מחלת ברגר (Iga Nephropathy) בשירות הצבאי – תביעת משרד הביטחון

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב linkedin
חייל שהתגייס לצבא ובמהלך שירותו הצבאי החל לסבול מדם בשתן ובסופו של דבר אובחן כסובל ממחלת ברגר IgA Nephropathy, ייתכן שיהיה זכאי להכרה כנכה צה"ל בגין אותה מחלה ולקבלת הטבות ותמלוגים בהתאם לאחוזי הנכות שיוגדרו. במאמר זה אסקור את האפשרויות לתבוע את משרד הביטחון בגין מחלה זו.
Iga Nephropathy (מחלת ברגר) בשירות הצבאי - תביעת משרד הביטחון

Iga Nephropathy  (מחלת ברגר) – רקע כללי

תפקיד הכליה הוא לבצע סינון של הדם ופגיעה במערכת זו יכולה לגרום לפגיעה באיכות הדם שזורם בגוף כולו. "מחלת ברגר" הינה מחלה דלקתית של הכליה, הנגרמת ע"י נוגדנים עצמיים, המצטברים ופוגעים בכליה וגורמים לדלקת ב"פקעיות" – יחידות הסינון של הכליה.

 

אבחון מחלת ברגר IgA Nephropathy

מחלת הברגר יכולה להופיע באופנים שונים. אצל מבוגרים היא תופיע לרוב בבדיקת דם שגרתית במיקרו המטוריה, והדם בשתן יהיה סמוי מן העין, אצל צעירים היא תופיע באופן גלוי לעין כמאקרו המטוריה – ראשית בזיהום של דרכי הנשימה העליונות ותוך כמה ימים בהופעת דם מסיבי בשתן.
האבחנה הרפואית נעשית על ידי מספר רב של בדיקות, אשר בסופן, לצורך אבחנה סופית, נדרש החולה לבצע ביופסיה של הכליה. ישנם חולים רבים אשר ככל הנראה סובלים ממחלת ברגר אך נמנעים מבדיקת הביופסיה ועל כן לא מתאפשר לאבחן אותם כחולים במחלה באופן וודאי.

 

החיים בצל מחלת הברגר IgA Nephropathy

• 30%-5% מהמקרים תהיה העלמות ספונטנית של המחלה וחזרת הכליות לתפקוד סדיר.
• ב- 50% מהמקרים יתרחש מהלך שפיר.
• 30%-25% יגיעו לכדי אי ספיקת כליות לאחר כ- 25 שנה.

 

טיפול רפואי למחלת ברגר IgA Nephropathy בצבא

מיד עם הופעת שתן דמי יש לגשת לרופא היחידה בכדי להתחיל הליך של בירור (לרוב, הופעה של שתן דמי הינו כתוצאה מהמחלה הנ"ל). הרופא הצבאי ידרש להפנות את החייל לוועדה רפואית אשר תקבע את גובה הפרופיל העדכני שלו בהתאם לחומרת המחלה, ובהתאם לכך ישתנה תפקידו של החייל.
במצבים שהמחלה התגלתה בשלבים מתקדמים או שהסימפטומים שלה חמורים החייל ישוחרר מצה"ל עקב פרופיל פוסל שירות ותבוצע לו שיחת זכויות ע"י ר"מ 2 (ניתן לקרוא בהרחבה על מטרת שיחת הזכויות במאמר מיוחד בלינק: הגשת תביעה למשרד הביטחון דרך ר"מ 2 בגין חבלה או מחלה – יתרונות וחסרונות)

ככל שתפקודי הכליות נמוכים יותר כך הטיפול שינתן יהיה מסיבי יותר ויוביל לטיפול בסטרואידים ומדכאי חיסון, או ביתר לחץ דם.

גורם למחלת הברגר Iga Nephropathy

הגורם למחלת הכליות אינו ידוע אך ניתן לראות שלמחלה יש קשר גנטי והנשאות יכולה להיות משפחתית, לרוב מאותו המין (אם לבת, אב לבן). עם זאת, הקרבה הגנטית לא אמורה להיות הטריגר לפרוץ המחלה בפועל.

חלית במחלת ברגר (Iga Nephropathy) עקב השירות הצבאי?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

תביעת משרד הביטחון בגין מחלת הברגר Iga Nephropathy בצבא

על מנת לקבל הכרה כנכה צה"ל על החייל החולה לתבוע את משרד הביטחון, ולהוכיח בתביעה את הקשר הסיבתי שבין השירות הצבאי ומחלת הכליה ממנה הוא סובל. רק לאחר הוכחת הקשר יופנה החייל התובע לוועדה רפואית שתאמוד את גובה אחוז הנכות שלו.

קשר סיבתי בין השירות הצבאי למחלת הכליות

על התובע להוכיח קשר סיבתי בין המחלה הכליתית שלו לבין השירות הצבאי. המידע הרפואי כיום על מחלת הברגר Iga Nephropathy אינו מספק את התשובות או הידע הדרוש בכדי לענות בבירור על שאלה הזו, אך ברור כי השירות הצבאי אינו יכול לגרום בלעדי למחלה.
למרות זאת, מחלת הכליות יכולה להופיע בסמיכות למחלות סיסטמטיות רבות וסטרס פיזי או נפשי שעלולים "לעורר" את המחלה, או לשמש כטריגר לפריצתה בזמן מסוים.
כלומר, אין ספק לעניין חוסר הקשר הסיבתי בין המחלה עצמה לבין השירות הצבאי, אלא ישנם אירועים/ מקרים המתרחשים בשירות הצבאי שיכולים לגרום לפרוץ המחלה ולהוציאה מהכוח אל הפועל.

הגשת תביעה למשרד הביטחון בגין מחלה במחלת הברגר Iga Nephropathy

ניתן יהיה לתבוע את משרד הביטחון כאשר חייל חלה במחלת הברגר בשירות הצבאי ולטענתו קיים קשר בין פעולות שנדרש לבצע ע"י הצבא ועל כן הצבא אחראי על התפרצות המחלה אצלו.
החייל התובע יתבקש להגיש את מסמכי התביעה הכוללים: תצהיר מפורט, אישורים מהיחידה / מהפיקוד, מסמכים רפואיים, עדויות וכיוצ"ב.

הליך התביעה במשרד הביטחון – אגף שיקום נכים

מיד לאחר קבלת התביעה באגף שיקום נכים במשרד הביטחון, יוציא משרד הביטחון את תיקו הרפואי של החייל התובע מקופת החולים האזרחית ויוודא שאין אזכורים קודמים למחלה או אירועים שהתרחשו עוד קודם לשירות, ויכולים לגרום להתפרצות המחלה.
בהמשך משרד הביטחון אגף שיקום נכים יאמת את התצהיר שהוגש על ידי החייל התובע עם העדויות שהוגשו ואם אלו אכן יאומתו ישלח התובע ישלח למומחה רפואי בתחום הנפראולוגיה שיחווה דעה לעניין הקשר הסיבתי שבין השירות הצבאי למחלה.
לאחר קבלת חוות הדעת מהמומחה הרפואי תוציא קצינת התגמולים במשרד הביטחון את הכרעתה בשאלת הקשר הסיבתי בין השירות הצבאי למחלה.
כיוון שאנו יודעים שאין קשר סיבתי בין השניים, השאלה המורכבת שעומדת בתביעה בגין מחלת ברגר היא האם השירות הצבאי הוא זה ששימש ש"טריגר" לפרוץ המחלה, ובמידה ואכן יוכח שהשירות הצבאי שימש ככזה אזי שהתובע יוכר כנכה צה"ל במידה מסוימת.

טריגר – מהכוח אל הפועל במחלת ברגר בשירות הצבאי

הספרות הרפואית הוכיחה שסטרס פיזי ו/או נפשי, לרוב לאחר זיהום בדרכי הנשימה העליונות ובסמיכות לזה הופעת דימום בשתן, ישמשו כגורם מזרז למחלה ויוציאו אותה מהכוח אל הפועל.
במצב הזה ובהתאם לפסיקה, משרד הביטחון יוכל להכיר בנכה התובע כנכה צה"ל.
הכרה מלאה של משרד הביטחון במחלה הכליות, ברגר – גרימה
קיימת פסיקה עניפה בנושא של מחלות שהתפרצו לראשונה בשירות הצבאי וההכרה של החולים בהן ע"י משרד הביטחון כנכי צה"ל.
הפסיקה המשפטית קובעת שנכה שהגיש תביעה בגין מחלה שהתפרצה אצלו עקב השירות הצבאי יוכל להיות מוכר כנכי צה"ל באופן מלא כאשר הוכח כי שירותו הצבאי הוא זה שגרם באופן בלעדי לפרוץ המחלה, ואילולי זה יכולה המחלה לקונן בגופו של התובע כל חייו מבלי שתתפרץ.
כלומר, גם כאשר אנחנו יודעים שעצם הזיהום בדרכי הנשימה העליונות / סטרס נפשי לא גרמו למחלה באופן ישיר אלא שימשו כטריגר עבורה עדיין יוכל התובע להיות מוכר באופן מלא בגין אותה המחלה בשל גרימת ההתפרצות של המחלה.

גרימה משפטית- קצין התגמולים משרד הביטחון

המומחה הרפואי שיכתוב את חוות הדעת בעניינו של התובע לא יוכל להכיר בתובע בנכות של גרימה (קשר סיבתי מלא) אלא רק אם ישוכנע כי השירות גרם להתפרצות המחלה והוא ימליץ למשרד הביטחון להכיר באחוזים מסויימים של המחלה כאחוזי נכות שקשורים בצבא.
קצין התגמולים רשאי לקבוע גרימה משפטית, שהיא הכרה מלאה של המחלה (100% מהמחלה) בניגוד לחוות דעתו של המומחה הנפרולוג מטעמם וזאת כאשר קצין התגמולים משתכנע שהופעת המחלה אכן התפרצה כתוצאה מהשירות ורק בגללו, ללא כל אזכור קודם של המחלה בתיק הרפואי של התובע.
כשנקבעת גרימה משפטית ע"י קצין התגמולים, היא נקבעת לרוב לחיילים לוחמים עם עבר רפואי נקי בתחום, ואשר משרתים בבסיס סגור.
החלטה על גרימה משפטית משנה באופן דרסטי את התביעה וההכרה כנכי צה"ל.

להיות מוכר כנכי צה"ל בגין מחלת ברגר

עצם המחלה מקנה הטבות מסויימת בהתאם לאחוזי הנכות, אך החשיבות העליונה בהגשת התביעה ובהכרה של משרד הביטחון היא האחריות שמשרד הביטחון לוקח על המחלה במידה והיא מחמירה במהלך השנים.
כפי שציינתי מעלה, ברוב המקרים, הנכה יוכל להמשיך את חייו ברמת תפקוד גבוהה יחסית , אך ישנם מצבים (30%-25% מהחולים) שיגיעו לאי ספיקת כליות ולכן ההכרה כנכי צה"ל יכולה לעזור ולהיטיב בהמשך הדרך, הן בטיפול הרפואי, הן בפן הכלכלי על כל נגזרותיו.

מחפשים עו"ד מקצועי לתביעה נגד הצבא?

אתם מוזמנים להשאיר פרטים וצוות המשרד יחזור אליכם בהקדם.

אחוזי נכות במשרד הביטחון בגין מחלת הברגר Iga Nephropathy

אחוז הנכות של הנכה יקבעו בתאם לתקנות הנכים ולפי עוצמת המחלה, כאשר ככל שהמחלה חמורה יותר כך אחוז הנכות יהיה גבוה יותר.
ישנה אפשרות להגיש תביעה להחמרת מצב במשרד הביטחון כל חצי שנה, לכן במידה והתרחשה החמרה, ניתן להגיש בקשה לבדיקה חוזרת, לצרף מסמכים רפואיים ולהופיע בפני וועדה.

עורך דין לתביעה נגד משרד הביטחון בגין מחלת הברגר Iga Nephropathy

תביעה מהסוג הזה הינה תביעה מורכבת ומצריכה הבנה מעמיקה של החומר הרפואי והמשפטי וכן הכרה מדוקדקת של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון והתנהלותו.
היכולת להוכיח שהתפרצות המחלה נגרמה עקב השירות הצבאי אינה דבר פשוט. כמו כן הדאגה לכך שקצין התגמולים יקבל החלטה (בניגוד לחוות הדעת שקיבל) ויכיר במחלה כגרימה משפטית מצריכה עבודה מקצועית והיכרות טובה של אגף השיקום במשרד הביטחון.

משרד עו"ד ידידה בלומהוף - תביעות משרד הביטחון

עורך דין תביעות משרד הביטחון ידידיה בלומהוף הינו הבעלים של משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף אשר מתמחה באופן בלעדי בתביעות משרד הביטחון. המשרד שלנו זכה להיות המשרד המוביל אשר מייצג את הלוחמים של היחידות המיוחדות.
משרדנו גאה לייצג בכבוד את אותם חיילים / אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו כתוצאה משירותם על הגנת המולדת.

סובל ממחלת ברגר Iga Nephropathy מהצבא?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

סובל ממחלה שאירעה לך עקב הצבא?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

דילוג לתוכן