עורך דין לנכי צהל | כל התורה על רגל אחת | מירב הזכויות

עורך דין לנכי צהל | התורה על רגל אחת

תהליך ההכרה כנכי צה"ל הינו הליך משפטי על פי חוק. תהליך התביעה למשרד הביטחון בנוי ממספר שלבים אשר בסופם נדרש משרד הביטחון לקבל החלטה לעניין ההכרה כנכי צה"ל וקביעת אחוזי נכות. בכדי לזכות בזכויות המירביות עליכם לנהל את התביעה על הצד הטוב ביותר, להיות מוכרים על כל הנכויות ולקבל את מירב אחוזי הנכות.
עורך דין לנכי צהל

תוכן עניינים

מי יכול להגיש תביעה כדי להיות מוכר כנכי צה"ל

חוק הנכים אשר עוסק בתהליך ההכרה כנכי צה"ל, בזכויות ובהגדרות, קובע תנאי סף לצורך תביעה נגד משרד הביטחון והכרה כנכי צה"ל

חייל בחובה:

חייל בחובה שנפצע בבסיס, נפצע בזמן השירות הצבאי כחייל, נפצע בדרך לצבא, נפצע בדרך חזור מהצבא

חייל שסובל ממחלה שנגרמה/ התפרצה בעקבות השירות הצבאי, כל אלו יוכלו להגיש תביעה למשרד הביטחון במידה וקיימת נכות בעקבות אותה הפציעה או המחלה.

כמו-כן חייל בחובה שנחבל בחופשה, יוכל להגיש תביעה לפי חוק החיילים תגמולים ובני משפוחתיהם ויהיה מוכר כנכי צה"ל אם יגיע ל20% נכות.

מילואים:

אנשי מילואים יוכלו להיות מוכרים כנכי צה"ל אם הם יחלו במחלה שנגרמה / התפרצה בעקבות השירות במילואים, שנפצעו בזמן ובעקבות השירות הצבאי, שנפצעו בדרך למילואים או בחזור מהמילואים.

חיילים בקבע, אנשי כוחות הביטחון, שוטרים ואנשי שירות בתי הסוהר

חיילים בקבע (אחרי החצי שנה הראשונה למעבר לקבע) ואנשי כוחות הביטחון יוכלו להגיש תביעה למשרד הביטחון רק כאשר הם סובלים מחבלה שנגרמה להם בעקבות פעילות מבצעית או אימון מבצעי, או אירוע יחודי לשירות הביטחוני.  *לתקנות גורן לאשני קבע – לחצו כאן

סרטונים בנושא עורך דין לנכי צהל וזכויות

פציעה בחרבות ברזל וקבלת זכויות

אחוזי נכות על פוסט טראומה

להיות מיוצג על ידי עורך לנכי צהל

שיטת השקלול בקביעת נכות

הוועדות הרפואיות במשרד הביטחון

פציעה במילואים והכרה כנכי צהל

מה קורה בוועדות הרפואית של משרד הביטחון

הכרה מלאה ללוחמים אחרי שסבלו מהחמרה

לדרוש נכות רטרואקטיבית משתנה

פוסט טראומה בעקבות חרבות ברזל

תהליך ההכרה כנכי צה"ל

הגשת התביעה למשרד הביטחון:

לאחר פציעה או המחלה ולאחר שהפצוע/החולה הבין שהנזק הרפואי שנגרם לו התפרץ בעקבות השירות הצבאי או הבטחוני והוא אומר בהגדרות החוק. יהיה על התובע להגיש תביעה למשרד הביטחון אגף שיקום נכים בכדי שיכיר בנכותו ויקבע עבורו זכויות. את התביעה ניתן להגיש באופן מקוון, ניתן למלא ולשלוח בדואר או במייל.

מסלול ירוק:

כאשר משרד הביטחון ואגף שיקום נכים מתרשמים שהנזק הרפואי נגרם בוודאות בגלל אותו המאורע שנטען בתביעה ואין שאלה של חבות (מי אחראי עחל הנזק), משרד הביטחון יעביר את התובע ישירות לוועדה רפואיות מבלי לבצע חוות דעת רפואית אצל מומחה מטעם משרד הביטחון.

עורך דין נכי צהל
חרבות ברזל

העברה למומחה רפואי במשרד הביטחון:

במידה והוגשה תביעה למשרד הביטחון ושאלה הקשר הסיבתי אינה מובהקת (רוב המקרים) התביעה תועבר לתחום חוות דעת במשרד הביטחון. התביעה תועבר למומחה רפואי אשר ידרש לקבוע אם התביעה מוצדקת או לא, אם באמת הבעיה הרפואית נגרמה בעקבות אותם הטיעונים שנכתבו בתביעה או שלא. לדוגמא: האם מחלת הסוכרת נגרמה בעקבות תאונת דרכים שעבר החייל, אם ההפרעה הפוסט טראומיתית נגרמה בעקבות השירות הצבאי כלוחם, האם הבעיה הרפואית בכתף נגרמה בעקבות הנפילה בבוחן מסלול. רק לאחר המלצתו של המומחה הרפואי מטעם משרד הביטחון להכיר בקשר הסיבתי יועבר התובע לשלב קביעת הנכות במשרד הביטחון על ידי הוועדה הרפואית.

קביעה של אחוזי נכות:

לאחר הוכחת הקשר הסיבתי יועבר התובע לוועדה הרפואית של משרד הביטחון לקביעת אחוזי נכות. קביעת הנכות בוועדה תעשה ע"י רופאים שמונו על ידי משרד הביטחון אשר נדרשים לקבוע את הנכות בהתאם לממצאים הרפואים ותקנות הנכים. נכון להיות, תביעות חדשות מועברות לוועדות רפואיות בבית חולים תל השומר ובבית חולים לוינשטיין לצורך קביעת נכות בוועדה המחוזית. לאחר קביעת הנכות של הוועדה המחוזית יוכל הנכה להגיש ערעור על החלטת הוועדה וליבדק ע"י ועדה עליונה במחוזות השונים (פתח תקווה, חיפה, ירושלים). על החלטת הוועדה העליונה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי רק בשאלות משפטיות נדירות.

הדרישות המשפטיות שמשרד הביטחון מחוייב לפיהן בתביעה

תנאי הסף להכרה כנכי צה"ל:

תנאי הסף הן שערי הכניסה להכרה כנכי צה"ל במשרד הביטחון, מי שלא עומד בהגדרות החוק יידחה כבר בהתחלה והליך התביעה כלל לא יתנהל. במידה והתביעה נדחת על הסף ע"י קצינת התגמולים ניתן לערער על החלטה זו בבית המשפט בערעור נכים.

דוגמאות לתביעות שצריכות להידחות על הסף:

 • כבאי שנפצע בשריפה, לא יוכל להגיש תביעה כיוון שלא עומד בתנאי החוק כאשר כבאים אינם רשאיים להיות מוכרים כנכי צה"ל.
 • חייל בחובה שנפצע כשנהג על רכב ללא ביטוח לא יוכל להיות מוכר כנכי צה"ל.
 • איש קבע שנפצע בבסיס באירוע שהוא אינו פעילות מבצעית או אימון מבצעי.
 • חייל שגרם לעצמו נזק רפואי במתכוון.
 • איש קבע הסובל ממחלה שנגרמה לו בעקבות השירות שלו בקבע.
 • תביעה שהוגשה באיחור רב וחרגה מתקופת ההיתיישנות.

הוכחת הקשר הסיבתי, איך זה נבדק, ולפי איזו אסכולה יש לקבוע

על התובע להוכיח כי הנכות שנגרמה אצלו נגרמה/ התפרצה בעקבות השירות הצבאי או הביטחוני. התבוע צריך להוכיח את הקשר הסיבתי ולהציג ראיות מתאימות לכך. קביעת הקשר הסיבתי בתביעה להכרה כנכי צה"ל תעשה מבחינה רפואית ומבחינה משפטית. מכיוון שהתביעות שמוגשות למשרד הביטחון הינן תביעות העוסקות ברפואה הרי שחוות דעת רפואית ומשפטית היא זאת שצריכה להוכיח את התביעה.

הפסיקה קובעת שכאשר קיימות 2 אסכולות רפואיות במעמד זהה, האחת דוחה את התביעה והשניה מוכיחה את הקשר הסיבתי ומכירה בתביעה, על משרד הביטחון להעדיף את האסכולה המיטיבה עם התבוע.

אחוזי נכות ירידה בשמיעה במשרד הביטחון
קשר סיבתי משפטי ורפואי

תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות)

הוועדה הרפואית במשרד הביטחון לא קובעת מה שבא לה ואיך שבא לה. הוועדה הרפואית בסופו של דבר צריכה לבסס את הקביעה של בהתאם לתקנות הנכים ולהתאים את ממצאי הבדיקה וסעיפי הנכות שבתקנות. התקנות הרפואיות הן אלה שקובעות את גובה הנכות. לצערנו, קיימות ועדות רפואיות רבות במשרד הביטחון אשר חושבות שהן מעל התקנות והן קובעות את הנכות ורק לאחר מכן מתאימות את התקנה שמתיישבת עם הקביעה שלהן (יורים ואז מציירים את המטרה). ועדות אלו פוגעות בנכי צה"ל, מקפחות אותן ופועלות בניגוד לחוק ולפסיקה.

חובת ההוכחה המוטלת על התובע להכרה כנכי צהל

הכרה כנכי צה"ל תעשה רק לאחר הגשת תביעה, נכה שנפצע בשירות הצבאי והשתחרר מצה"ל לא יהיה זכאי לזכויות כל עוד תביעתו לא תוגש. כמו-כן הזכויות של נכי צה"ל יהיו רק מיום הגשת התביעה ולא מיום הפציעה (קיימים מס חריגים).

גם כאשר הוגשה התביעה, על התובע לעמוד בתנאי הסף ולעמוד במספר מבחנים כדי שיוכר כנכי צה"ל. הוכחת הקשר הסיבתי תוטל על התובע וככל שהתביעה לא תתנהל כמו-שצריך, לא יוגשו ראיות ומסמכים מתאימים התביעה תדחה או שלא תוכל להתנהל. חשוב מאוד לחייל/איש כוחות הביטחון /שסובל מנכות רפואית בעקבות השירות, להגיש את תביעתו בהקדם בצורה מייטבית כדי שמשרד הביטחון יכיר בתביעתכם ותקבלו את מלוא הזכויות.

לוחמים בחרבות ברזל
לוחמים בחרבות ברזל

השינויים שבוצעו לטובת נכי צהל בעקבות החמרה במצב הרפואי

נכון להיות, נכה שסבל מבעיה רפואית עוד קודם לשירות הצבאי ובעקבות השירות הצבאי (פעילות מבצעית או אימון מבצעי) סבל מהחמרה רפואית במצבו, יוכל הנכה להיות מוכר על כל הנכות הכוללת (גרימה) ולא בהחמרה (חלק יחסי מהנכות).

למעשה כאשר חייל נפצע בפעילות מבצעית או באימון מבצעי והפציעה שלו גרמה להמחרה במצב הרפואי (נכות שכבר הייתה קיימת קודם לפציעה) יוכל הנכה לבקש להכיר בכל מצבו הרפואי כאילו נפצע שהיה בריא לחלוטין וללא בעיה רפואית קודם לכן.

סובלים מפציעה שאירעה לך עקב השירות ?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך נכי צה"ל לשירותך.

אחוזי נכות לנכי צה"ל והקשיים בוועדות הרפואיות של משרד הביטחון

קביעת נכות נקבעת בהתאם לתקנות

חלק גדול מהרופאים היושבים בוועדות הרפואיות קבעים נכות בהתאם לתחושת הבטן, שזה בניגוד לפסיקה ולתקנות. הרופאים בוועדות הרפואיות צריכים לתווך בין ממצאי הבדיקה לבין תקנות הנכים, כאשר התקנות הן אלה אשר קובעות את גובה הנכות. לצערנו אנחנו עדין לשיקולים זרים של הוועדות הרפואיות שיקולים שפוגעים מאוד בנכים הנבדקים. ישנו רופא של ועדה רפואית שאמר לנו לאחרונה "שהוא לא מאמין בתקנות הנכים".

בנוסף, חלק גדול מהרופאים אשר יושבים בוועדות הרפואיות המחוזיות לא מכירים בכלל את הפסיקה המשפטית לצורך קביעת נכות ולא עברו הדרכה משפטית אחת בכדי שתאפשר להם קבוע נכות ולשבת בוועדות רפואיות. חשוב לדעת שקביעת נכות על ידי הוועדה הרפואית הינה קביעה רפואית ומשפטית ולכן על הוועדה להכיר היטב את הכללים המשפטיים.

אחוזי נכות מיניסקוס במשרד הביטחון
ועדה רפואית במשרד הביטחון

שיקול הדעת מצומצם לרופאי הוועדה:

הוועדה הרפואית צריכה לבצע בדיקה קלינית מתאימה לסוג הפגימה, את הבדיקה יש תעד בפרוקוטול הוועדה. לאחר כתיבת הבדיקה על הוועדה לבצע התאמה בין ממצאי הבדיקה לבין תקנות הנכים, ההתאמה הנ"ל צריכה להיעשות בצורה מקצונית ונכונה בהתאם לכללים, לחוק ולפסיקה.

הדרישות שיש לוועדה לפי הפסיקה:

בדיקה רפואית של הוועדה הרפואית אינה בדיקה לצורך טיפול רפואי, שהרי על חברי הוועדה לשמש כ"שמאים", הוועדה נדרשת לקבוע נכות ולנמק אותה בהתאם לסוג הפגימה ולטיעונים שנטענו בוועדה עוד קודם לבדיקה.

הקשיים שיש כיום עם הוועדה הרפואיות הנוכחיות:

כפי שנכתב מעלה, הוועדה המחוזית של היום אינם מכירות מספיק את התקנות, הוועדות לא עברו הכשרה משפטית מתאימה והוועדות הרפואיות. כמו-כן נראה כי הוועדות הרפואיות יצרו חיספוס מול הנכים ולוקחים בעירבון מוגבל מאוד את התלונותיהם.

האפשרות שניתן להתמודד איתן לאחר החלטה לא נכונה של הוועדה:

על החלטת הוועדה המחוזית ניתן לערער בפני הוועדה העליונה. כאשר הוועדה הרפואית חרגה מסמכותה, כאשר קביעת הנכות נקבעה באופן רשלני אשר לא עומד בדרישות הוועדה, ניתן לפנות ליו"ר הוועדות לצורך דיון נוסף.

*למאמר בנושא הוועדות הרפואיות החדשות של משרד הביטחון בבית חולים שיבא ולוינשטיין

איך אפשר להימנע מטעויות של הוועדה הרפואית:

 • ככל שהוועדה הרפואית תקבל את מירב האינפורמציה, ככל שהוועדה הרפואית תשמע את סוגי הנכויות ומצבן בצורה הטובה יותר על ידכם או על ידי עורך הדין שלכן, הסיכוי שהוועדה הרפואית תשכח משהו ושלא תבצע בדיקה מתאימה יורד באופן משמעותי. כדאי להגיע לוועדה הרפואית אם כל המסמכים הרפואים שיכולים לעזור לועדה לקבוע את הנכות.
 • צריך לזכור, רופאי הוועדות הרפואיות לרוב אינם רופאים המומחים בתחום הספציפי ממנו אתם סובלים, ולכן מסמכים רפואיים של מומחים שבדקו אתכם לאחרונה יעזרו מאוד לחברי הוועדה לקבוע נכות.
 • תהיו ממוקדים בוועדה הרפואית כדי שחברי הוועדה יעריכו אתכם וירצו בטובתכם.
 • תגיעו עם עורך דין מומחה לנכי צה"ל שמכיר את כל התקנות, מכיר הוועדות, ויודע לטעון ולגרום לוועדה להתייחס לכל טענה וטענה.
 • ועדה רפואית שתנוהל על ידי עורך דין מוערך, שיודע לעמוד על הזכויות של הלקוח שלו, עורך דין שיידע להכין את הלקוח שלו בצורה יסודית לוועדה בהתאם לרופאים הספציפיים שישבו בוועדה יגדיל את הסיכויים תגדיל את הסיכויים לקבלת אחוז נכות גבוה.

ערעור על אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה המחוזית

מי יכול להגיש ערעור על הוועדה המחוזית:

נכה אשר חושב שאחוז הנכות שקיבל בוועדה המחוזית אינו משקף את המצב הרפואי/ נפשי שלו, רשאי להגיש ערעור בפני הוועדה העליונה במשרד הביטחון.

איך ניתן להגיש את הערעור, למי מגישים ותוך כמה זמן?

על החלטת הוועדה המחוזית ניתן לערער בפני הוועדה העליונה תוך 45 ימים מתאריך קבלת ההודעה. את הערעור יש להגיש לוועדות הרפואיות תחת המחוז השיקום שלכם. כמו-כן ניתן לפנות לממונה על הוועדות כדי קבל ארכה נוספת להגשת הערעור.

תוך כמה זמן מזומנים לוועדה עליונה?

מאוד משתנה בין המחוזות השונים, ישנם מחוזות שאפשר להגיע לוועדה עליונה תוך חודשיים שלושה וישנם מחוזות שתצטרכו להמתין יותר משנה עד היום הוועדה.

איך מערערים על החלטת הוועדה העליונה?

על החלטת הוועדה העליונה ניתן לערער רק בשאלה משפטית בפני בית המשפט המחוזי, ערעור על עצם קביעת הנכות (מגיע אחוז נכות גובה יותר) לא יכול להיות מעורער.

זכאות רכב לנכי צהל ממשרד הביטחון
זכאות נכי צהל ממשרד הביטחון

הזכויות שמגיעים לנכי צהל בזמן התביעה ולאחריה

הזכויות שיש לאחר הגשת התביעה

עם הגשת התביעה ועוד לפני קיבעת הנכות ניתן לבקש ממשרד הביטחון אישור לטיפול רפואי (אט"ר). אישור זה למעשה יעניק לכם טיפול רפואי על האיבר שנתבע על חשבון משרד הביטחון. משרד הביטחון ימציא לכם אסמכתאות תקציביות עבור טיפולים, ניתוחים, שיקום וכיוצ"ב.

הזכויות שניתן לקבל לאחר הוכחת הקשר הסיבתי ולפני קביעת אחוזי נכות

לאחר הוכחת הקשר הסיבתי (מסלול ירוק או אחרי חוות דעת) ניתן להגיב בקשות שונות אשר יזכו אתכם בזכויות נוספות. ניתן להגיש בקשה לימי מחלה (תט"ר) כדי שמשרד הביטחון ישלם לכם עבור ימי המחלה שהייתם בהם בעקבות הפציעה. במידה ואתם נדרשים לליווי או סיוע נוסף ניתן לפנות למחוז השיקום שלכם כדי שיעניק לכם תשלומים וזכויות נוספות.

חשוב מאוד להגיש את הבקשה לזכויות/ תגמולים מיד כשניתן. ישנם מצבים שאיחוז בהגשת הבקשה תשלול מכם את הזכות.

הזכויות לאחר קביעת הנכות

לאחר קביעת הנכות הנכה יהיה זכאי לזכויות בהתאם לגובה הנכות וסוגי הנכות. כאשר ככל שהנכות יותר כך הגמלה תהיה גבוה יותר. כמו-כן קיימים זכויות רבות לנכי צה"ל מלימומדים אטקדמאיים ודמי קיום, ארנונה, רכב רפואי, רכב שיקומי, הנחה במס רכישה, חמי מרפא, הבראה, טיפולים רפואיים וכיוצ"ב שניתן לקבל עליהם מידע באתרי האינטרנט.

שיחת זכויות בצבא - דיור לנכי צה"ל
ניהול התביעה

ניהול התביעה על ידי עורך דין נכי צהל

תביעה להכרה כנכי צה"ל הינה תביעה משפטית מורכבת אשר בסופה נקבע אם תוכרו כנכי צה"ל או לא ומהן הזכויות שתקבלו. תהליך התביעה בנוי שלבים שלבים כאשר כל שלב קשור לשלב הקודם.

קיים יתרון גדול בניהול תביעה להכרה כנכי צה"ל כעם עורך דין מומחה תביעות משרד הביטחון נכי צה"ל.עורך דין שכזה ידע לנווט את התביעה בצורה המיטבית כדי שתוכרו, תקבלו את מירב הנכויות ולאחר מכן תדעו לדרוש את מירב הזכויות המגיעות לכם.

יתרונות בייצוג של עורך דין לנכי צה"ל בתביעה למשרד הביטחון

 • הגשת תביעה על כל הנכויות הרפואיות, בהתאם למסמכים הרפואים ובהתאם לבדיקה שתעשה ע"י צוות המשרד.
 • הגשת התביעה בצורה מדוייקת שתחייב את משרד הביטחון לפעול מהר ונכון
 • ליווי נכון בכל תהליך התביעה וההתנהלות הרפואית/נפשית
 • הכנה לקראת חוות הדעת וקביעת הקשר הסיבתי
 • הדרכה מתאימה לפני הוועדה הרפואית כדי שתגיעו מוכנים לוועדה.
 • ייצוג בתוך הוועדה, הגשת טיעונים לעניין קביעת הנכות
 • בחינת הנכות לאחר ההחלטה והגשת ערעור.
 • בהתאם לנכות דרישה של זכויות / תגמולים נוספים במשרד הביטחון.

למאמר מורכב בנושא ייצוג של עורך דין מומחה בתביעה למשרד הביטחון

נפצעתם במהלך השירות הביטחוני שלכם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

משרד עו"ד ידידיה בלומהוף - תביעות נגד משרד הביטחון

עורך דין תביעות משרד הביטחון ידידיה בלומהוף הינו הבעלים של משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף אשר מתמחה באופן בלעדי בתביעות משרד הביטחון. המשרד שלנו זכה להיות המשרד המוביל אשר מייצג את הלוחמים של היחידות המיוחדות.
משרדנו גאה לייצג בכבוד את אותם חיילים / אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו כתוצאה משירותם על הגנת המולדת.

עורך דין משרד הביטחון ידידיה בלומהוף

מחפשים עורך דין לנכי צה"ל שייצג אתכם במשרד הביטחון?

השארו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
חיפוש

סובלים ממחלה שאירעה לכם עקב השירות ?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן