תביעה למשרד הביטחון | כמה זמן צפוי ההליך להימשך | עו"ד משרד הביטחון

תביעה למשרד הביטחון – משך זמן התביעה והמשתמע מכך

משך התביעה נגד משרד הביטחון הוא ארוך ומייגע. לא הרבה מודעים לכך, אולם לאגף השיקום במשרד הביטחון ישנן הוראות כתובות הנוגעות למשך תקופת הטיפול בתביעה. במאמר זה נסקור את ההוראות הרלוונטיות לעניין פרק הזמן הקצוב לניהול התביעה. בנוסף נבחן את האפשרויות לגבי זירוז התהליך.
משך התביעה נגד משרד הביטחון - נכות מוסבת

תוכן עניינים

תביעה למשרד הביטחון – ההליך ומשך הזמן

בתביעת נכות נגד אגף השיקום במשרד הביטחון, ישנם מספר הליכים משפטיים, באמצעותם תיקבע הנכות הרפואית הנובעת מהשירות הצבאי או הביטחוני. ההבדל בין הליכים אלו, הוא משמעותי ומשפיע על משך ההליך הספציפי.

כאשר אדם נחבל או חלה כתוצאה מהשירות הצבאי, הוא יהיה זכאי להגיש תביעה לאגף שיקום נכים במשרד הביטחון. זאת לצורך הכרה בחבלתו ו\או מחלתו וכתוצאה מכך יהיה זכאי לקבל תגמולים והטבות בהתאם לגובה נכותו, ככל שאכן תיקבע נכות. לסיוע בנושא תביעות נגד משרד הביטחון

הוראות משך התביעה למשרד הביטחון

הוראת אגף שיקום נכים מס' 14.02  דנה במשך הזמן לטיפול בתביעה – בהתאם לסוג התביעה שהוגשה. מטרת ההוראה, היא להגדיר את מדדי השרות שיינתנו בתחומים השונים וזאת לצורך מימוש הוראות וזכאויות באופן הכי מהיר שניתן. זאת על מנת לסייע לנכה בשיקומו.

ההוראות מפרטות את זמני העבודה המומלצים לגבי כל הליך והליך. משך התביעה נגד משרד הביטחון שנקבע בהוראה לטיפול בתביעה הוא לא קצר והתחושה היא שהתביעה "לא זזה". מי שמכיר את התנהלות המוסד לביטוח לאומי בתביעות לקבלת גמלאות נכות, יתקשה שלא להתאכזב מלראות את משך הזמן של הטיפול בתיק משרד הביטחון בהתאם להוראה. זאת לעומת משך הזמן בטיפול בתביעה  מול הביטוח הלאומי, שהוא קצר באופן משמעותי.

יודגש, כי יש עניין רב בהגשת התביעה למשרד הביטחון באופן מושלם. כאשר כל המסמכים והנספחים מצורפים לה, ניתן לחסוך זמן יקר ולקצר באופן משמעותי את משך התביעה למשרד הביטחון.

מתי משרד הביטחון מתחיל לספור את משך זמן התביעה?

"פתיחת השעון" של אגף שיקום נכים, בהתאם להוראת  14.02, מתחיל רק לאחר שהוגשו כל המסמכים הרלוונטיים בעניינו של התובע. במידה והתיק הוגש עם חוסרים מסוימים – ישלח לתובע מכתב בדואר המבקש להשלים את המסמכים החסרים. לאחר משלוח מכתב שכזה יוכנס התיק לארכיב, עד לקבלת המסמך הרלוונטי.

כמו כן, ישנם מצבים שמשרד הביטחון מבקש השלמה של מסמכים בפעם הראשונה. התובע מאתר את המסמכים ושולח אותם לאגף השיקום. חרף כך, לאחר כמה חודשים, משרד הביטחון מבקש שוב מהתובע בבקשה נוספת שנייה ושלישית שיעביר הדרוש "לצורך המשך בירור התיק". כמובן שבכל אותה התקופה פתיחת השעון לא החלה ומשרד הביטחון אינו מחויב לעמוד בהוראותיו לעניין משך התביעה נגד משרד הביטחון.

סוגי התביעות והקשר שלהם למשך התביעה למשרד הביטחון

בכדי לדעת את משך התביעה נגד משרד הביטחון הספציפית, עלינו להכיר את סוגי התביעות. זאת בכדי לאמוד נכון את פרק הזמן שנקבע בהוראה הרלוונטית. לכל הליך יש את משך זמן קבוע שהוגדר בהוראות אגף השיקום לצורך ניהולו.

המסלול הירוק

חבלה שקרתה באירוע תאונתי, כלומר חבלה שיש לה זמן מדויק בו היא אירעה, מיקום ספציפי ותיאור ברור. לדוגמא: חייל בחובה ששיחק כדור-סל בבסיס "עיקם" את הברך וקרע את ה- ACL (הרצועות) ומולא דוח פציעה בצורה מדויקת.

בחבלות ברורות שאירעו אשר יכולות להיגרם כתוצאה ממספר דברים, או שיהיה תיעוד רפואי קודם לכן לבעיה רפואית באותו האיבר הליך התביעה התברר במסלול רגיל ולא במסלול הירוק.

בפריקת כתף, לרוב ההליך יתברר במסלול רגיל גם אם האירוע החבלתי הוא ברור וחד משמעי.

חבלה

חבלה שקרתה בשירות ואין קשר חד משמעי לאחריות הנזק כפי שקיים במסלול הירוק. לדוגמא: חייל שמשרת ביחידה קרבית החל להרגיש כאבים בכתף, ביצע צילום M.R.I ונמצא שהוא סובל מקרע בלברום (הרקמה הסחוסית שבכתף). כאן, עולה השאלה האם אכן ישנה אחריות של הצבא לנזק. האם זה קרה לו בגלל אופי השירות שביצע, או לחלופין מסיבות אחרות, שלא קשורות למשרד הביטחון.

מחלה

מחלה שקרתה בזמן השירות, והשאלה המרכזית שנשאלת בהליך הזה היא מה הקשר של משרד הביטחון למחלה? האם התובע חלה כתוצאה מהשירות, כן או לא?

לדוגמה, חייל שחלה בסכרת בזמן הצבא והשאלה שתשאל בהליך זה היא האם אופי השירות גרם לפריצת מחלת הסכרת, כן או לא?

נחבלת או חלית עקב השירות הצבאי?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

משך הזמן לבירור החבות בתביעה למשרד הביטחון

שלב זה הינו שלב הראשוני של תהליך התביעה. בתהליך זה מתבצע איסוף נתונים לצורך קבלת החלטה לעניין אחריות של משרד הביטחון לנזק שנגרם.

תביעות במסלול הירוק

כיוון שהמקרים הללו הינם מקרים שמסכת העובדות פשוטה (באופן יחסי) לתביעות אחרות, הרי שמשך תקופת בירור, איסוף חומר רפואי, והטיפול יהיה קצר יותר בהשוואה לתביעות במסלולים השונים. לפי הוראות האגף, מיום הגשת כל המסמכים הרלוונטיים ועד ליום דיון לעניין קבלת ההחלטה, אסור שיחלפו יותר מ- 14 ימים (בהתאם להוראות האגף). כיום, בשל העומס הרב על המערכת, משך התביעה נגד משרד הביטחון הצפוי שהליך זה יסתיים הינו חודשיים מיום הגשת כל המסמכים (בקירוב).

חבלה שלא קרתה באופן תאונתי

כיוון שהאבחנה לחבלה הייתה בתקופת השירות ולא ידוע האם נגרמה כתוצאה מהשירות או כתוצאה מפגם מולד, אירוע שקרה לפי הגיוס, או מסיבה אחרת – משרד הביטחון יברר את אופי השירות שביצע וזאת ע"י עדויות של המפקדים של התובע. בנוסף תתרחש בחינת תצהירו של התובע. הכל, בכדי להבין את העומסים הפיזיים שהיו ברקע שירותו, הסוגיות איתן נאלץ להתמודד והאם ישנה אפשרות שהגורמים הנ"ל גרמו לחבלה הנטענת.

כמו כן, משרד הביטחון יאסוף את כל החומר הרפואי של התובע ויעביר לרופא מומחה מטעמו. זאת בכדי לבצע עריכת חוות דעת לעניין אחריות לנזק. בהמשך, התובע יוזמן לרופא המומחה אשר יבדוק את מצבו. לאחר מכן, יכתוב את חוות דעתו לעניין אחריות משרד הביטחון לחבלה. המומחה יעביר את חוות דעתו לאגף השיקום וקצין התגמולים יכתוב את החלטתו לעניין האחריות לנזק. כמובן שבהתאם לקביעות המומחה.

משך בירור החבות, בהתאם להוראות האגף, הינו 4 חודשים מיום הגשת כל המסמכים. כיום, בשל עומס התיקים והעבודה המרובה שיש באגף והעומס שיש על הרופאים המומחים שכותבים את חוות דעת, משך ההליך לוקח +- 6 חודשים. במידה והתובע מופנה למספר רופאים לצורך כתיבת חוות דעת בגין פגימות שונות, אזי משך הזמן יעלה על הזמן שצוין.

מחלה

בירור אחריות למחלה הוא בירור מורכב שיכול לקחת זמן רב. הצורך באיסוף כל החומר הרפואי של התובע, בקשות לביצוע בדיקות רפואיות מטעם אגף השיקום, לעיתים בירור מצב רפואי של מי מבני משפחתו של התובע, בירור מדויק של אופי השירות הנטען אשר גרם למחלה ועוד.

כחלק מהליך הבירור הרפואי לעניין אחריות לנזק, יופנה התובע למומחה רפואי מטעם משרד הביטחון. המומחה יקבל את כל החומר הרפואי בעניינו, לצורך כתיבת חוות דעת לעניין אחריות משרד הביטחון להתפרצות המחלה. לאחר שהתובע ייבדק ע"י המומחה, יעביר המומחה את חוות דעתו למשרד הביטחון. לאחר מכן, קצין התגמולים ישגר החלטה לעניין אחריות משרד הביטחון.

משך בירור החבות, בהתאם להוראות האגף, הינו 9 חודשים מיום הגשת כל המסמכים הרלוונטיים. כיום, בשל עומס התיקים, איסוף החומר, הצורך במסמכים נוספים ועומס העבודה הרב המוטל על הרופאים המומחים שכותבים חוות דעת, הליך זה צפוי להימשך +- 12 חודשים.

בדיקת גובה הנכות בתביעה למשרד הביטחון

לאחר סיום בירור החבות לעניין אחריות משרד הביטחון למחלה או החבלה וככל שמשרד הביטחון קיבל על עצמו את החבות לחבלה/ מחלה, מעביר קצין התגמולים את תיקו של התובע למחוז שאמון על התיק הספציפי, בהתאם למקום מגוריו של התובע. המחוז מכין את התיק ומעביר לוועדה הרפואית. יו"ר הוועדות הרפואיות יבדוק את מצבו של התיק, יפנה לבדיקות נוספות במידת הצורך. הכל בכדי שיהיה בפני הוועדה הרפואית את כל המידע הדרוש לצורך קביעת דרגת הנכות.

מזכירות המחוז תקבע מועד ומקום לעריכת הבדיקה הקלינית ותעדכן את התובע. משך התביעה נגד משרד הביטחון במקרה זה צריך לקחת לפי הוראות אגף השיקום כ- 45 יום. במידה ומדובר במספר פגימות, אזי משך הזמן צריך להיות ארוך יותר.

ועדה רפואית במשרד הביטחון

לאחר מכן, מגיע התובע לוועדה הרפואית ושם הוא נבדק. רופאי הוועדה מסכמים את מצבו של התובע ומעבירים את ההחלטה ליו"ר ועדות רפואיות של המחוז. זאת על מנת שיעיין ויאשר את החלטת הוועדה. בהמשך, תשלח ההחלטה לקצין התגמולים, לצורך חתימה ושליחת ההחלטה לתובע עם אחוזי הנכות שנקבעו לו.

ניתן להגיש ערעור על הוועדה הרפואית המחוזית ולהופיע בפני ועדה עליונה. ערעור פותח את האפשרות לוועדה הרפואית העליונה להוריד את אחוז הנכות, לכן חשוב להגיש את הערעור בצורה מקצועית, שקולה ונכונה. לפרטים נוספים לגבי ערעור על הועדה הרפואית במשרד הביטחון 

לפי הוראות האגף, משך ההליך מיום סיום בירור החבות לעניין אחריות משרד הביטחון ועד לחתימת קצין התגמולים לעניין גובה הנכות הוא 4 חודשים. במידה וישנם מספר פגימות/ בדיקות נוספות שהתובע צריך לבצע, אזי משך הזמן יהיה ארוך יותר.

טבלת הזמנים לבירור התביעה – נהלי השירות של משרד הביטחון

ומה לגביי מצבים של "נכות מוסבת"?

מלבד המצבים שתוארו לעיל והמסלולים שהוזכרו, ישנם מקרים נוספים של פגיעות ונכויות הנגרמות כתוצאה מהתמודדות או טיפול בנכות מוכרת אשר נקראות "נכות מוסבת". במצבים האלו, חיילים ששירתו בצבא נחבלו, קיבלו הכרה בנכות באחוז מסוים, וכתוצאה מהחבלה הפיזית/נפשית הזו או הטיפול בה, נוצרו בעיות נוספות. למשל, חייל שנוטל משככי כאבים כתוצאה מחבלה צבאית מוכרת סובל מבעיות שנובעות מהטיפול – תפקוד לקוי של הכליות. כלומר, טיפול בחבלה מוכרת (כאבים כרוניים עקב חבלה צבאית) גרם לחייל לבעיה גופנית אחרת שאף היא גורמת לנכות.

לפי תקנה 9 (א) לתקנות הנכים תש"ל 1969: "פגימה אשר נובעת באופן בלתי אמצעי מהפגימה שהוכרה על ידי משרד הביטחון, וזאת גם אם הפגימה החדשה לא נבעה באופן בלתי אמצעי ממחלה, חבלה או החמרת מחלה שאירעו בזמן השירות".

התקנה החשובה הזו מגדירה נכות מוסבת כחלק בלתי נפרד מן התקנות אשר מווסתות את הפעילות של הוועדות הרפואיות במשרד הביטחון. כלומר, וועדות רפואיות צריכות לחקור מקרים של חבלה מוסבת ולהכיר במצבים מוכחים של פגיעות מהסוג הזה כנכות של משרד הביטחון.

תביעות משרד הביטחון בגין נכות מוסבת

נכות מוסבת היא בעצם נכות מוכרת גורמת לנכות/בעיה גופנית כתוצאה מהשירות הצבאי; במצבים האלו, ניתן לתבוע את משרד הביטחון בגין נכות מוסבת ולקבל אחוזי נכות גבוהים יותר.

לאחר שקצין התגמולים קבע נכות, ניתן לפנות בבקשה לפתיחת דיון בגין נכות מוסבת. אם הוועדה הרפואית אכן משתכנעת שנגרם נזק גופני/נפשי אחר לתובע, היא תבצע הערכה והכרה מחדש באחוזי הנכות הנוספים שנגרמו כתוצאה מהנכות הראשונית, ותקבע תגמולים נוספים לתובע.

כמו עם הליכים סטנדרטיים להכרה בנכות, תביעות משרד הביטחון בגין נכות מוסבת כרוכות בהגשה של מסמכים וטפסים רלוונטיים לוועדה הרפואית שבמחוז השיקום. במקרים הללו חשוב להגיש הוכחות רפואיות על כך שנוצרה בעיה גופנית/נפשית נוספת לתובע כתוצאה מהנכות הראשונית שהוא סובל ממנה ומקבל בגינה תגמולים.

פרק זמן הגשת תביעה בגין נכות מוסבת

משך הטיפול בתביעה של נכות מוסבת תלוי במשתנים רבים, הוועדות הרפואיות יקבלו את הבקשה לנכות מוסבת ויוציאו תיעוד רפואי מהמוסדות הרפואיים. לאחר מכן יזומן הנכה בפני ועדה רפואית מחוזית אשר תדון בבקשה ותקבע את ההחלטה. יש באפשרות הנכה לערער על הוועדה בפני הוועדה העליונה. כך שאורך התביעה תשתנה בהתאם למחוז השיקום, העומס על הוועדות הרפואיות, פרק הזמן שייקח כדי להוציא את התיק הרפואי של הנכה וכיוצ"ב.

סובל מנכות כתוצאה מהצבא?

יתכן ואת\ה זכאי\ת להכרה כנכה אגף שיקום במשרד הביטחון ולקבל תגמולים והטבות בהתאם. עורך דין משרד הביטחון לשירותך.

סיכום – משך התביעה נגד משרד הביטחון

חשוב מאוד להגיש את התביעה באופן מסודר עם כל הנספחים. זאת על מנת לחסוך זמן יקר בדרישות נוספות וזמנים שמתארכים שלא לצורך. כמו כן יש לוודא אחת לתקופה את סטטוס התיק ולנסות לקדם אותi מול אגף השיקום.

תביעה נגד משרד הביטחון מתרחשת בד"כ בסמוך לשחרור. מרבית החיילים אשר מגישים את התביעה מתכננים לטוס לחו"ל לטיול הגדול שלאחר הצבא. מסיבה זו, הם מגישים את התביעה בצורה מהירה ופזיזה אשר גורמת להם בסופו של דבר לאובדן זמן יקר.

ההמלצה היא לפנות לעורכי דין שמתמחים רק בתביעות נגד משרד הביטחון. תסמכו עליהם שהם יעשו את זה על הצד הטוב ביותר ובזמן הקצר ביותר.

כפי שראיתם במאמר, הזמן מתחיל להיספר רק לאחר שמשרד הביטחון-אגף השיקום קיבל לידיו את הממצאים/ ראיות לידיו (מסמכים רפואיים מהקופה, אישור תנאי שירות, תצהירים, חוות הדעת מהמומחה, החלטת הוועדה וכיוצ"ב) לכן, תעשו את כל שעליכם בכדי שאגף השיקום יקבל לידיו את החומר כמה שיותר מהר.

משרד עו"ד ידידיה בלומהוף - תביעות נגד משרד הביטחון

עורך דין תביעות משרד הביטחון  ידידיה בלומהוף הינו הבעלים של משרד עורכי דין ידידיה בלומהוף אשר מתמחה באופן בלעדי בתביעות משרד הביטחון. עו"ד בלומהוף הוכר כנכה צה"ל עקב פציעה שעבר כששירת לוחם ביחידת שלדג. המשרד שלנו זכה להיות המשרד המוביל אשר מייצג את הלוחמים של היחידות המיוחדות.
משרדנו גאה לייצג בכבוד את אותם חיילים / אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו כתוצאה משירותם על הגנת המולדת.

עורך דין משרד הביטחון ידידיה בלומהוף

סובל/ת ממחלה ו/או שאירעה לך עקב השירות?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם
חיפוש

מחפשים עורך דין שייצג אותך בתביעה למשרד הביטחון ?

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נצור אתכם קשר בהקדם האפשרי.

לבדיקת זכאות מהירה בחינם >>

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

"נלחמים עבורך" - בדיקת זכאות בחינם

חיילים , שוטרים או בוגרי שירות ביטחוני אחר ונחבלתם או חליתם במהלך השירות?

יתכן ואתם זכאים להכרה כנכה אגף שיקום – משרד הביטחון, לקבל תגמולים והטבות בהתאם.

דילוג לתוכן