרת 20%

   ג. בצורה קשה 30%

(6) Semi-membranosusSemitendinosus, Biceps femoris,

   א. בצורה בינונית 10%

   ב. בצורה ניכרת 20%

   ג. בצורה קשה 30%

(7) Tibialis anterior, Extensor

digit. longus, Peroneus tertius

   א. בצורה בינונית 10%

   ב. בצורה ניכרת 10%

   ג. בצורה קשה 20%

(8) Sartorius, Rectusfemoris, Vastus externus, intermedius-internus, tensor fasciaelatae

Longus, Popliteus

   א. בצורה בינונית 10%

   ב. בצורה ניכרת 20%

   ג. בצורה קשה 20%

(9) Extensor hallucis brevis, Extensor digit. brevis, Interossei

   א. בצורה בינונית 10%

   ב. בצורה ניכרת 10%

   ג. בצורה קשה 20%

(10) Adductor hallucs, Quadratus, plantae, Abductor hallucis, Flexor hallucis, Flexor digit. brevis.

   א. בצורה בינונית 10%

   ב. בצורה ניכרת 20%

   ג. בצורה קשה 30%

Search

עו"ד ידידיה בלומהוף

תביעות משרד הביטחון, ידידיה בלומהוף, עו"ד

מאמרים אחרונים

נחבלת או חלית במהלך השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן