נוירולוגיה | אחוזי נכות | סעיפי ליקוי | תביעה נגד משרד הביטחון

נוירולוגיה – אחוזי נכות במשרד הביטחון

תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות

29. אחוזי נכות תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים

(1) המיפרזיס Hemiparesis צד דומיננטי צד לא דומיננטי

   א. בצורה מזערית 10% 5%

   ב. בצורה קלה 30% 20%

   ג. בצורה בינונית 50% 40%

   ד. בצורה קשה 70% 60%

      Hemiplegia .IIהמיפלגיה 100%

      III. הפרעות בתחושה ללא שיתוק (המיאנסטזיה) 10% 5%

(2) אחוזי נכות פראפרזיס Paraparesis

   א. בצורה מזערית 10%

   ב. בצורה קלה 20%

   ג. בצורה בינונית 50%

   ד. בצורה קשה, כושר הליכה מוגבל 85%

   ה. בצורה קשה, איבוד כושר הליכה 100%

      Paraplegia .I פראפלגיה 100%

      II. תסמונת זנב הסוס Cauda Equina Syndr- אחוזי הנכות יקבעו לפי חומרת השיתוק המוגדרת בפסקה (I)

(3) קוודריפארזיס Quadriparesis-

   א. בצורה קלה מאד 30%

   ב. בצורה קלה 60%

   ג. בצורה בינונית 90%

   ד. בצורה קשה 100%

Quadriplegia קוודריפלגיה 100%

(4) אי שליטה נוירוגנית על הסוגרים-

א. בצורה חלקית 30%

ב. איבוד שליטה מלא 70%

הערה: לא ייקבעו אחוזי נכות נוספים לפי סעיף זה בפראפרזיס בדרגת נכות של 85% ויותר ובקוודריפרזיס דרגת נכות של 90% ויותר, כי אחוזי הנכות כבר כלולים בקביעה לפי הסעיפים המתאימים של פרפרזיס וקוודריפרזיס

איבוד נוירוגני של כח גברא- הנכות תיקבע לפי סעיף 24(9)

(5) פגימות בעצבי המוח

   א. עצב Trigeminus – V

      I. בצורה קלה 10%

      II. בצורה בינונית 20%

      III. בצורה בינונית עם הפרעות תחושתיות ניכרות 30%

      IV. בצורה קשה 40%

   ב. עצב Facialis- VII

      I. בצורה קלה 1%

      II. בצורה בינונית 10%

      III. בצורה קשה 30%

   ג. עצב Vagus – X

      I. בצורה קלה מאוד 1%

      II. בצורה קלה 10%

      III. בצורה בינונית 20%

   ד. עצב Accessorkus – XI

      I. בצורה קלה 1%

      II. בצורה בינונית 10%

      III. בצורה קשה 20%

   ה. עצב Hypoglonus -XII

      I. בצורה קלה 10%

      II. בצורה בינונית 30%

      III. בצורה קשה 40%

(6) Neuritis

      I. בצורה קלה 1%

      II. בצורה בינונית 10%

      II. בצורה ניכרת 30%

      IV. בצורה קשה 50%

(7) הפרעות בתקשורת (היגוי ושפה פנימית)-

   א. הפרעות בהיגוי (דיזארטריה של הדיבור בלבד)

      I. הפרעות מזעריות 1%

      II. בצורה קלה 10%

      III. בצורה בינונית 20%

      VI. בצורה ניכרת 40%

   ב. הפרעות בשפה הפנימית (אפזיה תחושתית בלבד)

      I. הפרעות מזעריות 1%

      II. בצורה קלה 10%

      III. בצורה בינונית 20%

      VI. בצורה ניכרת 40%

   ג. הפרעות תקשורת מעורבות קשות

      I. עם אפשרות תקשורת עם הזולת 60%

      II. ללא אפשרות תקשורת עם הזולת הן מן הצד ההבנתי והן מן הצד הביצועי 100% אחוזי הנכות הכוללת ייקבעו על פי אחוז הנכות הגבוה שנקבע באחת הפיסקאות בסעיף קטן זה

(8) הפרעות בקואורדינציה ותסמונות אקסטרא-פירמידליות כגון: – Choreo Chorea, Athetosis, Athetosis ימין שמאל

      I. בצורה קלה 30% 20%

      II. בצורה בינונית 40% 30%

      III. בצורה קשה 50% 40%

האחוזים הנ"ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון יחד. במקרה של פגימה בגף אחד בלבד, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים של הגף בעלי התפקיד הפגום.

(9) אחוזי נכות מחלת פרקינסון (Morbus Parkinson)

   א. חצי גוף ימין שמאל

      I. בצורה קלה 30% 20%

      II. בצורה בינונית 40% 30%

      III. בצורה קשה 50% 40%

   ב. גף עליון בלבד

      I. בצורה קלה 20% 10%

      II. בצורה בינונית 30% 20%

      III. בצורה קשה 50% 40%

   ב. גף עליון בלבד

      I. בצורה קלה 20% 10%

      II. בצורה בינונית 30% 20%

      III. בצורה קשה 40% 30%

   ג. גף תחתון בלבד

      I. בצורה קלה 10% 10%

      II. בצורה בינונית 20% 20%

      III. בצורה קשה 30% 30%

(10) אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 34 פסיכונוירוזיס

(11) אנצפלופטיה (Encephalopathia)

   א. ירידה ברמה הקוגניטיבית

      I. הפרעות מזעריות 1%

      II. בצורה קלה 10%

      III. בצורה בינונית 20%

      IV. בצורה ניכרת 40%

      V. בצורה קשה 60%

      VI. אי יכולת קוגניטיבית 100%

   ב. שינויים באישיות והפרעות בהתנהגות

      I. הפרעות מזעריות 1%

      II. בצורה קלה 10%

      III. בצורה בינונית 20%

      IV. בצורה ניכרת 40%

      V. בצורה קשה 60%

      VI. אי יכולת תיפקוד 100%

אחוזי הנכות לצורך חישוב הנכות הכוללת ייקבעו על פי אחוז הנכות הגבוה שנקבע באחת הפיסקאות בסעיף קטן זה. בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקים, תופעות אפילפטיות, הפרעות בתקשורת (הפרעות בהיגוי והפרעות בשפה הפנימית) ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים המתאימים

הפרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות הקשורות בפגיעה המוחית הטראומטית האורגנית, כלולות בסעיף קטן זה ואין להוסיף עליהן אחוזי נכות לפי סעיפים 33, 34 ו- 34א לתוספת זה.

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

 30. אחוזי נכות הפרעות פרכוסיות

(1) כפיון (Grand Mal)

בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן:

   א. לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים 1%

   ב. בצורה קלה – היו 1- 4 התקפים במשך שנתיים 10%

   ג. בצורה בינונית – היה בממוצע התקף אחד ב- 3 – 4 חדשים 30%

   ד. בצורה ניכרת – היה בממוצע התקף אחד לחודשים 50%

   ה. בצרה קשה – היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש 80%

   ו. בצורה קשה מאוד – היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש 100%

(2) כפיון מלווה בהפרעות נפשיות

פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים קטנים (1) (א) עד (1) (ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 3.

(3) התקפים ליליים בלבד

הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף קטן (5) דלהלן.

(4) כפיון פסיכומוטורי

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותן ועוצמתן של ההפרעות הבלתי פרכוסיות.

(5) Petit Mal – Minor Seizures

התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (Absence) עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע"י פעולות אוטומטיות, או הפרעות פסיכו-מנטליות כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב הרוח, בזכירה וכדומה)

   א. לא היה התקפים במשך שנתיים 1%

   ב. היו בממוצע מדי חודש בחודשו –

      I. בצורה קלה – לא יותר משני התקפים 10%

      II. בצורה בינונית – יותר משני התקפים אך לא יותר מ- 4 20%

      III. בצורה ניכרת – יותר מ- 4 התקפים 40%

      IV. בצורה קשה – מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע 60%

      V. צורה קשה מאד – מצבי סטטוס חוזרים 100%

(6)התקפים ג'קסוניים (Jacksonian)או מוקדים תנועתיים או תחושתיים – אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיפים קטנים (1)-(5) בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות.

31. אחוזי נכות עמוד שדרה ועצבי הגפיים העליוניים

(1) קבוצת השרשים (Radicular group) העליונה או האמצעית או התחתונה

   א. שיתוק חלקי ימין שמאל

      I. בצורה קלה 20% 10%

      II. בצורה בינונית 40% 30%

      III. בצורה קשה 50% 40%

   ב. שיתוק מלא 70% 60%

(2)כל קבוצת השרשים (Plexus)

   א. שיתוק חלקי ימין שמאל

      I. בצורה קלה 20% 10%

      II. בצורה בינונית 40% 30%

      III. בצורה קשה 60% 50%

   ב. שיתוק מלא 80% 70%

(3) שיתוק עצב Radialis

   א. שיתוק חלקי ימין שמאל

      I. בצורה קלה 20% 10%

      II. בצורה בינונית 30% 20%

      III. בצורה קשה 40% 30%

   ב. שיתוק מלא 60% 50%

(4) שיתוק עצב Medianus

   א. שיתוק חלקי ימין שמאל

      I. בצורה קלה מאד 5% 5%

      II. בצורה קלה 10% 10%

      III. בצורה בינונית 30% 20%

      IV. בצורה קשה 40% 30%

   ב. שיתוק מלא 60% 50%

(5) שיתוק עצבUlnaris

   א. שיתוק חלקי ימין שמאל

      I. בצורה קלה מאד 1% 1%

      II. בצורה קלה 5% 5%

      III. בצורה בינונית 20% 10%

      IV. בצורה קשה 30% 20%

   ב. שיתוק מלא 50% 40%

(6) שיתוק עצב Circumflexus humeri או Musculo-cutaneus

   א. שיתוק חלקי ימין שמאל

      I. בצורה קלה 1% 1%

      II. בצורה בינונית 10% 10%

      III. בצורה קשה 20% 10%

   ב. שיתוק מלא 30% 20%

(7) שיתוק עצבThoracalis longus

   א. שיתוק חלקי ימין שמאל

      I. בצורה קלה או בינונית 1% 1%

   II. בצורה קשה 10% 10

      ב. שיתוק מלא 20% 10%

במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה מפגיעה בעצב – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד, אשר יידרשו סיוע על ידי עו"ד מוסמך.

(8) הפרעות בתחושה: ימין שמאל

   א. ירידה בתחושה בשטח קטן ללא משמעות קלינית 1% 1%

   ב. ירידה בתחושה בכל אחת מהאצבעות 2% 1%

   ג. ירידה בתחושה בשטח גדול, נטייה לטראומה לא מורגשת 10% 5%

הערה: אחוזי נכות לפי פסקה זו לא ייקבעו במקביל לנכות בשל צלקת מפריעה או פגיעה בעצב מעורב.

32. אחוזי נכות עמוד שדרה מותני ועצבי הגפיים התחתונים

Sciatic Nerve – N. ischiadicus (1)

   א. שיתוק חלקי

      I. בצורה קלה 10%

      II. בצורה בינונית 20%

      III. בצורה קשה 40%

   ב. שיתוק מלא 60%

(2) popliteus externusN- Common Peroneal Nerve

   א. שיתוק חלקי

      I. בצורה קלה 10%

      II. בצורה בינונית 10%

      III. בצורה קשה 20%

(3) Superficial Peroneal Nerve – N. musculo-cutaneus

   א. שיתוק חלקי

      I. בצורה קלה או בינונית 1%

      II. בצורה קשה 10%

   ב. שיתוק מלא 20%

(4) N. tibialis anterior – Deep Peroneal Nerve

   א. שיתוק חלקי

      I. בצורה קלה 1%

      II. בצורה בינונית 10%

      III. בצורה קשה 20%

   ב. שיתוק מלא 30%

Tibial Nerve – N. tibialis posterior (5)

   א. שיתוק חלקי

      I. בצורה קלה 10%

      II. בצורה בינונית 10%

      III. בצורה קשה 20%

   ב. שיתוק מלא 20%

N. femoralis or N. cruralis (6)

   א. שיתוק חלקי

      I. בצורה קלה או בינונית 10%

      II. בצורה קשה 20%

   ב. שיתוק מלא 30%

(7) פגיעה בשורשים המותנייםLumbo – sacral radieular group

   א. בצורה קלה ללא הפרעה בהליכה או עמידה 5%

   ב. כנ"ל עם הפרעה קלה בהליכה או עמידה 10%

   ג. בצורה בינונית, קשיים עם הגבלת מרחק ההליכה, ללא צליעה משמעותית, קשיים בעמידה ממושכת 20%

   ד. בצורה ניכרת, צליעה בולטת, הליכה אפשרית רק בעזרת מכשיר 30%

   ה. בצורה קשה, שיתוק חלקי של הגף (Monoparesis) 50%

   ו. Monoplegia שיתוק הגף 80%

   ז. אחוזי נכות הפרעות בתחושה –

      I. ירידה בתחושה בשטח קטן, ללא משמעות קלינית 1%

      II. פרסטזיה או ירידה בתחושה בשטח גדול, נטיה לטראומה לא מורגשת 5%

חיפוש

עו"ד ידידיה בלומהוף

תביעות משרד הביטחון, ידידיה בלומהוף, עו"ד

מאמרים אחרונים

נחבלת או חלית במהלך השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן