עיניים | אחוזי נכות במשרד הביטחון בעקבות פגישהבעיניים | עורך דין משרד הביטחון

עיניים – אחוזי נכות במשרד הביטחון

52. ליקויים בחדות הראייה, פציעות ומחלות עיניים

(א) ליקויים בחדות הראייה

לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה בכל אחת משתי העיניים (להלן – הלוח)

עיניים

המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1)-(10) מציינים חדות ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות (א-י) את חדות הראייה של העין השנייה; אחוזים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.
הערה: חדות הראייה תימדד לאחר תיקון אופטי מלא במשקפיים.

(ב) הגבלת שדה הראייה

(1) הצטמצמות מרוכזת

קוטר ממוצע של שדה ראייה: עין אחת שתי עיניים

   (א) עד 600 1% 10%

   (ב) עד 590-410 5% 2%

   (ג) עד 400-310 10% 40%

   (ד) עד 300-210 25% 60%

   (ה) 200 או פחות 30% 100%

(2) חסר החצי הפנימי של שדה הראייה מההיקף עד ל- 200 מהמרכז או פחות 10% 25%

(3) חסר החצי החיצוני של שדה הראייה מההיקף עד ל- 200 מהמרכז או פחות 20% 60%

(4) פגיעה דו צדדית הומונימית בשדה הראייה –

   (א) 50 % Homonymous Hemianopsia

   (ב) עליונה 50 % Homonymous Quadrantanopsia.

   (ג) תחתונה 50% Homonymous Quadrantanopsia.

(5) הצטמצמות אחרת של שדה הראייה עין אחת שתי עיניים

   (א) חסר של פחות מרביע אחד של שדה הראייה 1% 2%

   (ב) חסר רביע רקתי עליון 5% 15%

   (ג) חסר המחצית העליונה 10% 20%

   (ד) חסר רביע רקתי תחתון 10% 30%

   (ה) חסר המחצית התחתונה 20% 65%

   (ו) חסר רביע אפי עליון 1% 10%

   (ז) חסר רביע תחתון 10% 20%

הערה: לצורך קביעת דרגת נכות לפי סעיף מבחן זה יש לבצע בדיקה ממכשיר גולדמן עם מטרה /4vאו במכשירמ מקובל אחר.

53. עקירת עין, שינוי במנח העין והעפעפיים

(1) מצב אחרי עקירת עין או הצטמקותה (Phtysis) בחישוב קומולטיבי 5%

(2) מצב אחרי עקירת העיניים 100%

(3) שינוי במנח העין והעפעפיים – עין אחת שתי

   (א) Exophthalmus Entropionctropion, Lagophthalmus,בצורה קלה עד בינונית 1% 2%

   (ב) Exophthalmus Entropionctropion, Lagophthalmus, בצורה קשה 10% 20%

   (ג) Enophthalmus(כולל Pseudoptosis) בצורה קלה עד בינונית 1% 2%

   (ד) Enophthalmus(כולל Pseudoptosis) בצורה קשה 10% 20%

54. מצב אחרי פציעה חודרת

הנכות תיקבע בהתאם לפגימות שנשארו לאחר אותה פציעה.

55. צניחת עפעף Ptosis

(א) צניחה חלקית עין אחת שתי עיניים

   (1) מ- 1 מ"מ עד 1.5 מ"מ 1% 2%

   (2) מ- 1.6 מ"מ עד 5 מ"מ 10% 20%

   (3) צניחה חלקית המכסה את האישון במבט קדימה 15% 30%

(ב) צניחה מלאה – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם ללוח לקביעת חדות הראייה; חדות הראייה של העין הפגועה תיחשב כחדות ראייה של 3/60.

(ג) פטוזיס המהווה פגם קוסמטי – בעין שנכותה 30% תינתן תוספת של 5%בחישוב קומולטיבי.

נחבלת או חלית במהלך השירות?​

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון כאן לשירותך.

56. דרכי הדמעות, חוסר דמעות

(א) הפרעות בניקוז הדמעות עין אחת שתי עיניים

   (1) הפרעות בניקוז הדמעות בלא דמעת חיצונית 1% 2%

   (2) הפרעות בניקוז הדמעות עם דמעת חיצונית 10% 20%

(ב) חוסר דמעות

   (1) חוסר דמעות בצורה קלה עד בינונית 1% 2%

   (2) חוסר דמעות ניכר או מוחלט 10% 20%

הערה: לתופעות נלוות בקרנית ובלחמית תינתן נכות נוספת על פי סעיפי מבחן מתאימים.

57. פזילה וליקוי בקונברגנציה

(א) Heterophoriaאו חולשת קונברגנציה הגורמות להפרעות תפקודיות 10%

(ב) פזילה

   (1) בלא כפילות ראייה, או עם כפילות במבט כלפי מעלה 10%

   (2) עם כפילות ראייה במבט כלפי מטה ו/או לצדדים 15%

   (3) עם כפילות ראייה במבט ישר קדימה 20%

   (4) עם כפילות ראייה המחייבת כיסוי עין אחת 25%

הערה: איבוד אקומודציה – ראה פרט 62(ד).

63. הרחבת אישון חבלתית (Traumatic Mydriasis) עין אחת שתי עיניים

(1) אישון רחב, אך מתכווץ עד לקוטר 5 מ"מ 1% 2%

(2) אישון שאינו מתכווץ עד לקוטר 5 מ"מ, או אישון מעוות הגורם

לפגם קוסמטי 5% 10%

הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה באישון תיקבע לפי הלוח.

58. ברקית ((Glaucoma, לחץ תוך עיני מוגבר עין אחת שתי עיניים

(א) גלאוקומה 5% 10%

(ב) מצב אחרי ניתוח או טיפול לייזר מוצלחים 1% 2%

(ג) יתר לחץ תוך עיני המצדיק מעקב בלבד חד או דו עיני 1%

הערה: פגיעה בחדות ראייה ובשדה הראייה הנלווית לגלאוקומה מזכה בנכות נוספת, על פי סעיפי מבחן מתאימים.

59. דלקת לחמית, דלקת עפעפיים עין אחת שתי עיניים

(א) מצב קל 1% 2%

(ב) מצב בינוני 5% 7%

(ג) מצב קשה 10% 15%

60. גרענת (Trachoma)

דרגת נכות תיקבע בהתאם לפרט 59.

61. עכירות בקרנית עין אחת שתי עיניים

(א) בלא פגם קוסמטי 1% 1%

(ב) עם פגם קוסמטי 5% 10%

הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בקרנית תיקבע לפי הלוח.

62. עדשה עין אחת שתי עיניים

(א) חוסר עדשה או נקע (Luxation) של העדשה 10% 20%

(ב) תת נקע (Sub-luxation) של העדשה עם הפרעות ניכרות 5% 10%

(ג) מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית בלא אובדן אקומודציה 5% 10%

(ד) אובדן אקומודציה שאינה נובעת מפרסביופיה (תוספת) 5% 10%

(ה) Cataractירוד 5% 10%

הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בעדשה תיקבע לפי הלוח.וח.

64. קולובומה של הקשתית עין אחת שתי עיניים

(א) קטנה או מוסתרת על ידי העפעף העליון 1% 2%

(ב) גדולה, או הכוללת את שוער האישון (Sphincter) – הנכות תיקבע בהתאם לפרט 63(2).

הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בקשתית תיקבע לפי הלוח.

65. דלקת הענבית (Uveitis) עין אחת שתי עיניים

(א) שנה לפחות אחרי הדלקת, בלי התקפים חוזרים 1% 2%

(ב) מצב עד שנה לאחר הדלקת הראשונה

או יותר משנה עם התקפים חוזרים נדירים 10% 20%

(ג) התקף ראשון של הדלקת או דלקות חוזרות

תכופות או דלקת מתמשכת 15% 30%

הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בענבית תיקבע לפי הלוח.

66. זגוגית (Vitreous Body) עין אחת שתי עיניים

(א) עכירות בזגוגית

   (1) בצורה קלה, (P.V.D.) כולל הפרדות זגוגית אחורית 1% 2%

   (2) עכירות בינונית או קשה 5% 10%

(ב) לאחר ניתוח כריתת זגוגית אחורית 5% 10%

הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בזגוגית תיקבע לפי הלוח.

67. ירוד (Cataract)

יחול המבחן שבפרט 62(ה)

68. רשתית (Retina) עין אחת שתי עיניים

(א) מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות רשתית 1% 2%

(ב) רטינופטיות המחייבות טיפול והיפרדות רשתית 5% 10%

(ג) רטינופטיות אחרות שאינן מחייבות טיפול 1% 2%

הערה: הפגיעה בראייה ובשדה הראייה, הנלווית לפגיעה ברשתית, מזכה בנכות נוספת על פי סעיפי מבחן מתאימים.

Search

עו"ד ידידיה בלומהוף

תביעות משרד הביטחון, ידידיה בלומהוף, עו"ד

מאמרים אחרונים

נחבלת או חלית במהלך השירות?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכי אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן